cele-sapte-oglinzi-eseniene-ale-sufletului

Cele Șapte Oglinzi Eseniene ale Sufletului

Nu îţi privi chipul în oglinzile din casă, ci în cele din oameni şi evenimente… Doar astfel îţi vei schimba viaţa! De ce şi cum atragem în vieţile noastre evenimente şi oameni? Iată un aspect al destinului nostru, cunoscut şi explicat de mii de ani în învăţăturile spirituale.

Nicio întâlnire şi niciun eveniment nu este întâmplător în viaţa noastră

Atât evenimentele cât şi oamenii întâlniţi, reprezintă ceva asemănător unor oglinzi. Forţele universale ale destinului fiecărei fiinţe, le aduc în vieţile noastre, nu ca o sancţiune, ci pur şi simplu, ca o consecinţă imediată a ceea ce suntem în sinea noastră cu adevărat şi nu ceea ce vrem să îi lăsăm pe alţii să creadă că am fi.

Universul energetic şi informaţional ne cunoaşte exact aşa cum suntem. Singurii pe care încercăm să îi minţim în ceea ce ne priveşte, în viaţă, cu privire la adevărata noastră personalitate, cu privire la caracterul nostru, suntem doar noi. Nu vom putea minți niciodată uriaşa Inteligenţă Universală, numită în unele ştiinţe Matricea, Sursa, ori Universul pur şi simplu.

Inițiere în Școala Misterelor

Astfel, una dintre cele mai vechi şcoli iniţiatice, Şcoala Eseniană, ori Frăţia Albă, enunţa încă de acum peste 2.000 de ani, faptul că, fiecare fiinţă umană reprezintă o expresie unică şi irepetabilă a manifestării tuturor mecanismelor vieţii. Este vorba de acele mecanisme care fac posibilă Viaţa. În acest sens, fiecare om fiind iniţiat în ceea ce ei au numit Şcoala Misterelor, şcoală care nu este altceva decât Viaţa…

Legea Similitudinii Universale

Viaţa însă, din punctul de vedere al esenienilor, dincolo de ceea ce o face posibilă, are şi un aspect tainic. Este greu de înţeles în timpurile actuale, şi anume acel aspect care ţine de o fenomenală inteligenţă a materiei. Acestă inteligență sub toate aspectele ei, fiind amprentată cu un anumit tip de energie şi informaţie.

Este specifică fiecărei fiinţe vii, și atrage în mod invariabil către noi, prin Legea Similitudinii Universale, exact ceea ce suntem cu adevărat la nivel interior. Dacă dominanta unui om fiind bunătatea, a altuia răutatea, compasiunea ori milostenia, devin stări predominante ale fiinţei noastre. La nivel energo-informaţional, reprezintă adevărata noastră identitate.

oglinzile-eseniene

Fiecare ființă întâlnită este o parte din noi

Universul ne cunoaşte şi ne recunoaşte, oriunde şi oricând prin prezenţa noastră energo-informaţională. Nu putem păcăli acest Univers. Legile Lui imuabile, sau de neschimbat, conţin toate, în esenţa lor, principiul Adevărului şi al Rezonanţei. Eşti ceea ce eşti şi atragi ceea ce eşti. Fiinţele pe care le întâlnim, au fost numite de către esenieni, Oglinzi. O reflectare fidelă a interiorului nostru, altfel neputând să le atragem.

Am rezonat cu ele, le-am atras. Nicio întâlnire nu este întâmplătoare, în fiecare fiinţă întâlnită este o parte din noi, un aspect al personalităţii noastre. Oglinzile invocate de esenieni, ar fi în număr de 7, pe lângă acestea însă, pot apărea şi combinaţii de oglinzi. Aceste combinații pot fi mai greu de recunoscut, de identificat. Acestea nu doar sunt prezente în vieţile noastre, ci ni le şi influenţează în mod definitoriu.

Cele 7 Oglinzi Eseniene

Sunt aspecte profunde ale personalităţii noastre, pe care după mii de ani, ştiinţe ale timpurilor moderne, precum psihologia, le-au descoperit şi redescoperit. Psihoogia încearcă să le pună în evidenţă, spre conştientizare, oricărui individ uman care apelează la un specialist în domeniu, spre a înlătura blocajele din viaţa sa.

Prima, din aceste Oglinzi Eseniene

Este cea care ne reflectă cu adevărata noastră personalitate, arătându-ne ceea ce suntem cu adevărat. Această oglindă reflecta părţi din noi aflate în suferinţă şi răni vechi, neconştientizate. Este vorba de răni, în virtutea cărora am acumulat mânie şi ripostă distructivă şi autodistructivă. Această oglindă îţi arată ceea ce eşti tu, în fiecare clipă. Este adevărul despre starea în care se află mentalul şi sufletul tău şi nu ceea ce arăţi şi îţi arăţi în fiecare zi.

Astfel, întâlnind în mod preponderent oameni nesinceri, ascunşi şi mânioşi, ne indică faptul că la nivel subconştient, tot astfel suntem şi noi. Această primă oglindă îţi arată furia, frustrarea şi nesinceritatea din tine. Sau, dacă atragi oameni şi evenimente care să aducă în viaţa ta sinceritate, bucurie şi împliniri, înseamnă că astfel eşti şi tu, un om sincer în intenţii şi aspiraţii, în acţiunile de fiecare zi.

oglinzi-eseniene

A doua, din cele Șapte Oglinzi Eseniene

Ne pune faţă în faţă cu trecutul nostru, bun sau mai puţin bun. În mod special, ne prezintă tot ceea ce nu am acceptat din acest trecut. În a doua oglindă, se reflectă toată încărcătura emoţională din trecut, pe care am adus-o cu noi în prezent. Este vorba de toate neiertările, tot ce nu am acceptat, tot ce nu am înţeles.

Rolul apariţiei acestei oglinzi în viaţa noastră, este acela de a ne determina să conştientizăm, să discernem corect, să ne asumăm responsabilitatea acolo unde am preferat să îi învinuim pe alţii, pentru neîmplinirile noastre. Dacă în continuare judecăm şi condamnăm, atragem acelaşi gen de oameni şi acelaşi gen de evenimente în vieţile noastre.

A treia Oglindă Eseniană

Vorbeşte poate, despre un trecut foarte îndepărtat, poate chiar şi din alte vieţi. Această oglindă reflectă ceva ce am pierdut, care ne-a fost luat, sau am lăsat sa plece. Astfel, spun esenienii faptul că, atunci când vedem ceva ce ne place în altă persoană, dorind-o în viaţa noastră, în această situaţie se reflectă un dor subconştient şi o regăsire a ceva ce am pierdut sau ne-a fost luat în vieţile noastre trecute.

Deopotrivă, perioada copilăriei actuale se reflectă şi ea în ceea ce aduce în viaţa noastră a treia oglindă. Fiecare relaţie în care intrăm provocându-ne sinele în încercarea de a recâştiga ceea ce am pierdut cândva, de mult, sau acum, în copilăria actuală. A treia oglindă este una dintre cele mai importante oglinzi din viaţa noastră. Ea are misiunea de a ne recâştiga adevărata identitate, de fiinţă spirituală, luminată, fericită.

A patra, din aceste Oglinzi Eseniene

Reflectă cea mai adâncă iubire, spun esenienii. Dar această iubire poate face referire nu doar la o fiinţă pierdută cândva, ci şi la un stil de viaţă. Ambele pierdute prematur şi nedrept, într-o viaţă anterioară, poate chiar din vina noastră. Însă, când am tras concluzii greşite, am acţionat intempestiv, am fost proprii noştri furnizori de nefericire. A patra oglindă recrează tot arsenalul de evenimente ale trecutului. Acum, conştienţi şi cu lecţiile învăţate, le putem aborda matur, echilibrat, onest şi cu iubire.

Altfel, în lipsa acestor valori asumate şi manifestate, repetând în mod invariabil greşelile unui trecut care ne-au adus într-un prezent nefericit. A cincea oglindă, în mod neaşteptat, ne pune faţă în faţă cu toate adevărurile legate de părinţii noştri şi cu modul în care ne-am ataşat de valorile, de personalitatea părinţilor noştri. Alegem parteneri şi ne căsătorim cu aceia care reflectă personalitatea unuia dintre părinţi, mamă sau tată. De ce? Şi, mai mult, ajungem să repetăm greşelile părinţilor.

A cincea, din Cele Șapte Oglinzi Eseniene

Ne pune faţă în faţă cu programele energo-informaţionale moştenite în mod subconştient şi inconştient, din neam. La modul cel mai propriu al afirmaţiei, a cincea oglindă ne pune faţă în faţă cu tatăl, sau cu mama noastră. Se petrece în cel mai dezvăluit mod cu putinţă, cu adevărurile, cu nesincerităţile şi cu toate blocajele create şi date mai departe nouă, preluate de către noi, cel mai adesea inconştient, şi care ne-au devenit un mod de viaţă, programe ale unui destin aparent inexorabil.

cele-sapte-oglinzi-eseniene

A cincea oglindă ne obligă să stăm faţă în faţă cu trecutul şi să ne asumăm responsabilitatea de a deveni autonomi. Autonomi din punct de vedere emoţional, educaţional, principial şi conceptual. Astfel încât să avem o şansă reală la un destin personal, doar al nostru. Destin neinfestat de blocajele energo-informaţionale ale trecutului familial. Astfel încât să ne împlinim şi misiunea personală de a evolua, de a căpăta înţelepciune, de a mântui. Adică de a vindeca, la nivel energo-informaţional, neamul în care ne-am născut.

Acesta este unul dintre sensurile şi scopul naşterii noastre. Viaţa nu este o vacanţă, viaţa este o oportunitate de a acţiona. De a evolua. Lipsa oricărei intenţii personale în acest sens, determină mecanismele intrinseci ale destinului şi îngerii karmei, sau ai soartei, să ne livreze oglinzile. Asta spre a pune în mişcare toate mecanismele care dau sens existenţei noastre. Oglinzile ne aduc la realitate, ne obligă să acţionăm, să intrăm pe linia destinului personal, pentru care am venit la întrupare.

A şasea Oglindă Eseniană

Îşi face intrarea în vieţile noastre, cel mai adesea, cu forţa unei apocalipse. Prin prezenţa unei persoane, a mai multora, chiar şi a evenimentelor create de acestea, dureroase, distrugătoare. Suntem puşi faţă în faţă cu cele mai mari spaime ale noastre, cu toate neînţelegerile de acum şi dintotdeauna. A şasea oglindă ne obligă să ne conectăm la cele mai mari spaime ale subconştientului. Trebuie să acţionăm astfel încât să dovedim că le-am înţeles sursa.

În acest fel, dizolvând prin aceasta programul şi programele intrinseci care le întreţin. A şasea oglindă ne reaminteşte cine suntem cu adevărat, fiinţe nemuritoare în plan spiritual. Plan pe care, ajungând să îl înţelegem şi să ni-l asumăm, vom ajunge cândva, într-una din vieţile noastre, să-i accesăm cunoaşterea. Este vorba de cunoașterea care să ne aducă şi alte forme de nemurire, cum ar fi cea fizică.

A şaptea, din aceste Oglinzi Eseniene

Ne va reflecta ceea ce credem cu adevărat despre noi! Printre oglinzile pe care le atragem în viaţa noastră, este şi aceasta. Ne pune faţă în faţă cu acea parte din noi care ne înalţă sau ne coboară, în funcţie de ceea ce simţim şi credem despre noi înşine! O bună părere despre sine, aflată în concordanţă cu adevărul că suntem aşa cum credem, respectiv meritorii, va duce la împlinirea viselor noastre. Neiubirea de sine, în schimb, lipsa stimei de sine, va atrage toate neîmplinirile şi nefericirile către noi.

Astfel, dacă avem o stimă de sine joasă, poate chiar inexistentă, şi nu ne conştientizăm, prin aceasta, frumuseţea şi înţelepciunea, nici cei din jurul nostru nu le vor conştientiza, dimpotrivă, ne vor percepe în deplină concordanţă cu părerea noastră despre noi înşine, la nivel conştient şi subconştient! Iar această realitate energo-informaţională va atrage imediat o realitate identică, în oglindă. Omul, locul şi situaţia care să ne livreze exact ceea ce credem despre noi înşine!

De ce?

Pentru că Universul funcţionează în mod primordial pe baza Legii Rezonanţei. Ceea ce suntem în spirit, sine, suflet şi mental, aceea atragem! Suma tuturor energiilor şi informaţiilor prezente în aceste structuri, ne dau o amprentă unică, a fiecăruia dintre noi, numită Dominantă. Dominanta personală atrage şi va atrage întotdeauna o Dominantă energo-informaţională similară!

Oglinzile sunt învăţători

Să ne asumăm lecţiile transmise de ele. Să ne schimbăm conform şi în acord cu Adevărul şi Armonia. Aceste două atribute specifice împlinirii oricăror vise şi deziderate luminoase. Vom avea exact viaţa pe care ne-o dorim, acum şi în toate vieţile ce vor veni…

Mai jos, vă puteţi delecta cu un documentar tradus marca Greg Braden, despre Cele 7 Oglinzi Eseniene:

 


 

Articole recente

puterea-de-a-empatiza

Puterea de a empatiza

aura-umana

Aura Umană

fecioara-maria-nascatoare-de-dumnezeu

Fecioara Maria Născătoare de Dumnezeu

metode-de-protectie-impotriva-energiilor-negative

Metode de Protecție Împotriva Energiilor Negative

ozn-uri-in-romania

OZN-uri în Romania

cristalele-uriase-din-mina-naica

Cristalele Uriașe din Mina Naica

ce-simbolizeaza-copacul-vietii

Ce simbolizează Copacul Vieții

matematica-limbajul-universal

Matematica, Limbajul Universal

endgame-blueprint-for-global-enslavement-documentar-tradus

ENDGAME – Blueprint For Global Enslavement (Documentar Tradus)

97%-owned-97%-posedat-documentar-tradus

97% Owned – 97% Posedat (Documentar Tradus)

talisman-amulete-si-pandantive-mistice-sacre

Talismane, Amulete și Pandantive Mistice Sacre

cine-dicteaza-traiectoria-lumii

Cine dictează traiectoria lumii

poarta-zeilor-din-hayu-marca-peru

Poarta zeilor din Hayu Marca, Peru

legatura-dintre-orgoni-energia-orgonica-si-wilhelm-reich-documentar-tradus

Legătura dintre Orgoni, Energia Orgonică și Wilhelm Reich

feng-shui-pentru-casa

Feng Shui pentru casă

energia-punctelor-cardinale

Energia punctelor cardinale

exista-fantome

Există fantome?

proiecte-desecretizate

Proiecte Desecretizate

sfanta_treime

Sfânta Treime

vindecatorii-si-campurile-magnetice

Vindecătorii şi câmpurile magnetice

fericirea-iluzie-superficiala-si-necesitate-existentiala

Fericirea, Iluzie Subiectivă și Necesitate Existențială?

inchiderea-societatii-planet-lockdown-documentar-tradus-titrat-subtitrat-dublat-romana

Închiderea Societății – Planet Lockdown (Documentar Tradus)

protectie-impotriva-energiilor-negative

Protecție Împotriva Energiilor Negative

simbolistica-runelor-si-piatra-kesington

Simbolistica Runelor și Piatra Kensington

mandalele-si-beneficiile-lor

Mandalele și beneficiile lor

ce-simbolizeaza-crucea

Sfânta Cruce

inexplicabil-structuri-misterioase-documentar-tradus-titrat-subtitrat-dublat-romana-00

INEXPLICABIL – Structuri Misterioase (Documentar Tradus)

water-the-great-mystery-apa-marele-mister

WATER – The Great Mistery (APA – Marele Mister) Documentar Tradus

universul-holografic-si-esenta-spirituala-a-acestuia

Universul Holografic, Creație a Mentalului Conștient și Subconștient

biblioteca-de-manuscrise-din-tibet

Biblioteca de manuscrise din Tibet

misterul-piramidelor

Misterul Piramidelor

civilizatii-antice-avansate-tehnologic-disparute

Civilizaţii antice, avansate tehnologic, dispărute!

fenomenul-numit-vocea-electronica

Fenomenul numit Vocea Electronică

geometria-sacra

Geometria Sacră

ingerii-pazitori

Îngerii Păzitori

deochiul-sau-ochi-deochi

Deochiul sau Ochi Deochi

ce-semnifica-reprezinta-sau-simbolizeaza-scarabeul-carabus

Ce Semnifică Reprezintă sau Simbolizează Scarabeul Cărăbuș

triskelion-sau-triskele-origine-insemnatate-simbolistica

Triskelion sau Triskele – Origine, Însemnătate, Simbolistică

ce-simbolizeaza-o-septagrama-heptagrama-sau-septegrama

Ce simbolizează Septagrama Heptagrama sau Septegrama

ce-reprezinta-inseamna-sau-simbolizeaza-sri-yantra-shri-yantra-shree-yantra

Ce Reprezintă, Înseamnă sau Simbolizează Sri Yantra

simbolul-svastica-origine-semnificatie-insemnatate

Simbolul Svastica, Origine, Semnificație, Însemnătate

ce-efect-are-luna-asupra-vietii-pe-pamant

Ce Efect are Luna Asupra Vieții pe Pământ

soarele-purtatorul-vietii-lumilor-ce-reprezinta-simbolizeaza-semnifica-inseamna-soarele

Soarele, Purtătorul Vieții Lumilor

ce-reprezinta-semnifica-sau-simbolizeaza-pana-de-pasare

Ce Reprezintă, Semnifică sau Simbolizează Pana de Pasăre

ce-semnifica-sau-simbolizeaza-runele-celtice

Ce Semnifică sau Simbolizează Runele Celtice

ce-semnifica-reprezinta-sau-simbolizeaza-valknut

Ce Semnifică Reprezintă sau Simbolizează Valknut

ce-simbolizeaza-ochiul-providentei-in-triunghi-si-cerc

Ce simbolizează Ochiul Providenței în Triunghi și Cerc

iesirea din matrix

Ieșirea din Matrix

ce-semnifica-reprezinta-simbolizeaza-vulturul

Ce Semnifică, Reprezintă, Simbolizează Vulturul

ce-simbolizeaza-semnifica-roata-norocului-busola-magica-vegvisir

Ce Simbolizează, Semnifică Roata Norocului, Roata Dharma sau Busola Magică Vegvisir

energia-orgonica-albastra

Energia Orgonică Albastră

ce-simbolizeaza-sau-semnifica-corbul-cioara

Ce Simbolizeaza sau Semnifica Corbul Cioara

ce-simbilizeaza-sau-semnifica-triquetra

Ce Simbolizează sau Semnifică TRIQUETRA

ce-semnifica-sau-simbolizeaza-om-mani-padme-hum

Ce Semnifică sau Simbolizează Om Mani Padme Hum

ce-semnifica-sau-simbolizeaza-ursul

Ce Semnifică sau Simbolizează URSUL

fleur-de-lis-lys-floarea-de-lis-lys-origine-simbolistica-beneficii

Fleur de Lis / Lys (Floarea de Lis / Lys) Origine Simbolistică Beneficii

ce-simbolizeaza-semnifica-dragonul

Ce Simbolizează (Semnifică) Dragonul

crucea-celtica-origine-simbolistica-semnificatie-beneficii

Crucea Celtică – Origine, Simbolistică (Semnificație), Beneficii

ce-simbolizeaza-semnifica-vajra-dorje

Ce Simbolizează (Semnifică) Vajra sau Dorje

ce-simbolizeaza-semnifica-lupul

Ce Simbolizează (Semnifică) Lupul

ce-simbolizeaza-semnifica-cheia-o-cheie

Ce Simbolizează (Semnifică) Cheia sau o Cheie

ce-simbolizeaza-semnifica-cerbul

Ce simbolizează, semnifică Cerbul

taur-zimbru-bour-origine-simbolistica-semnificatie-beneficiu

Taur, Zimbru, Bour – Origine, Simbolistică (Semnificație), Beneficiu

caduceu-origine-semnificatie-beneficiu

Caduceul – Origine, Semnificație, Beneficiu

moneda-sau-banut-aducator-de-noroc-simbolistica-semnificatie

Monedă sau Bănuț aducător de noroc – Simbolistică, Semnificație

bufnita-sau-cucuveaua-simbolistica-semnificatie

Bufnița sau Cucuveaua – Simbolistică, Semnificație

limbajul-simbolurilor-mistice-sacre

Limbajul Simbolurilor Mistice Sacre

ciocanul-lui-thor-origine-semnificatie-beneficii

CIOCANUL LUI THOR – Origine, Semnificație, Beneficii

simbolul-aum-om-origine-semnificatie-beneficiu

Simbolul Aum Om – Origine, Semnificație, Beneficiu

crucea-templierilor-crucea-malteza-sau-crucea-de-fier

Crucea Templierilor, Crucea Malteză sau Crucea de Fier

origine-semnificatie-beneficiu-ankh-sau-crux-ansata

Origine, semnificație, beneficiu – Ankh sau Crux Ansata

c-de-la-cancer-the-c-word-documentar-tradus-titrat-subtitrat-dublat-romana

C de la Cancer – The C Word (Documentar Tradus)

secretul-legea-atractiei-the-secret-law-of-attraction-documentar-tradus-titrat-subtitrat-dublat-romana

SECRETUL – Legea Atracției (Documentar Tradus)

speranta-pentru-sanatate-documentar-tradus-hope-for-health-documentary_documentar-tradus-titrat-subtitrat-dublat-romana

Speranță pentru sănătate (Documentar Tradus)

ram-das-intoarcerea-acasa-going-home_documentar-tradus-titrat-subtitrat-dublat-romana

Ram Dass, Întoarcerea Acasă (Documentar Tradus)

conspiratia-ozn-in-cautarea-adevarului-documentar-tradus-titrat-subtitrat-dublat-romana

CONSPIRAȚIA OZN – În Căutarea Adevărului (Documentar Tradus)

originea-proprietatile-si-beneficiile-argintului

Originea, Proprietățile și Beneficiile Argintului

bob-lazar-zona-51-si-ozn-urile-area-51-and-flying-saucers-documentar-tradus-titrat-subtitrat-dublat-romana

Bob Lazar, Zona 51 și OZN-urile (Documentar Tradus)

cristalul-de-cuart-ametist-origine-proprietati-beneficii

Cristal de Cuarț Ametist, Origine, Proprietăți, Beneficii

teoria-conspiratiei-a-ajuns-omul-pe-luna-documentar-tradus-titrat-subtitrat-dublat-romana

Teoria Conspirației – A AJUNS OMUL PE LUNĂ (Documentar Tradus)

rezonanta-fiinte-de-frecventa-resonance-beings-of-frecuency-documentar-tradus-titrat-subtitrat-dublat-romana

REZONANȚA – Ființe de frecvență (Documentar Tradus)

secretul-marelui-cristal-din-atlantida

Beneficiile aduse de Cristalul de Cuarț de Stâncă

fara-raspuns-unaknowledged-documentar-tradus-titrat-subtitrat-dublat-romana

Fără Răspuns – Unaknowledged (Documentar Tradus)

povestea-lui-dumnezeu-the-story-of-god-morgan-freeman-sezonul2-documentar-tradus-titrat-subtitrat-dublat-romana

Povestea lui Dumnezeu, The Story Of God – Sezonul 2 (Documentar Tradus)

turmalina-cristalul-purificator-si-protector

Turmalina, Cristalul Purificator și Protector

secretele-piramidelor-documentar-tradus

Secretele Piramidelor, Lost Secrets Of The Pyramid (Documentar Tradus)

otel-inoxidabil-sau-inox

Oțel Inoxidabil sau INOX

sfantul-mihail-arhanghelul

Sfântul Mihail Arhanghelul

campurile-scalare-de-torsiune

Câmpurile scalare de torsiune

operatiunea-paperclip-nazisti-la-nasa

Operaţiunea Paperclip, naziști la NASA

inteligenta-inimii

Inteligența inimii

supravietuitori-ai-inghetului

Supraviețuitori ai înghețului

mistere-arheologice

Mistere arheologice

sfinti-intru-eternitate

Sfinți întru eternitate

profetia-si-incapacitatea-interventiei-umane

Profeția și incapacitatea intervenției umane

jadul-piatra-echilibrului-interior

Jadul, piatra echilibrului interior

locasul-nemuritorilor-din-himalaya

Locașul nemuritorilor din Himalaya

energia-subtila

Energia subtilă

vrajitoarea-anna-bathory

Vrăjitoarea Anna Bathory

misterul-care-invaluie-cartea-lui-soyga

Misterul care învăluie Cartea lui Soyga

1 Stea2 Stele3 Stele4 Stele5 Stele (6 voturi, media: 4,50 din 5)

Adaugă un comentariu

9 păreri despre “Cele Șapte Oglinzi Eseniene ale Sufletului

 1. Aurel spune:

  Foarte bun articolul. Cu fiecare fraza citita simteam cum rezoneaza in mine adevarul. Multumesc!

 2. Maria spune:

  Binecuvantare, pace si intelepciune! Foarte adevarat acest articol!

 3. dumitru patievici spune:

  Mi-au placut atat articolul cat si filmul! Foarte bun material!

 4. Fleck spune:

  Da, foarte interesant acest articol!

 5. Foarte interesante materialele, atat articolul cat si filmuletul! Important e sa invatam cat mai mult din ele! Va multumesc!

 6. Lupul Singuratic spune:

  Misto articol!

 7. Cialis spune:

  Foarte adevarat ce am citit aici!

 8. Ciocirlan Angela spune:

  Util! Placut!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *