cele-sapte-oglinzi-eseniene-ale-sufletului

Cele Șapte Oglinzi Eseniene ale Sufletului

Nu îţi privi chipul în oglinzile din casă, ci în cele din oameni şi evenimente… Doar astfel îţi vei schimba viaţa! De ce şi cum atragem în vieţile noastre evenimente şi oameni? Iată un aspect al destinului nostru, cunoscut şi explicat de mii de ani în învăţăturile spirituale.

Nicio întâlnire şi niciun eveniment nu este întâmplător în viaţa noastră

Atât evenimentele cât şi oamenii întâlniţi, reprezintă ceva asemănător unor oglinzi. Forţele universale ale destinului fiecărei fiinţe, le aduc în vieţile noastre, nu ca o sancţiune, ci pur şi simplu, ca o consecinţă imediată a ceea ce suntem în sinea noastră cu adevărat şi nu ceea ce vrem să îi lăsăm pe alţii să creadă că am fi.

Universul energetic şi informaţional ne cunoaşte exact aşa cum suntem. Singurii pe care încercăm să îi minţim în ceea ce ne priveşte, în viaţă, cu privire la adevărata noastră personalitate, cu privire la caracterul nostru, suntem doar noi. Nu vom putea minți niciodată uriaşa Inteligenţă Universală, numită în unele ştiinţe Matricea, Sursa, ori Universul pur şi simplu.

Inițiere în Școala Misterelor

Astfel, una dintre cele mai vechi şcoli iniţiatice, Şcoala Eseniană, ori Frăţia Albă, enunţa încă de acum peste 2.000 de ani, faptul că, fiecare fiinţă umană reprezintă o expresie unică şi irepetabilă a manifestării tuturor mecanismelor vieţii. Este vorba de acele mecanisme care fac posibilă Viaţa. În acest sens, fiecare om fiind iniţiat în ceea ce ei au numit Şcoala Misterelor, şcoală care nu este altceva decât Viaţa…

Legea Similitudinii Universale

Viaţa însă, din punctul de vedere al esenienilor, dincolo de ceea ce o face posibilă, are şi un aspect tainic. Este greu de înţeles în timpurile actuale, şi anume acel aspect care ţine de o fenomenală inteligenţă a materiei. Acestă inteligență sub toate aspectele ei, fiind amprentată cu un anumit tip de energie şi informaţie.

Este specifică fiecărei fiinţe vii, și atrage în mod invariabil către noi, prin Legea Similitudinii Universale, exact ceea ce suntem cu adevărat la nivel interior. Dacă dominanta unui om fiind bunătatea, a altuia răutatea, compasiunea ori milostenia, devin stări predominante ale fiinţei noastre. La nivel energo-informaţional, reprezintă adevărata noastră identitate.

oglinzile-eseniene

Fiecare ființă întâlnită este o parte din noi

Universul ne cunoaşte şi ne recunoaşte, oriunde şi oricând prin prezenţa noastră energo-informaţională. Nu putem păcăli acest Univers. Legile Lui imuabile, sau de neschimbat, conţin toate, în esenţa lor, principiul Adevărului şi al Rezonanţei. Eşti ceea ce eşti şi atragi ceea ce eşti. Fiinţele pe care le întâlnim, au fost numite de către esenieni, Oglinzi. O reflectare fidelă a interiorului nostru, altfel neputând să le atragem.

Am rezonat cu ele, le-am atras. Nicio întâlnire nu este întâmplătoare, în fiecare fiinţă întâlnită este o parte din noi, un aspect al personalităţii noastre. Oglinzile invocate de esenieni, ar fi în număr de 7, pe lângă acestea însă, pot apărea şi combinaţii de oglinzi. Aceste combinații pot fi mai greu de recunoscut, de identificat. Acestea nu doar sunt prezente în vieţile noastre, ci ni le şi influenţează în mod definitoriu.

Cele 7 Oglinzi Eseniene

Sunt aspecte profunde ale personalităţii noastre, pe care după mii de ani, ştiinţe ale timpurilor moderne, precum psihologia, le-au descoperit şi redescoperit. Psihoogia încearcă să le pună în evidenţă, spre conştientizare, oricărui individ uman care apelează la un specialist în domeniu, spre a înlătura blocajele din viaţa sa.

Prima, din aceste Oglinzi Eseniene

Este cea care ne reflectă cu adevărata noastră personalitate, arătându-ne ceea ce suntem cu adevărat. Această oglindă reflecta părţi din noi aflate în suferinţă şi răni vechi, neconştientizate. Este vorba de răni, în virtutea cărora am acumulat mânie şi ripostă distructivă şi autodistructivă. Această oglindă îţi arată ceea ce eşti tu, în fiecare clipă. Este adevărul despre starea în care se află mentalul şi sufletul tău şi nu ceea ce arăţi şi îţi arăţi în fiecare zi.

Astfel, întâlnind în mod preponderent oameni nesinceri, ascunşi şi mânioşi, ne indică faptul că la nivel subconştient, tot astfel suntem şi noi. Această primă oglindă îţi arată furia, frustrarea şi nesinceritatea din tine. Sau, dacă atragi oameni şi evenimente care să aducă în viaţa ta sinceritate, bucurie şi împliniri, înseamnă că astfel eşti şi tu, un om sincer în intenţii şi aspiraţii, în acţiunile de fiecare zi.

oglinzi-eseniene

A doua, din cele Șapte Oglinzi Eseniene

Ne pune faţă în faţă cu trecutul nostru, bun sau mai puţin bun. În mod special, ne prezintă tot ceea ce nu am acceptat din acest trecut. În a doua oglindă, se reflectă toată încărcătura emoţională din trecut, pe care am adus-o cu noi în prezent. Este vorba de toate neiertările, tot ce nu am acceptat, tot ce nu am înţeles.

Rolul apariţiei acestei oglinzi în viaţa noastră, este acela de a ne determina să conştientizăm, să discernem corect, să ne asumăm responsabilitatea acolo unde am preferat să îi învinuim pe alţii, pentru neîmplinirile noastre. Dacă în continuare judecăm şi condamnăm, atragem acelaşi gen de oameni şi acelaşi gen de evenimente în vieţile noastre.

A treia Oglindă Eseniană

Vorbeşte poate, despre un trecut foarte îndepărtat, poate chiar şi din alte vieţi. Această oglindă reflectă ceva ce am pierdut, care ne-a fost luat, sau am lăsat sa plece. Astfel, spun esenienii faptul că, atunci când vedem ceva ce ne place în altă persoană, dorind-o în viaţa noastră, în această situaţie se reflectă un dor subconştient şi o regăsire a ceva ce am pierdut sau ne-a fost luat în vieţile noastre trecute.

Deopotrivă, perioada copilăriei actuale se reflectă şi ea în ceea ce aduce în viaţa noastră a treia oglindă. Fiecare relaţie în care intrăm provocându-ne sinele în încercarea de a recâştiga ceea ce am pierdut cândva, de mult, sau acum, în copilăria actuală. A treia oglindă este una dintre cele mai importante oglinzi din viaţa noastră. Ea are misiunea de a ne recâştiga adevărata identitate, de fiinţă spirituală, luminată, fericită.

A patra, din aceste Oglinzi Eseniene

Reflectă cea mai adâncă iubire, spun esenienii. Dar această iubire poate face referire nu doar la o fiinţă pierdută cândva, ci şi la un stil de viaţă. Ambele pierdute prematur şi nedrept, într-o viaţă anterioară, poate chiar din vina noastră. Însă, când am tras concluzii greşite, am acţionat intempestiv, am fost proprii noştri furnizori de nefericire. A patra oglindă recrează tot arsenalul de evenimente ale trecutului. Acum, conştienţi şi cu lecţiile învăţate, le putem aborda matur, echilibrat, onest şi cu iubire.

Altfel, în lipsa acestor valori asumate şi manifestate, repetând în mod invariabil greşelile unui trecut care ne-au adus într-un prezent nefericit. A cincea oglindă, în mod neaşteptat, ne pune faţă în faţă cu toate adevărurile legate de părinţii noştri şi cu modul în care ne-am ataşat de valorile, de personalitatea părinţilor noştri. Alegem parteneri şi ne căsătorim cu aceia care reflectă personalitatea unuia dintre părinţi, mamă sau tată. De ce? Şi, mai mult, ajungem să repetăm greşelile părinţilor.

A cincea, din Cele Șapte Oglinzi Eseniene

Ne pune faţă în faţă cu programele energo-informaţionale moştenite în mod subconştient şi inconştient, din neam. La modul cel mai propriu al afirmaţiei, a cincea oglindă ne pune faţă în faţă cu tatăl, sau cu mama noastră. Se petrece în cel mai dezvăluit mod cu putinţă, cu adevărurile, cu nesincerităţile şi cu toate blocajele create şi date mai departe nouă, preluate de către noi, cel mai adesea inconştient, şi care ne-au devenit un mod de viaţă, programe ale unui destin aparent inexorabil.

cele-sapte-oglinzi-eseniene

A cincea oglindă ne obligă să stăm faţă în faţă cu trecutul şi să ne asumăm responsabilitatea de a deveni autonomi. Autonomi din punct de vedere emoţional, educaţional, principial şi conceptual. Astfel încât să avem o şansă reală la un destin personal, doar al nostru. Destin neinfestat de blocajele energo-informaţionale ale trecutului familial. Astfel încât să ne împlinim şi misiunea personală de a evolua, de a căpăta înţelepciune, de a mântui. Adică de a vindeca, la nivel energo-informaţional, neamul în care ne-am născut.

Acesta este unul dintre sensurile şi scopul naşterii noastre. Viaţa nu este o vacanţă, viaţa este o oportunitate de a acţiona. De a evolua. Lipsa oricărei intenţii personale în acest sens, determină mecanismele intrinseci ale destinului şi îngerii karmei, sau ai soartei, să ne livreze oglinzile. Asta spre a pune în mişcare toate mecanismele care dau sens existenţei noastre. Oglinzile ne aduc la realitate, ne obligă să acţionăm, să intrăm pe linia destinului personal, pentru care am venit la întrupare.

A şasea Oglindă Eseniană

Îşi face intrarea în vieţile noastre, cel mai adesea, cu forţa unei apocalipse. Prin prezenţa unei persoane, a mai multora, chiar şi a evenimentelor create de acestea, dureroase, distrugătoare. Suntem puşi faţă în faţă cu cele mai mari spaime ale noastre, cu toate neînţelegerile de acum şi dintotdeauna. A şasea oglindă ne obligă să ne conectăm la cele mai mari spaime ale subconştientului. Trebuie să acţionăm astfel încât să dovedim că le-am înţeles sursa.

În acest fel, dizolvând prin aceasta programul şi programele intrinseci care le întreţin. A şasea oglindă ne reaminteşte cine suntem cu adevărat, fiinţe nemuritoare în plan spiritual. Plan pe care, ajungând să îl înţelegem şi să ni-l asumăm, vom ajunge cândva, într-una din vieţile noastre, să-i accesăm cunoaşterea. Este vorba de cunoașterea care să ne aducă şi alte forme de nemurire, cum ar fi cea fizică.

A şaptea, din aceste Oglinzi Eseniene

Ne va reflecta ceea ce credem cu adevărat despre noi! Printre oglinzile pe care le atragem în viaţa noastră, este şi aceasta. Ne pune faţă în faţă cu acea parte din noi care ne înalţă sau ne coboară, în funcţie de ceea ce simţim şi credem despre noi înşine! O bună părere despre sine, aflată în concordanţă cu adevărul că suntem aşa cum credem, respectiv meritorii, va duce la împlinirea viselor noastre. Neiubirea de sine, în schimb, lipsa stimei de sine, va atrage toate neîmplinirile şi nefericirile către noi.

Astfel, dacă avem o stimă de sine joasă, poate chiar inexistentă, şi nu ne conştientizăm, prin aceasta, frumuseţea şi înţelepciunea, nici cei din jurul nostru nu le vor conştientiza, dimpotrivă, ne vor percepe în deplină concordanţă cu părerea noastră despre noi înşine, la nivel conştient şi subconştient! Iar această realitate energo-informaţională va atrage imediat o realitate identică, în oglindă. Omul, locul şi situaţia care să ne livreze exact ceea ce credem despre noi înşine!

De ce?

Pentru că Universul funcţionează în mod primordial pe baza Legii Rezonanţei. Ceea ce suntem în spirit, sine, suflet şi mental, aceea atragem! Suma tuturor energiilor şi informaţiilor prezente în aceste structuri, ne dau o amprentă unică, a fiecăruia dintre noi, numită Dominantă. Dominanta personală atrage şi va atrage întotdeauna o Dominantă energo-informaţională similară!

Oglinzile sunt învăţători

Să ne asumăm lecţiile transmise de ele. Să ne schimbăm conform şi în acord cu Adevărul şi Armonia. Aceste două atribute specifice împlinirii oricăror vise şi deziderate luminoase. Vom avea exact viaţa pe care ne-o dorim, acum şi în toate vieţile ce vor veni…

Mai jos, vă puteţi delecta cu un documentar tradus marca Greg Braden, despre Cele 7 Oglinzi Eseniene:

 


 

Articole recente

disparitii-misterioase

Dispariții Misterioase

ouroboros-uroborus-sa-ciclul-vietii-in-natura

Ouroboros, Uroborus sau Ciclul Vieții în Natură

aurul-ca-simbol

Aurul ca simbol

copacul-vietii-sau-arborele-vietii-in-diferite-mitologii

Copacul Vieții sau Arborele Vieții în diferite mitologii

unele-din-misterele-lumii-greu-de-elucidat

Unele din Misterele Lumii, greu de elucidat

misterul-megalitului-din-yonaguni

Misterul Megalitului din Yonaguni

misterul-statuetelor-dogu

Misterul Statuetelor Dogu

cum-se-impaca-moartea-cu-infinitul

Cum se împacă Moartea cu Infinitul

oamenii-din-cultul-digambara

Oamenii din cultul Digambara

beneficiile-cimbrisorului

Beneficiile Cimbrișorului

beneficiile-urzicilor

Beneficiile Urzicilor

Pietrele Rotunde care ies din Munți

armonie-prin-acceptare

Armonie prin Acceptare

maat-zeita-echilibrului

Maât, Zeița Echilibrului

ceaiul-terapie-si-arta

Ceaiul, terapie și artă

dezvaluiri-despre-proiectele-montauk-philadelphia-si-energia-orgonica-documentar-tradus

Dezvăluiri despre Proiectele Montauk, Philadelphia și Energia Orgonică – Documentar Tradus

intelepciunea-pierduta

Înțelepciunea pierdută

Creierul uman, un calculator cuantic?!

copacul-sangele-dragonului

Copacul Sângele Dragonului

ozn-sau-farfurie-zburatoare

OZN sau Farfurie Zburătoare?!

trezirea-constiintei-the-awakening-documentar_tradus

Trezirea Conștiintei, The Awakening – Documentar Tradus

descoperiri-misterioase-pe-pamant

Descoperiri misterioase pe pământ

codul-lui-hammurabi_primul-cod-de-legi-al-lumii

Codul lui Hammurabi, primul cod de legi al lumii

Începuturile Omenirii

goujian-sabia-care-nu-rugineste

Goujian, sabia care nu ruginește

terapie-energetica-impotriva-oboselii-si-migrenelor-top

Terapie Energetică Împotriva Oboselii și Migrenelor

puterea-unui-trasnet

Puterea unui trăsnet

egiptul-si-faraonii-negri

Egiptul și faraonii negri

911-in-plane-site-documentar_tradus

911 in Plane Site – Documentar Tradus

secretul-energiei-vindecatoare-reiki

Secretul Energiei Vindecătoare Reiki

descoperiri-misterioase-pe-pamant

Descoperiri misterioase pe Pământ

cartea-lui-enoch-profetul-nemuritor

Cartea lui Enoh, Profetul Nemuritor

metode-de-indoctrinare-culturala

Metode de îndoctrinare culturală și socială

efectul-negativ-al-radiatiilor-electromagnetice-documentar_tradus

Efectul Negativ al Radiațiilor Electromagnetice – Documentar Tradus

e-motion-emotia-documentar-tradus

E-Motion, Emoția – Documentar Tradus

horus-ra-simbol-al-domniei-si-dreptatii

Horus, RA, Simbol al Domniei și Dreptății

tunelurile-misterioase-de-sub-piramide

Tunelurile misterioase de sub piramide

secretul-marelui-cristal-din-atlantida

Secretul Marelui Cristal din Atlantida

cancerul-tratamentele-interzise-documentar-tradus

Cancerul, tratamentele interzise – Documentar Tradus

misterul-din-orasul-zeilor-documentar_tradus

Misterul din Orașul Zeilor – Documentar Tradus

calatori-si-calatoria-in-timp

Călători și călătoria în timp

oameni-cu-abilitati-paranormale

Oameni cu abilități paranormale 2

cele-sapte-oglinzi-eseniene-ale-sufletului

Cele Șapte Oglinzi Eseniene ale Sufletului

schizofrenia-tine-de-paranormal

Schizofrenia ține de Paranormal

ritualul-mortilor-in-egiptul-antic

Ritualul Morților în Egiptul Antic

focul-grecesc-o-arma-de-razboi-din-vremuri-apuse

Focul Grecesc, o Armă de Razboi din Vremuri Apuse

Simbolul Spiralei și Dacii lui Zamolxe

terapie-impotriva-imbatranirii-rapide

Terapie împotriva îmbătrânirii rapide

crearea-speciei-umane-si-liberul-arbitru

Crearea speciei Umane și Liberul Arbitru

ochiul-mintii-al-treilea-ochi

Ochiul Minții, al treilea Ochi

secretele-piramidei-de-la-prundu-pitesti

Secretele Piramidei de la Prundu, Piteşti

phil-schneider-si-teoria-conspiratiei

Phil Schneider și Teoria Conspirației

comunicarea-celulara-si-biofotonii

Comunicarea celulară și biofotonii

efectul-negativ-al-tehnologiei

Efectul negativ al tehnologiei

chakra-inimii-si-iubirea

Chakra inimii și Iubirea

nu-exista-paduri-pe-pamant-there-are-no-forests-on-earth-documentar-tradus

Nu există păduri pe Pământ, There are no forests on Earth – Documentar Tradus

Masajul degetelor sau cum să combatem stresul și oboseala

legile-universale-din-spiritualitatea-indiana

Legi Universale din spiritualitatea indiană

Universul Holografic și Esența Spirituală a Acestuia

piramide-recent-descoperite

Piramide recent descoperite

revelatii-ale-piramidelor-the-revelation-of-the-pyramids-documentar_tradus

Revelații ale Piramidelor, The Revelation of The Pyramids – Documentar Tradus

Stațiunea Băile Herculane

este-timpul-fericirii

Este timpul fericirii

Incertitudinea sau nesiguranța existențială

cum-am-aflat-ca-pamantul-nu-este-glob-documentar-tradus

Cum am aflat că Pământul NU ESTE GLOB – Documentar Tradus

Legătura dintre Om, Plante și Aștrii Cerești

Tradiții străvechi și arta vindecării

centri-energetici-ai-pamantului

Centri energetici ai pământului

oameni-cu-abilitati-paranormale

Oameni cu abilități paranormale

rasputin-samanul-rus

Rasputin, șamanul rus – Documentar Tradus

Stăpânii Banilor, The Money Masters – Documentar Tradus

efectele-piramidei-de-purificare-si-energizare

Efectele piramidei de purificare şi energizare

Plante biblice, Scorțișoara, Nardul și Cedrul

nivelul-ph-ului-si-sanatatea

Nivelul PH-ului și sănătatea

Combustia umană spontană

iubirea-numai-iubirea-o-pilda-cu-talc

Iubirea, doar iubirea – O pildă cu tâlc

UXMAL – Piramida Magicianului

copacul-care-se-ruga

Copacul care se ruga

arhivele-secrete-ale-vaticanului

Arhiva secretă a Vaticanului

secretele-si-beneficiile-chihlimbarului

Secretele și Beneficiile Chihlimbarului

arhivele-fenomen-nikola-tesla_documentar-tradus

Arhivele Fenomen, Nikola Tesla – Documentar Tradus

Fiul lui Dumnezeu în mai multe religii

clarvazatorii-si-abilitatile-metafizice

Clarvăzătorii și abilitățile metafizice

doctor-faustus-si-intelegerea-cu-diavolul

Doctor Faustus și înțelegerea cu diavolul

Craniile alungite din Paracas Peru

Regele Solomon și înțelepciunea sa

a-funny-thing-happened-on the-way-to-the-moon-documentar-tradus

A Funny Thing Happened on the Way to the Moon – Documentar Tradus

Agenda-Ascunsa-Esoteric-Agenda-Documentar-Tradus

Agenda Ascunsă, Esoteric Agenda – Documentar Tradus

Maeștrii din Tibet

educatia-copilului-in-tibet

Educația copilului în Tibet

shinigami-zeii-mortii-in-japonia

Shinigami – Zeii Morții in Japonia

dacia-strabuna-lui-zamolxis-si-a-noastra

Dacia străbună, a lui Zamolxis și a noastră

Călători în timp

Clarvăzătorii lumii moderne şi liderii politici

Undele scalare de formă – Energia Scalară

efectul-sunetului-asupra-materiei-la-inceput-a-fost-cuvantul

Efectul sunetului asupra materiei – La început a fost Cuvântul

de-ce_mintim

De ce mințim ?!

misterele-padurii-hoia-baciu

Misterele pădurii Hoia Baciu – Documentar Tradus

what-the-bleep-do-we-know

Seria What the bleep do we know – Documentar Tradus

Beneficiile uleiului de mandarin

1 Stea2 Stele3 Stele4 Stele5 Stele (4 voturi, media: 5,00 din 5)

Adaugă un comentariu

3 păreri despre “Cele Șapte Oglinzi Eseniene ale Sufletului

  1. Aurel spune:

    Foarte bun articolul. Cu fiecare fraza citita simteam cum rezoneaza in mine adevarul. Multumesc!

  2. Maria spune:

    Binecuvantare, pace si intelepciune! Foarte adevarat acest articol!

  3. dumitru patievici spune:

    Mi-au placut atat articolul cat si filmul! Foarte bun material!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *