Matematica demonstrează că Dumnezeu există

Moto: „Cel mai frumos lucru pe care îl putem experimenta este misterul. Este sursa tuturor formelor de artă şi ştiinţă adevărate.” (Albert Einstein)

Cine guvernează legile lumii în care trăim, de unde, când şi cum a apărut ea. Ce legi o guvernează, şi mai ales, cine poate fi proiectantul şi realizatorul a tot ceea ce vedem şi ştim că există. Asta, incluzându-ne şi pe noi, oamenii, în aceste magnifice şi enigmatice creaţii.

Logica bunului simţ ne spune că toate acestea nu au putut să apară din nimic. O inteligenţă, greu de imaginat pentru mintea umană, este cea care a gândit, ordonat şi creat lumea noastră pământeană. Asta cu tot ce există în ea şi universul ceresc cu miliardele lui de galaxii, stelele, planetele şi alte corpuri cosmice. Poate fi numită acestă inteligenţă Dumnezeu? În general, omul crede doar ce poate percepe prin simţurile sale, ce vede, aude, miroase, pipăie, gustă. Pe Dumnezeu însă nu L-a văzut nimeni. Există, totuşi?

matematica-dumnezeu

Matematica, ştiinţa misterioasă

Conform cunoştinţelor noastre actuale, matematica este o ştiinţă prin intermediul căreia studiem şi exprimăm relaţiile cantitative, tipuri şi modele de structură sau de spaţiu. Prin intermediul cifrelor şi formulelor matematice, putem descrie aproape orice. De la forme geometrice la cântec şi poezie, de la om la universul stelar infinit.

Recent oamenii de ştiinţă au stabilit că tot ce ne înconjoară în mediul apropiat, plante, animale, munţi, ape, dar şi în universul ceresc, galaxii, sisteme solare şi planetare, fac parte dintr-o infinită şi misterioasă structură matematică. Chiar şi spaţiul în care trăim, şi pe care nu ştim să-l definim complet, este tot o structură matematică.

Există o simplitate şi o frumuseţe elegantă în natură

Unii specialişti susţin că matematica este un instrument inventat de om pentru a explica lumea naturală. Se pare însă că lucrurile stau puţin altfel. Max Tegmark, cosmolog şi profesor la Institutul de Tehnologie din Massachusetts, SUA, spune că „Există o simplitate şi o frumuseţe elegantă în natură care relevă modele şi forme matematice, pe care minţile noastre au fost în stare să le figureze”.

Acelaşi savant susţine că „Matematica a descoperit în lumea noastră că elemente de matematică există peste tot în jurul nostru”. Chiar oamenii fiind structuri matematice. Creierul uman fiind socotit una dintre cele mai complexe structuri din Univers. Tegmark a mai afirmat şi că va veni timpul când oamenii vor descrie chiar şi conştiinţa prin intermediul matematicii.

„Conştiinţa este, probabil, modul în care sunt simţite informaţiile când ele sunt procesate în anumite moduri, foarte complicate”, susţine savantul.

formula-matematica-care-demonstreaza-ca-dumnezeu-exista-in-foto-kurt-godel-si-albert-einstein

Formula matematică care demonstrează că Dumnezeu exista – În foto Kurt Godel și Albert Einstein

Doi sfinţi, un filosof şi o formulă secretă

Kurt Godel a trăit între anii 1906-1978. El a fost un matematician, logician şi filosof austriac, stabilit în SUA. Preocupările sale au ieşit din tiparele obişnuite. Datorită firii sale dinamice şi curiozităţii care îl caracterizau, a fost numit şi „Mister ce?”

Godel a fost un teist convins şi a crezut cu tărie că există o divinitate care guvernează totul. El mai credea cu tărie şi că există o altă viaţă după moarte. Susţinea că ştiinţa actuală a primit „înţelepciune”. Se înţelege prin asta, informaţii de la surse despre care nu ştim nimic.

„Dacă lumea este raţional construită şi are un sens, înseamnă că trebuie să existe şi o viaţă de apoi” spunea savantul.

În anul 1940, el a elaborat o formulă matematică extrem de complexă. Prin aceasta, confirma existenţa lui Dumnezeu. Calculele sale au fost ţinute secrete până după moartea sa.

anselm_de_canterbury

Anselm de Canterbury

La baza afirmaţiilor sale a stat argumentul Sfântului Anselm de Canterbury. Acesta a fost teolog, filosof, arhiepiscop şi sfânt în Biserica Catolică şi Biserica Anglicană. Înaltul prelat s-a născut în cetatea Aosta din Alpii Italieni. A trăit între anii 1033-1109. El a fost întemeietorul „argumentului ontologic”. Este un sistem deductiv privitor la existenţa lui Dumnezeu, prin analiză conceptuală. Se pleacă de la ideea că Dumnezeu este o fiinţă perfectă.

Sintetizând ideile, acesta susţinea următoarele:

1. Dumnezeu este cea mai mare fiinţă care există;
2. Dacă ne-am imagina că Dumnezeu nu există, înseamnă că ar exista o altă fiinţă mai mare decăt el;
3. Aceea fiinţă ar trebui să fie mai mare decât Dumnezeu, cel care a creat totul, lucru care este imposibil;
4. În concluzie. Dumnezeu există.

alvin-plantinga

Alvin Plantinga

Este posibil să ne imaginăm o fiinţă care are mărime şi perfecţiune maximă

Alvin Plantinga este un filosof analitic american. S-a născut în 1932 şi este specialist în filosofia religiei, metafizică, apologetica creştină şi epistemologie (teoria cunoaşterii ştiinţifice). În cartea sa „Natura necesităţii”, el completează argumentul sfântului Anselm. Acesta spune că: „Este posibil să ne imaginăm o fiinţă care are mărime şi perfecţiune maximă.”

Dacă are cea mai mare mărime posibilă, înseamnă că există în orice lume, indiferent unde este şi cum arată ea. Lumea în care trăim noi este una dintre lumile posibile, deci face parte din acea fiinţă cu mărime şi perfecţiune maximă. Dumnezeu, există (şi) în lumea noastră”.

michal-kazimierz-heller

Michal Kazimierz Heller

Confirmări multiple

Michal Kazimierz Heller s-a născut la 12 martie 1936 în Polonia şi este preot şi profesor de filosofie la Academia Pontificală de Teologie din Cracovia. Este membru al „Specola Vaticana”, Observatorul Vaticanului, instituţie de cercetare astronomică susţinută de Sfântul Scaun.

Înaltul prelat are însa o pasiune aparte, matematica. Lucru pentru care a primit Premiul Templeton, cea mai mare distincţie academică din lume. Această distincție, este mai mare decât Premiul Nobel. Sfinţia sa a mai făcut ceva extrem de interesant: a pus sub semnul întrebării existenţa materială a lumii noastre.

Lumea în care trăim este doar o structură energetică

Nu este singurul care a făcut acest lucru şi nu este pentru prima dată când se emite ipoteza că lumea în care trăim este doar o structură energetică. Cu ocazia primirii premiului, savantul a afirmat următoarele: „Dacă ne întrebăm despre cauza universului trebuie să întrebăm şi despre cauza legilor matematice.

Astfel ne întoarcem, în marele plan al gândirii lui Dumnezeu despre univers, la întrebarea: De ce există ceva mai degrabă decât nimic? Cu această întrebare, noi nu vorbim de o cauză la fel ca toate celelalte cauze, întrebăm despre rădăcina tuturor cauzelor posibile.

„Ştiinţa este un efort colectiv al minţii umane de a citi mintea lui Dumnezeu, de a desluşi semnele de întrebare din care noi şi lumea noastră părem făcuţi”.

Fractalii, forme misterioase

Indirect, întrebarea care este originea matematicii a fost legată, atât de filosofi cât şi de matematicieni, de existenţa lui Dumnezeu. Dacă spunem că omul a inventat matematica pentru a-şi rezolva propriile probleme, înseamnă că Dumnezeu nu există şi că lumea, cu tot ce înseamnă ea, este un accident sau o pură întâmplare.

Dar dacă afirmăm că omul a descoperit matematica după modelele din natură, înseamnă că o super-inteligenţă a inventat-o, a aplicat-o în creaţiile sale şi a transmis-o apoi şi oamenilor pentru a se folosi de ea.

O astfel de inteligenţă nemărginită nu poate fi decât Dumnezeu

Care este varianta corectă? Dacă privim în jur, vom vedea că matematica este prezentă nu în sensul rigid pe care i-l dăm noi, ci printr-o infinită varietate de forme şi culori, îmbinate într-o armonie pe care mintea omenească o percepe fără să îi cunoască originea.

În anul 1979, matematicianul evreu, Benoit B. Mandelbrot (1924-2010), născut în Franţa şi stabilit în America, a folosit pentru prima dată cuvântul „fractal”. Acesta defineşte o figură geometrică fragmentată ce poate fi divizată într-o infinitate de părţi, fiecare dintre ele fiind o copie a întregului. Mai simplu spus, fractalii sunt copiile mai mici ale unui model, incluse succesiv una în interiorul celeilalte, astfel că aceleaşi forme geometrice apar indiferent de câte ori mărim întregul.

Structura micro-cosmosului celular, este asemănătoare cu cea a macro-cosmosului

Privind lucrurile din acest unghi, putem spune că structura micro-cosmosului celular, inclusiv a corpului uman, este asemănătoare cu cea a macro-cosmosului, chiar cu cea a întregului Univers. Concret, priviţi o conopidă, fiecare bucheţel, oricât de mic, arată la fel ca întreaga legumă.

Astfel de „reproduceri”, în care totul pare matematic construit, sunt cu miile în natură: munţii, apele, norii, fulgerele, fulgii de zăpadă, cochiliile moluştelor, dar şi frunzele copacilor, firele de nisip, celulele vii şi exemplele pot continua la infinit, în natură neexistând forme simple ci doar figuri complexe care pot fi definite prin formule matematice, unele dintre ele fiind deja aplicate de om în construcţiile sale.

Matematica nu este o invenție ci o descoperire

Studiind geometria fractalilor, omul a găsit explicaţii simple pentru unele fenomene complexe folosind matematica. A inventat omul acestă ştiinţă, sau a (re)descoperit-o uitându-se la modelele din jurul său? Se pare că a doua variantă este cea adevărată. Omul este doar beneficiarul unor informaţii care demonstrează că există într-adevăr o inteligenţă supremă, căruia îi spunem Dumnezeu.

Cari Charlier a fost profesor de astronomie, director al Observatorului Lund din Suedia şi a trăit între anii 1862 şi 1934. Din 1908 până în 1922 el a lucrat la o nouă teorie a structurii Universului în care matematica, în general, şi fractalii în special, deţin rolul principal.

Propagarea informației după modelul fractal

Conform opiniilor sale, stelele distincte formează galaxii de ordinul întâi; galaxiile de ordinul întâi formează galaxiile de ordinul al doilea, metagalaxiile; totalitatea galaxiilor de ordinul al doilea formează ordinul al treilea şi lucrurile continuă aşa până la infinit, posibilitatea existenţei altor lumi fiind astfel nelimitată.

Deja imaginaţia omenească devine incapabilă să mai producă modele imaginare şi gândul ne readuce la întrebarea: atunci unde este Dumnezeu? Şi, există vreo formulă matematică în stare să demonstreze, fără echivoc, că Dumnezeu există?

fresca-cu-nicolae-cusanus

Frescă reprezentându-l pe Nicolae Cusanus

La limita gândirii umane

Nicolae Cusanus, cunoscut şi ca Nikolaus von Kues sau Nicolae le Cusa, s-a născut în Germania în anul 1401 şi a murit la 11 august 1467 la Umbria, Italia. El a fost poet, filosof, teolog şi matematician. În teoriile sale, savantul l-a definit pe Dumnezeu ca fiind „o sferă al cărui centru este pretutindeni şi circumferinţa nicăieri”.

Conform ideilor sale, la fel ca în lumea fractalilor, „diferitele componente ale universului contribuie la perfecţiunea întregului, tocmai datorită propriilor lor naturi individuale”. În concepţiile cosmologice ale lui Cusanus, „nu există decât o singură lume universală”, fapt pentru care „nu putem spune că descompunerea (moartea – ş.n.n.) şi schimbările se produc numai pe Pământ”.

Nu murim, ci ne transformăm

Acestea au loc peste tot în Univers şi „nu sunt o distrugere ci doar o transformare a existenţei”. Aşadar, nu murim, şi nimic nu moare, ci ne transformăm pentru a exista în alt loc în universul infinit. Dar dacă nemurirea există, ajunge omul să îl cunoască pe Dumnezeu?

Din nou NU! Savantul a afirmat că între lumea materială şi cea spirituală există o prăpastie de netrecut. Prin intermediul matematicii, el a demonstrat că Dumnezeu, care este infinit, nu va putea fi cunoscut niciodată fizic şi contactat de om, care este un muritor, deci este ceva finit în forma vieţii pământene. O mulţime finită nu va putea atinge niciodată infinitul.

Ultima încercare

În anul 2013, ziarul „Der Spiegel” a prezentat rezultatele unor studii efectuate de doi matematicieni de renume mondial, privind existenţa lui Dumnezeu. Doctorul Christoph Benzmiiller este profesor la Universitatea Internaţională din Bruchsal şi asistent la Universitatea Saarland, Saarbriicken, Germania. Îi place sportul, este alergător de cursă lungă şi este specialist în matematică şi informatică.

Bruno Woltzenlogel Paleo este specialist la INRIA, Institutul Naţional de Cercetare în Informatică şi Automatică. Folosindu-se de un simplu calculator portabil, cei doi au demonstrat că, din punct de vedere matematic, argumentele lui Kurt Godel sunt absolut corecte. Aşadar, există „ceva” care guvernează totul, nu murim, ci doar ne transformăm pentru a trece într-o altă lume, care există şi din care face parte şi lumea noastră.

Formula lui Godel a fost confirmată

Cei doi cercetători au precizat însă că ei nu au vrut să demonstreze dacă există sau nu Dumnezeu, ci doar că raţionamentul lui Godel este adevărat, lucru pe care l-au demonstrat prin calcule exacte.

Şi iată-ne ajunşi la finalul articolului nostru având în faţă aceleaşi, fără de răspuns, întrebări: există Dumnezeu? Unde este şi cum arată El? Ajungem vreodată la El?


 

Articole recente

beneficiile-urzicilor

Beneficiile Urzicilor

Pietrele Rotunde care ies din Munți

armonie-prin-acceptare

Armonie prin Acceptare

maat-zeita-echilibrului

Maât, Zeița Echilibrului

ceaiul-terapie-si-arta

Ceaiul, terapie și artă

dezvaluiri-despre-proiectele-montauk-philadelphia-si-energia-orgonica-documentar-tradus

Dezvăluiri despre Proiectele Montauk, Philadelphia și Energia Orgonică – Documentar Tradus

intelepciunea-pierduta

Înțelepciunea pierdută

Creierul uman, un calculator cuantic?!

copacul-sangele-dragonului

Copacul Sângele Dragonului

ozn-sau-farfurie-zburatoare

OZN sau Farfurie Zburătoare?!

trezirea-constiintei-the-awakening-documentar_tradus

Trezirea Conștiintei, The Awakening – Documentar Tradus

descoperiri-misterioase-pe-pamant

Descoperiri misterioase pe pământ

codul-lui-hammurabi_primul-cod-de-legi-al-lumii

Codul lui Hammurabi, primul cod de legi al lumii

Începuturile Omenirii

goujian-sabia-care-nu-rugineste

Goujian, sabia care nu ruginește

terapie-energetica-impotriva-oboselii-si-migrenelor-top

Terapie Energetică Împotriva Oboselii și Migrenelor

puterea-unui-trasnet

Puterea unui trăsnet

egiptul-si-faraonii-negri

Egiptul și faraonii negri

911-in-plane-site-documentar_tradus

911 in Plane Site – Documentar Tradus

secretul-energiei-vindecatoare-reiki

Secretul Energiei Vindecătoare Reiki

descoperiri-misterioase-pe-pamant

Descoperiri misterioase pe Pământ

cartea-lui-enoch-profetul-nemuritor

Cartea lui Enoh, Profetul Nemuritor

metode-de-indoctrinare-culturala

Metode de îndoctrinare culturală și socială

efectul-negativ-al-radiatiilor-electromagnetice-documentar_tradus

Efectul Negativ al Radiațiilor Electromagnetice – Documentar Tradus

e-motion-emotia-documentar-tradus

E-Motion, Emoția – Documentar Tradus

horus-ra-simbol-al-domniei-si-dreptatii

Horus, RA, Simbol al Domniei și Dreptății

tunelurile-misterioase-de-sub-piramide

Tunelurile misterioase de sub piramide

secretul-marelui-cristal-din-atlantida

Secretul Marelui Cristal din Atlantida

cancerul-tratamentele-interzise-documentar-tradus

Cancerul, tratamentele interzise – Documentar Tradus

misterul-din-orasul-zeilor-documentar_tradus

Misterul din Orașul Zeilor – Documentar Tradus

calatori-si-calatoria-in-timp

Călători și călătoria în timp

oameni-cu-abilitati-paranormale

Oameni cu abilități paranormale 2

cele-sapte-oglinzi-eseniene-ale-sufletului

Cele Șapte Oglinzi Eseniene ale Sufletului

schizofrenia-tine-de-paranormal

Schizofrenia ține de Paranormal

ritualul-mortilor-in-egiptul-antic

Ritualul Morților în Egiptul Antic

focul-grecesc-o-arma-de-razboi-din-vremuri-apuse

Focul Grecesc, o Armă de Razboi din Vremuri Apuse

Simbolul Spiralei și Dacii lui Zamolxe

terapie-impotriva-imbatranirii-rapide

Terapie împotriva îmbătrânirii rapide

crearea-speciei-umane-si-liberul-arbitru

Crearea speciei Umane și Liberul Arbitru

ochiul-mintii-al-treilea-ochi

Ochiul Minții, al treilea Ochi

secretele-piramidei-de-la-prundu-pitesti

Secretele Piramidei de la Prundu, Piteşti

phil-schneider-si-teoria-conspiratiei

Phil Schneider și Teoria Conspirației

comunicarea-celulara-si-biofotonii

Comunicarea celulară și biofotonii

efectul-negativ-al-tehnologiei

Efectul negativ al tehnologiei

chakra-inimii-si-iubirea

Chakra inimii și Iubirea

nu-exista-paduri-pe-pamant-there-are-no-forests-on-earth-documentar-tradus

Nu există păduri pe Pământ, There are no forests on Earth – Documentar Tradus

Masajul degetelor sau cum să combatem stresul și oboseala

legile-universale-din-spiritualitatea-indiana

Legi Universale din spiritualitatea indiană

Universul Holografic și Esența Spirituală a Acestuia

piramide-recent-descoperite

Piramide recent descoperite

revelatii-ale-piramidelor-the-revelation-of-the-pyramids-documentar_tradus

Revelații ale Piramidelor, The Revelation of The Pyramids – Documentar Tradus

Stațiunea Băile Herculane

este-timpul-fericirii

Este timpul fericirii

Incertitudinea sau nesiguranța existențială

cum-am-aflat-ca-pamantul-nu-este-glob-documentar-tradus

Cum am aflat că Pământul NU ESTE GLOB – Documentar Tradus

Legătura dintre Om, Plante și Aștrii Cerești

Tradiții străvechi și arta vindecării

centri-energetici-ai-pamantului

Centri energetici ai pământului

oameni-cu-abilitati-paranormale

Oameni cu abilități paranormale

rasputin-samanul-rus

Rasputin, șamanul rus – Documentar Tradus

Stăpânii Banilor, The Money Masters – Documentar Tradus

efectele-piramidei-de-purificare-si-energizare

Efectele piramidei de purificare şi energizare

Plante biblice, Scorțișoara, Nardul și Cedrul

nivelul-ph-ului-si-sanatatea

Nivelul PH-ului și sănătatea

Combustia umană spontană

iubirea-numai-iubirea-o-pilda-cu-talc

Iubirea, doar iubirea – O pildă cu tâlc

UXMAL – Piramida Magicianului

copacul-care-se-ruga

Copacul care se ruga

arhivele-secrete-ale-vaticanului

Arhiva secretă a Vaticanului

secretele-si-beneficiile-chihlimbarului

Secretele și Beneficiile Chihlimbarului

arhivele-fenomen-nikola-tesla_documentar-tradus

Arhivele Fenomen, Nikola Tesla – Documentar Tradus

Fiul lui Dumnezeu în mai multe religii

clarvazatorii-si-abilitatile-metafizice

Clarvăzătorii și abilitățile metafizice

doctor-faustus-si-intelegerea-cu-diavolul

Doctor Faustus și înțelegerea cu diavolul

Craniile alungite din Paracas Peru

Regele Solomon și înțelepciunea sa

a-funny-thing-happened-on the-way-to-the-moon-documentar-tradus

A Funny Thing Happened on the Way to the Moon – Documentar Tradus

Agenda-Ascunsa-Esoteric-Agenda-Documentar-Tradus

Agenda Ascunsă, Esoteric Agenda – Documentar Tradus

Maeștrii din Tibet

educatia-copilului-in-tibet

Educația copilului în Tibet

shinigami-zeii-mortii-in-japonia

Shinigami – Zeii Morții in Japonia

dacia-strabuna-lui-zamolxis-si-a-noastra

Dacia străbună, a lui Zamolxis și a noastră

Călători în timp

Clarvăzătorii lumii moderne şi liderii politici

Undele scalare de formă – Energia Scalară

efectul-sunetului-asupra-materiei-la-inceput-a-fost-cuvantul

Efectul sunetului asupra materiei – La început a fost Cuvântul

de-ce_mintim

De ce mințim ?!

misterele-padurii-hoia-baciu

Misterele pădurii Hoia Baciu – Documentar Tradus

what-the-bleep-do-we-know

Seria What the bleep do we know – Documentar Tradus

Beneficiile uleiului de mandarin

blestemul-si-binecuvantarea

Blestemul și Binecuvântarea

energia_vindecatoare

Energia vindecătoare

increderea-in-sine-se-invata

Încrederea în sine se învață

Purificarea energiilor casei

leacuri-babesti-mierea

Leacuri băbești – Mierea

dmt-molecula-spiritului-spirit-molecule

DMT, Molecula Spiritului – Documentar Tradus

Matematica demonstrează că Dumnezeu există

energia-libera-scalara-nikola-tesla

Energia Liberă Scalară Nikola Tesla (Free Energy)

calatoria-in-timp-este-posibila

Călătoria în timp este posibilă

Limbajul iubirii în familie

1 Stea2 Stele3 Stele4 Stele5 Stele (2 voturi, media: 5,00 din 5)

Adaugă un comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *