educatia-copilului-in-tibet

Educația copilului în Tibet

Taina unei bune educaţii nu este un secret, deşi secretul educaţiei este predat din generaţie în generaţie în cultura tibetană!

Provocările lumii contemporane

Provocările la nivel social, nu mai seamănă aproape deloc cu cele de acum 200 de ani. Atunci, cuvântul tehnică abia dacă era pronunţat de buzele antecesorilor noştri din secolul al XlX-lea. Acest lucru era făcut într-un context foarte restrâns, de către pionierii unei lumi a ştiinţei.

Dacă în lumea occidentală conceptul de educaţie a suferit o serie de influenţe dictate de ritmul alert al vieţii, precum şi de renunţarea la linia tradiţională de educaţie si învăţare, iată că, în societăţi încă tradiţionale, tot ceea ce înseamnă educaţie din primii ani de viaţă şi pentru tot parcursul vieţii, pleacă în primul rând, de la un profund respect pentru fiinţa abia venită în lume, lume la care va trebui să se adapteze cu bucurie şi înţelegere.

O altfel de societate

O societate profund tradiţională, este şi societatea şi civilizaţia tibetană. Rigorile educaţionale sunt impuse cu răbdare si blândeţe tinerelor vlăstare. Astfel copilul nu este niciodată umilit în vreun fel şi nu este vreodată lovit. Asta pentru că, singurul motiv pentru care un om matur loveşte un copil, este pentru că acesta nu poate riposta. Este o situaţie umilitoare pentru matur şi deloc educaţională pentru copil.

Între 1 şi 5 ani, orice copil e rege

Modalitatea în care părintele tibetan îşi educă copilul este cel puţin una impresionantă. Există cu adevărat un parcurs logic şi bine determinat de vârsta si necesităţile acestuia. Altele, sunt de la vârstă la vârstă.

Astfel, aflăm că o primă perioadă educaţională a copilului tibetan, este cuprinsă între momentul naşterii şi vârsta de 5 ani. Orice copil cu vârsta de până la 5 ani ar trebui tratat asemenea unui „rege”, spune doctrina tibetană. Copilului nu trebuie să i se interzică nimic. În cazurile în care acesta greşeşte însă, mesajul că a greşit, trebuind să îi fie transmis din mimică, gestică şi tonul părinţilor. Aceștia trebuie să îşi arate dezaprobarea doar în acest mod.

educatia_copiilor_in_tibet

Copilul, este cel mai activ şi mai curios până la vârsta de 5 ani

Tibetanii spun că până la vârsta de 5 ani copilul este cel mai activ şi mai curios în a descoperi mediul. Acesta, î-şi cercetează părinţii şi rezistenţa acestora la giumbuslucurile lui. Dar este și perioada, în care înţelege prea puţin limbajul articulat, cuvintele şi sensul exact al acestora. Primul lucru la care va reacţiona un copil, cu înţelegerea deplină a mesajului ce i se transmite, este limbajul corpului.  Din acest limbaj fac parte vocea şi inflexiunile acesteia, mimica şi gestica.

Nu este nevoie de etalare a puterii şi dominaţiei

Este un limbaj pe care îl percepe instantaneu şi corect, fară a fi necesare alte manifestări din partea părinţilor. Nu este nevoie de etalare a puterii şi dominaţiei. Acestea, mai târziu i-ar putea deforma caracterul şi percepţiile în ceea ce priveşte proprii părinţi, alţi oameni, societatea însăşi. Comunicarea non-verbală, este astfel esenţială în primii ani de viaţă ai copilului. Oricare alte explicaţii şi reproşuri sunt aproape inutile. În orice caz, acestea sunt foarte obositoare pentru mentalul unui copil. Copilul oricum nu are reprezentarea unui raţionament logic şi îndelungat, precum are o fiinţă umană ajunsă la maturitatea bilogică, cel puţin.

Nu certaţi un copil mai mic de 5 ani!

Copilul nu înţelege că în spatele fiecărui lucru dobândit de părinţi, se află muncă şi bani. Nu știe ca sunt reguli şi o morală anume. Atunci când copilul distruge ceva, degeaba se ţipă la el şi eventual este nu doar pedepsit, ci şi lovit. Copilul, oricum nu va avea înţelegerea necesară pentru a percepe corect supărarea. Dimpotrivă, treptat se va întoarce împotriva dumneavoastră cu consecinţe uneori incalculabile peste ani.

Demonstrațiile de putere trebuiesc evitate

Orice demonstraţie de putere în faţa unui copil trebuie evitată. Asta pentru că, din păcate, din toată educaţia dvs., copilul va înţelege în ani, doar că, pentru a-i fi bine în viaţă, singurul lucru pe care îl va avea de făcut, va fi să se supună celui mai puternic. Să se pună sub protecţia celui mai puternic, cu preţul pierderii stimei de sine. Ceea ce îl va transforma, la anii maturităţii, într-o fiinţă abuzivă emoţional. Și asta, se va răsfrânge și asupra semenilor lui. Se va supune celui mai puternic, dar îi va umili pe cei mai slabi.

Întrebarea pe care, pe bună dreptate o pun specialiştii, este: Asta îţi doreşti pentru copilul tău?”

educatia-tibetana-la-copii

Educaţia copilului între 5 şi 10 ani

O a doua perioadă educaţională a copilului tibetan, este de la vârsta de 5 ani şi până la 10 ani. Aceasta este perioada în care copilul trebuie să înveţe să deprindă diverse responsabilităţi. Mai ales, să înveţe să îşi stăpânească pornirile egocentrice. Asta pentru că el nu este singur pe lume şi pentru că fiecare acţiune a lui poate influenţa vieţile celorlalţi. Influența va fi în bine sau în rău, în funcţie de cum acţionează.

Drumul către evoluție

Copilul are un statut de „ucenic” în această perioadă. El va trebui să îndeplinească diversele sarcini specifice vârstei lui, pe care părinţii şi şcoala le consideră necesare. Dar asta, fară a-i afecta în vreun fel libertatea şi bucuria.
Copilului trebuie să îi explici în această perioadă de ce trebuie să facă lucrurile pe care i le ceri. De ce trebuie să înveţe, cum să relaţioneze cu cei de vârsta lui, precum şi cu cei mai mari. Va învăţa ce este respectul, va deveni conştient de efectele manifestărilor negative. Va deprinde cele mai diverse cunoştinţe, la un nivel minim însă, despre om, societate, natură, religie, credinţă, istorie. Va deprinde îndemânarea în activităţile gospodăreşti şi va conştientiza treptat că el se află în creştere. Va afla din aceste experiențe că se îndreaptă către adolescenţă.

Educaţia copilului între 10 si 15 ani

A treia perioadă educaţională a copilului tibetan este între vârsta de 10 ani şi 15 ani. Este o perioadă în care va fi tratat ca un egal. Va fi tratat ca o fiinţă perfect capabilă să înţeleagă ce i se spune, ce i se cere. Va fi o fiinţă capabilă să trăiască armonios într-o mică comunitate de fiinţe. Cum este aceea a familiei, compusă din părinţi, bunici, alte rude şi vecini.

În această perioadă, copilul care se indreaptă vertiginos către adolescenţă, nu va fi tratat totuşi de la egal la egal. Acesta va fi tratat doar ca un egal în aspect şi capabilităţi. Capabilităţi însă, care pot însemna talentul la ceva, sau îndemânarea pentru altceva. Aceste atribute, va trebui să şi le dezvolte sub directa îndrumare a celor mai în vârstă decât el. Aceștia vor şti să îl călăuzească corect şi cu respect pentru eforturile lui.

Astfel totul este făcut cu deplină bucurie de ambele părţi. Părinţii trebuie să se bucure că sunt părinţi. Copilul trebuie să crească armonios, fară a i se impune constrângeri şi interdicţii. Acestea i-ar modifica în mod dramatic caracterul.

În această perioadă, părintele tibetan se consultă cu copilul său în toate problemele importante. Îl determină să se implice în acestea fie şi doar ca gândire. În acest fel, el poate oferi soluţii într-o situaţie sau în alta. Neconcordanţa de păreri între părinţi şi copil va trebui să fie expusă cu multă diplomaţie. Dacă greşeşte, copilul care acum se îndreaptă către adolescenţă, va trebui să fie corijat prin expuneri argumentative logice. Aceste argumente, trebuie să conţină adevăr şi nu impunerea voinţei personale.

Dacă noi europenii, spunem copilului să facă un lucru pentru că aşa vrem noi cei maturi, considerând o lipsă de respect din partea copilului faptul că ne cere explicaţii de ce să facă sau să nu facă un lucru, în Tibet, este de la sine înţeles faptul că o fiinţă umană, copil sau adolescent, trebuie să pună întrebări de orice fel, fiindcă doar astfel poate creşte armonios, echilibrat, cu respect pentru semeni şi pentru viaţă.

educatia_tibetana_la_copii

Orice formă de agresivitate verbală sau fizică este interzisă

Orice formă de agresivitate verbală sau fizică este interzisă în educaţia copilului tibetan. Știut fiind că, o fiinţă oricât de mică, va percepe întotdeauna corect reacţiile celor din jurul lui. Dacă va fi tratată incorect şi fară respect, va creşte dizarmonios în interior. Acesta, neavând ulterior, când va ajunge la maturitatea biologică, decât o imaturitate mentală şi afectivă. Acestea vor fi cauzate de educaţia improprie şi abuzivă la care a fost supus pe durata creşterii.

Imaturitatea mentală şi afectivă vor fi fost cauzate de refuzul copilului de a mai asimila orice lucru care vine din partea acelora în care cândva a avut încredere. Aceștia l-au dezamăgit profund, atunci când l-au abuzat emoţional, mental şi chiar fizic.

Rezultatul, va fi unul negativ

Se va închide în sine, se va opri din evoluţia interioară. Va rămâne la o vârstă psihologică de început de viaţă. Traumele care i-au marcat existenţa de copil, l-au pus în imposibilitatea să evolueze. El va considera această evoluţie în prezenţa abuzurilor de tot felul, doar o minciună.

Copiii resping instinctiv orice minciună şi se opresc din orice asimilare – spirituală, intelectuală, emoţională – a minciunii respective. Asta chiar dacă ea este numită adesea în societăţile occidentale, educaţie!

Educaţia adolescentului în cultura tibetană

Ultima perioadă educaţională a copilului tibetan, este de fapt, o perioadă aflată la graniţa dintre copilărie şi maturitate, iar ea începe de la 15 ani. Spun tibetanii faptul că, la 15 ani este deja prea târziu să mai educi copilul. Această vârstă a lui este începutul culesului pentru părinţi.

Acesta este momentul când încep să culeagă roadele înţelegerii de a fi fost părinţi cu adevărat sau doar nişte însoţitori de drum prost inspiraţi. Vreme de 15 ani au însoţit un nou venit în lume doar pentru a-l perverti şi a pune în sufletul său moartea, în loc de viaţă.

Acolo unde îţi este gândul, acolo îţi este şi sufletul

Mai spun tibetanii că, „acolo unde îţi este gândul, acolo îţi este şi sufletul şi tot acolo îţi va fi şi destinul”. O eronată educaţie a copilului, până la vârsta de 15 ani, prin conectarea lui la energii şi informaţii ce ţin de întâmplător şi lipsă de respect, îi va hărăzi acestuia o viaţă ratată pe toate planurile şi în toate privinţele. Dincolo însă, de stricteţea educaţiei în familia tibetană, o educaţie împărţită în mod clar pe etape şi o grijă nedisimulată şi permanentă, îndreptată către toate acţiunile copilului, această înţelegere plină de înţelepciune pentru evoluţia unei fiinţe, pare să fie singura ecuaţie posibilă în a da societăţii indivizi responsabili şi armonioşi.

Pentru că încălcarea acestui mod de educare, pe etape şi cu reguli bine definite, dar cu blândeţe şi răbdare expuse în viaţa copilului, poate avea unele dintre cele mai nefaste consecinţe.

Dacă nu îţi vei creşte cu iubire copilul, el va pleca de lângă tine

Şi încă un aspect deosebit de important, subliniat în înţelepciunea tibetană a educaţiei şi evoluţiei unei fiinţe umane, este acela conform căruia, dacă nu îţi vei creşte cu iubire, respect şi echilibru copilul de până la 15 ani, cu prima ocazie oferită de independenţa materială dobândită la un moment dat, el va pleca de lângă tine pentru totdeauna. Pentru că, de fapt, în sufletul lui nu te-a iertat niciodată pentru toate greşelile pe care le-ai făcut atunci când, crezând că îl educai, nu făceai decât să îl abuzezi emoţional şi mental, dacă nu chiar şi fizic, de cele mai multe ori.

Impunerea, brutalitatea, sau răsfăţul şi neresponsabilizarea tânărului pui de om, îl va transforma pe acesta, la maturitate, într-un inadaptat la adevăratele valori ale vieţii.

Acestea sunt disciplina, munca, perseverenţa, răbdare, înţelegere, acceptare, iertare, compasiune, iubire.


 

Articole recente

metode-de-protectie-impotriva-energiilor-negative

Metode de Protecție Împotriva Energiilor Negative

ozn-uri-in-romania

OZN-uri în Romania

cristalele-uriase-din-mina-naica

Cristalele Uriașe din Mina Naica

ce-simbolizeaza-copacul-vietii

Ce simbolizează Copacul Vieții

matematica-limbajul-universal

Matematica, Limbajul Universal

endgame-blueprint-for-global-enslavement-documentar-tradus

ENDGAME – Blueprint For Global Enslavement (Documentar Tradus)

97%-owned-97%-posedat-documentar-tradus

97% Owned – 97% Posedat (Documentar Tradus)

talisman-amulete-si-pandantive-mistice-sacre

Talismane, Amulete și Pandantive Mistice Sacre

cine-dicteaza-traiectoria-lumii

Cine dictează traiectoria lumii

poarta-zeilor-din-hayu-marca-peru

Poarta zeilor din Hayu Marca, Peru

legatura-dintre-orgoni-energia-orgonica-si-wilhelm-reich-documentar-tradus

Legătura dintre Orgoni, Energia Orgonică și Wilhelm Reich

feng-shui-pentru-casa

Feng Shui pentru casă

energia-punctelor-cardinale

Energia punctelor cardinale

exista-fantome

Există fantome?

proiecte-desecretizate

Proiecte Desecretizate

sfanta_treime

Sfânta Treime

vindecatorii-si-campurile-magnetice

Vindecătorii şi câmpurile magnetice

fericirea-iluzie-superficiala-si-necesitate-existentiala

Fericirea, Iluzie Subiectivă și Necesitate Existențială?

inchiderea-societatii-planet-lockdown-documentar-tradus-titrat-subtitrat-dublat-romana

Închiderea Societății – Planet Lockdown (Documentar Tradus)

protectie-impotriva-energiilor-negative

Protecție Împotriva Energiilor Negative

simbolistica-runelor-si-piatra-kesington

Simbolistica Runelor și Piatra Kensington

mandalele-si-beneficiile-lor

Mandalele și beneficiile lor

ce-simbolizeaza-crucea

Sfânta Cruce

inexplicabil-structuri-misterioase-documentar-tradus-titrat-subtitrat-dublat-romana-00

INEXPLICABIL – Structuri Misterioase (Documentar Tradus)

water-the-great-mystery-apa-marele-mister

WATER – The Great Mistery (APA – Marele Mister) Documentar Tradus

universul-holografic-si-esenta-spirituala-a-acestuia

Universul Holografic, Creație a Mentalului Conștient și Subconștient

biblioteca-de-manuscrise-din-tibet

Biblioteca de manuscrise din Tibet

misterul-piramidelor

Misterul Piramidelor

civilizatii-antice-avansate-tehnologic-disparute

Civilizaţii antice, avansate tehnologic, dispărute!

fenomenul-numit-vocea-electronica

Fenomenul numit Vocea Electronică

geometria-sacra

Geometria Sacră

ingerii-pazitori

Îngerii Păzitori

deochiul-sau-ochi-deochi

Deochiul sau Ochi Deochi

ce-semnifica-reprezinta-sau-simbolizeaza-scarabeul-carabus

Ce Semnifică Reprezintă sau Simbolizează Scarabeul Cărăbuș

triskelion-sau-triskele-origine-insemnatate-simbolistica

Triskelion sau Triskele – Origine, Însemnătate, Simbolistică

ce-simbolizeaza-o-septagrama-heptagrama-sau-septegrama

Ce simbolizează Septagrama Heptagrama sau Septegrama

ce-reprezinta-inseamna-sau-simbolizeaza-sri-yantra-shri-yantra-shree-yantra

Ce Reprezintă, Înseamnă sau Simbolizează Sri Yantra

simbolul-svastica-origine-semnificatie-insemnatate

Simbolul Svastica, Origine, Semnificație, Însemnătate

ce-efect-are-luna-asupra-vietii-pe-pamant

Ce Efect are Luna Asupra Vieții pe Pământ

soarele-purtatorul-vietii-lumilor-ce-reprezinta-simbolizeaza-semnifica-inseamna-soarele

Soarele, Purtătorul Vieții Lumilor

ce-reprezinta-semnifica-sau-simbolizeaza-pana-de-pasare

Ce Reprezintă, Semnifică sau Simbolizează Pana de Pasăre

ce-semnifica-sau-simbolizeaza-runele-celtice

Ce Semnifică sau Simbolizează Runele Celtice

ce-semnifica-reprezinta-sau-simbolizeaza-valknut

Ce Semnifică Reprezintă sau Simbolizează Valknut

ce-simbolizeaza-ochiul-providentei-in-triunghi-si-cerc

Ce simbolizează Ochiul Providenței în Triunghi și Cerc

iesirea din matrix

Ieșirea din Matrix

ce-semnifica-reprezinta-simbolizeaza-vulturul

Ce Semnifică, Reprezintă, Simbolizează Vulturul

ce-simbolizeaza-semnifica-roata-norocului-busola-magica-vegvisir

Ce Simbolizează, Semnifică Roata Norocului, Roata Dharma sau Busola Magică Vegvisir

energia-orgonica-albastra

Energia Orgonică Albastră

ce-simbolizeaza-sau-semnifica-corbul-cioara

Ce Simbolizeaza sau Semnifica Corbul Cioara

ce-simbilizeaza-sau-semnifica-triquetra

Ce Simbolizează sau Semnifică TRIQUETRA

ce-semnifica-sau-simbolizeaza-om-mani-padme-hum

Ce Semnifică sau Simbolizează Om Mani Padme Hum

ce-semnifica-sau-simbolizeaza-ursul

Ce Semnifică sau Simbolizează URSUL

fleur-de-lis-lys-floarea-de-lis-lys-origine-simbolistica-beneficii

Fleur de Lis / Lys (Floarea de Lis / Lys) Origine Simbolistică Beneficii

ce-simbolizeaza-semnifica-dragonul

Ce Simbolizează (Semnifică) Dragonul

crucea-celtica-origine-simbolistica-semnificatie-beneficii

Crucea Celtică – Origine, Simbolistică (Semnificație), Beneficii

ce-simbolizeaza-semnifica-vajra-dorje

Ce Simbolizează (Semnifică) Vajra sau Dorje

ce-simbolizeaza-semnifica-lupul

Ce Simbolizează (Semnifică) Lupul

ce-simbolizeaza-semnifica-cheia-o-cheie

Ce Simbolizează (Semnifică) Cheia sau o Cheie

ce-simbolizeaza-semnifica-cerbul

Ce simbolizează, semnifică Cerbul

taur-zimbru-bour-origine-simbolistica-semnificatie-beneficiu

Taur, Zimbru, Bour – Origine, Simbolistică (Semnificație), Beneficiu

caduceu-origine-semnificatie-beneficiu

Caduceul – Origine, Semnificație, Beneficiu

moneda-sau-banut-aducator-de-noroc-simbolistica-semnificatie

Monedă sau Bănuț aducător de noroc – Simbolistică, Semnificație

bufnita-sau-cucuveaua-simbolistica-semnificatie

Bufnița sau Cucuveaua – Simbolistică, Semnificație

limbajul-simbolurilor-mistice-sacre

Limbajul Simbolurilor Mistice Sacre

ciocanul-lui-thor-origine-semnificatie-beneficii

CIOCANUL LUI THOR – Origine, Semnificație, Beneficii

simbolul-aum-om-origine-semnificatie-beneficiu

Simbolul Aum Om – Origine, Semnificație, Beneficiu

crucea-templierilor-crucea-malteza-sau-crucea-de-fier

Crucea Templierilor, Crucea Malteză sau Crucea de Fier

origine-semnificatie-beneficiu-ankh-sau-crux-ansata

Origine, semnificație, beneficiu – Ankh sau Crux Ansata

c-de-la-cancer-the-c-word-documentar-tradus-titrat-subtitrat-dublat-romana

C de la Cancer – The C Word (Documentar Tradus)

secretul-legea-atractiei-the-secret-law-of-attraction-documentar-tradus-titrat-subtitrat-dublat-romana

SECRETUL – Legea Atracției (Documentar Tradus)

speranta-pentru-sanatate-documentar-tradus-hope-for-health-documentary_documentar-tradus-titrat-subtitrat-dublat-romana

Speranță pentru sănătate (Documentar Tradus)

ram-das-intoarcerea-acasa-going-home_documentar-tradus-titrat-subtitrat-dublat-romana

Ram Dass, Întoarcerea Acasă (Documentar Tradus)

conspiratia-ozn-in-cautarea-adevarului-documentar-tradus-titrat-subtitrat-dublat-romana

CONSPIRAȚIA OZN – În Căutarea Adevărului (Documentar Tradus)

originea-proprietatile-si-beneficiile-argintului

Originea, Proprietățile și Beneficiile Argintului

bob-lazar-zona-51-si-ozn-urile-area-51-and-flying-saucers-documentar-tradus-titrat-subtitrat-dublat-romana

Bob Lazar, Zona 51 și OZN-urile (Documentar Tradus)

cristalul-de-cuart-ametist-origine-proprietati-beneficii

Cristal de Cuarț Ametist, Origine, Proprietăți, Beneficii

teoria-conspiratiei-a-ajuns-omul-pe-luna-documentar-tradus-titrat-subtitrat-dublat-romana

Teoria Conspirației – A AJUNS OMUL PE LUNĂ (Documentar Tradus)

rezonanta-fiinte-de-frecventa-resonance-beings-of-frecuency-documentar-tradus-titrat-subtitrat-dublat-romana

REZONANȚA – Ființe de frecvență (Documentar Tradus)

secretul-marelui-cristal-din-atlantida

Beneficiile aduse de Cristalul de Cuarț de Stâncă

fara-raspuns-unaknowledged-documentar-tradus-titrat-subtitrat-dublat-romana

Fără Răspuns – Unaknowledged (Documentar Tradus)

povestea-lui-dumnezeu-the-story-of-god-morgan-freeman-sezonul2-documentar-tradus-titrat-subtitrat-dublat-romana

Povestea lui Dumnezeu, The Story Of God – Sezonul 2 (Documentar Tradus)

turmalina-cristalul-purificator-si-protector

Turmalina, Cristalul Purificator și Protector

secretele-piramidelor-documentar-tradus

Secretele Piramidelor, Lost Secrets Of The Pyramid (Documentar Tradus)

otel-inoxidabil-sau-inox

Oțel Inoxidabil sau INOX

sfantul-mihail-arhanghelul

Sfântul Mihail Arhanghelul

campurile-scalare-de-torsiune

Câmpurile scalare de torsiune

operatiunea-paperclip-nazisti-la-nasa

Operaţiunea Paperclip, naziști la NASA

inteligenta-inimii

Inteligența inimii

supravietuitori-ai-inghetului

Supraviețuitori ai înghețului

mistere-arheologice

Mistere arheologice

sfinti-intru-eternitate

Sfinți întru eternitate

profetia-si-incapacitatea-interventiei-umane

Profeția și incapacitatea intervenției umane

jadul-piatra-echilibrului-interior

Jadul, piatra echilibrului interior

locasul-nemuritorilor-din-himalaya

Locașul nemuritorilor din Himalaya

energia-subtila

Energia subtilă

vrajitoarea-anna-bathory

Vrăjitoarea Anna Bathory

misterul-care-invaluie-cartea-lui-soyga

Misterul care învăluie Cartea lui Soyga

enigma-cartii-inventio-fortunata

Enigma cărţii „Inventio fortunata”

simbolul-infinitului

Simbolul infinitului

ce-simbolizeaza-crucea

Ce simbolizează Crucea

1 Stea2 Stele3 Stele4 Stele5 Stele (1 voturi, media: 5,00 din 5)

Adaugă un comentariu

2 păreri despre “Educația copilului în Tibet

  1. alex spune:

    lumea este minunata asa cum este!

    1. …asta nu inseamna ca nu este loc de schimbare !!!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *