energiile-yin-si-yang

Energiile Yin și Yang

Cele două concepte ale energiilor Yin şi Yang au apărut şi au fost descrise în „Cartea prefacerilor” (Yi King). În această carte se menţionează următoarele: „Orice existenţă ia naştere când cele două forţe străbune, yin-ul şi yang-ul, se contopesc printr-o transformare logică.” Yin şi Yang reflectă unitatea ce rezultă din contrariile şi opoziţiile ce există în natură sau într-un fenomen.

Raportul Yin-Yang

Despre energiile Yin şi Yang se cunosc multe informaţii care ne-au parvenit, mai ales, din medicina chineză. Conform principiilor medicinii chineze, cele două energii formează un sistem. Acest sistem are la bază unitatea dintre aceste energii şi cei doi poli opuşi. Potrivit medicinii chineze, fiecărui fenomen din univers îi sunt atribuite atât caracterul Yin cât şi caracterul Yang. Se poate exemplifica prin activ-pasiv, cald-rece, noapte-zi, lumină-întuneric.

Conform principiilor tao, nici un lucru nu poate să existe numai în sine sau pentru sine. Orice fenomen conţine posibilitatea schimbării. Se poate spune că lumea, universul, au în componenţă cele două forţe de tip Yin şi de tip Yang. Aceste două forțe sunt într-o permanentă schimbare. Sunt într-un echilibru perfect, niciuna nu poate să existe fară cealaltă. „Yin şi Yang pot fi deosebite, dar nu şi separate” (Canonul de medicină internă al împăratului Galben).

Potrivit acestui canon, orice lucru are două componente opuse. Speciile sunt formate din masculi şi femele, ziua este formată din zi-noapte. Medicina chineză utilizează 8 principii complementare, asociate două câte două, cu ajutorul cărora sunt explicate procesele de bază. Caracteristici generale pentru Yin: interior, rece, obtuz, lipsă. Caracteristici generale pentru Yang: exterior, cald, ascuţit, surplus.

energiile-yin-si-yang-echilibru

Din aceste caracteristici se deduce faptul că orice calitate din lume se constituie din două părţi complementare. Pentru Yin corespunde ceea ce este: rece, pasiv, feminin, mic, liniştit, primitor, umbră, noapte, întoarcerea în sine. Pentru Yang corespunde ceea ce este opusul: masculin, animat, înalt, agitat, ziua, mişcarea spre exterior.

Yin-Yang în relaţie cu natura şi fiinţa umană

Cele expuse depind foarte mult de schimbările din natură, care produc transformări importante în raportul Yin-Yang. În acest sens putem vorbi despre alternanţa anotimpurilor care ilustrează foarte bine cele două forţe. Începând cu luna martie până în august, aerul este mai cald ceea ce face să scadă Yin şi să crească Yang. Vara, Yang-ul atinge apogeul. Începând cu venirea toamnei, când vremea începe să se răcească, scade Yang şi începe să crească Yin. În toiul iernii, Yin atinge apogeul.

Dacă ne referim la momentele unei zile, la miezul nopţii ia naştere Yang care creşte până la prânz, atingând apogeul la ora 12.00. De la ora 12.00, începe să ia naştere Yin care creşte şi atinge apogeul la miezul nopţii. Dacă ne referim la spaţiu, cerul este Yang, iar pământul este Yin. Cerul reprezintă energia masculină, iar pământul pe cea feminină. Corpul uman se încarcă atât cu energie cosmică cât şi cu energie telurică.

Pentru a funcţiona armonios, este nevoie de un echilibru al celor două energii, respectiv feminină – masculină. De altfel, şi meridianele energetice precum şi organele corpului uman, funcţionează după principiile raportului Yin-Yang. Deficitul de energie Yang (cosmică) şi excesul de energie Yin, generează diverse disfuncţii de reacție. La fel deficitul de energie Yin (telurică) şi excesul de energie Yang generează anomalii de comportament.

Pentru a ajuta la realizarea echilibrului celor două energii, omul trebuie să se încarce atât cu energia cerului cât şi cu energia pământului. Sunt persoane care au deficit de energie telurică, lipsite de vitalitate şi fară încredere în viaţă. La aceste persoane poate fi un exces de energie cosmică, ele sunt cam aeriene. Persoanele cu deficit de energie cosmică au afectate atât organele de tip Yin cât şi cele de tip Yang. Când este exces de energie telurică, se manifestă agresivitatea şi interesul material.

energiile-yin-si-yang-lupi

Posibile cauze ale dezechilibrelor

Potrivit medicinii tradiţionale chineze, cauzele dezechilibrelor energetice (cauzele bolilor) se pot clasifica în 3 grupe importante:

• cauzele care provin dinaintea naşterii – pot fi foarte variate, ele ţin de perioada embrionară, de sănătatea mamei şi a tatălui, precum şi de stilul de viaţă al lor; aici mai pot interveni şi diferite traume care provin de pe arborele genealogic;

• cauzele bolilor care se manifestă înainte de 18 ani – pot ţine de relaţiile din familie, de modul de alimentaţie, evenimente accidentale precum şi condiţiile de viaţă în care a avut loc dezvoltarea şi creşterea copilului;

• cauzele care se manifestă după vârsta de 18 ani – pot fi de mai multe tipuri: cauze mentale, cauze fizice (suprasolicitări fizice, neglijenţa corpului, condiţii grele de viaţă), factorii stresori etc.

Cauzele interne provin din lipsa afectivităţii, din rănile sufleteşti. Supărarea excesivă generează disfiincţii la ficat. Necazurile excesive şi prelungite afectează inima. Tristeţea generată de diferite evenimente şi care dăinuie în timp, afectează plămânii. Grijile excesive afectează splina, iar fricile afectează rinichii. Cauzele externe pot fi imprevizibile sau de neevitat, care ţin de frig, de influenţele meteorologice, de manifestări nefaste ale naturii.


Aveți mai jos câteva produse cu Yin Yang:

Pandantiv Yin Yang INOX – c...

Pandantiv Yin Yang, Floarea Vieț...

Pandantiv Yin Yang Argint –...

Pandantiv Ying Yang INOX – ...


Corpul uman cu cele două componente complementare Yin şi Yang aflate în echilibru, formează un „tot energetic”. Meridianele energetice, chakrele şi biocâmpurile funcţionează într-o permanentă conexiune şi interdependenţă. Cei care practică diferite terapii/tehnici energetice, depistează dezechilibrele şi posibilele cauze ale lor. Aceștia pun mare accent pe echilibrarea Yin-Yang şi pe factorii care genereză această remediere.

Simptomele din perspectiva Yin-Yang

Echilibrul Yin-Yang a fost studiat şi la nivelul celulelor. S-a constatat că interiorul celulelor este electronegativ, iar exteriorul, electropozitiv. Interiorul corpului este considerat a fi de tip Yin, iar exteriorul de tip Yang. Partea inferioară a corpului este tip Yin şi este conectată mai mult la energiile telurice. Partea superioară este tip Yang şi este conectată mai mult la energia cosmică.

Dezechilibrele Yin-Yang generează diferite afecţiuni în funcţie de meridianele energetice dezechilibrate. În zona sau zonele afectate sunt dezactivate şi chakrele, iar biocâmpurile scad. Aura reflectă culori ce pun în evidenţă disfuncţiile. Iată cum toate componentele energetice formează „un tot” şi relevă starea în care se află organismul. Manifestarea simptomelor este relevantă pentru un specialist care cunoaşte energetica organismului.

Factorii de mediu

În acest sens au un mare rol şi factorii din mediul de viaţă, energiile mediului influenţează energetica umană. De exemplu „căldura” asociată elementului foc are influenţe mari asupra sistemului cardiovascular şi sistemului nervos. De aceea temperaturile foarte ridicate din timpul verii generează dezechilibre (creşte tensiunea arterială, transpiraţii abundente, dureri de cap, respiraţie greoaie).

Frigul este asociat cu energia apei şi cu iarna. Frigul poate afecta organismul generând răceli, frisoane, febră, afectează tranzitul intestinal, etc. Ceaţa, ploile abundente, umezeala pot produce dureri reumatismale, edeme, oboseală, frisoane.

yin-yang-vara-iarna

Yin-Yang şi cele 5 elemente

Când vorbim de componentele energetice Yin-Yang sunt implicate cele 5 elemente: apa, lemnul, focul, pământul şi metalul. Sunt elemente care acţionează în strânsă interdependenţă, menţinând echilibrul energetic al corpului. În organismul uman sunt reprezentate toate aceste elemente. Fiecărui element îi corespunde un anumit organ, un meridian, de tip Yin (feminin) sau de tip Yang (masculin).

• Apa – corespunde rinichilor (Yin) şi vezicii urinare (Yang);
• Lemnul – ficat (Yin) şi vezică biliară (Yang);
• Focul – inimă, cord (Yin) intestin subţire, vasul de concepţie, trei focare (Yang);
• Pământul – splină-pancreas (Yin), stomac (Yang);
• Metalul -plămâni (Yin), intestin gros (Yang);

Menținerea echilibrului prin disciplinarea activităților cotidiene

Referitor la cele cinci elemente şi corespondenţa cu organele interne este ideal să existe un echilibru. Acest echilibru trebuie să se menţină, lucru care se poate realiza prin abordarea unui stil de viaţă sănătos. Este nevoie de o alimentaţie adecvată, sport, activităţi spirituale etc. Cele 12 meridiane care străbat corpul uman, sunt de tip Yin sau Yang.

Meridianele de tip Yin (feminin) au traseul de jos în sus şi corespund organelor pline (inimă, plămâni, rinichi, splină, ficat) şi sunt importante în distribuirea energiei în întreg organismul. Meridianele de tip Yang au traseul de sus în jos şi corespund muşchilor, pielii, organelor goale (intestin subţire, intestin gros, vezică urinară, stomac, vezică biliară). Aceste meridiane hrănesc organismul şi ajută la eliminarea deşeurilor, reflectă bolile în stare acută sau incipientă.

Organele de tip Yin şi Yang

Echilibrul Yin-Yang din corpul uman este relativ, nu este uşor de întreţinut. Datorită anumitor cauze apar dezechilibrele şi implicit disfucţiile care pot fi acute sau cronice. Bolile de natură Yin sunt cele cronice, cu dureri surde, cu stări care se schimbă foarte încet.

Bolile de natură Yang sunt acute, de scurtă durată, cu dureri remarcate şi cu stări ce se pot schimba foarte repede, chiar brusc. Corpul are 5 organe de tip Yin şi 5 organe de tip Yang, fiecare având roluri importante pentru funcţionarea organismului.

energiile-yin-si-yang-organele-corpului

Organele de tip Yin:

• plămânii – susţin respiraţia, îmbolnăvirea lor duce la îmbolnăvirea întregului corp, sunt răspunzători de metabolismul materiei lichide (apa);
• splina – ajută la transformarea hranei pentru a fi ingerată, transportă hrana necesară către fiecare organ;
• inima – exprimă capacitatea de a dărui iubire, capacitatea vieţii spirituale, domină toate organele şi menţine circulaţia sanguină;
• rinichii – depozitarii energiei strămoşeşti, reglementează naşterea şi dezvoltarea, au rol în producţia de măduvă osoasă;
• ficatul – asigură fluxul energetic armonios al corpului, influenţează funcţia de digestie.

Organele de tip Yang:

• intestinul gros – elimină toxinele, ajută la resorbţia lichidelor, coordonează fluidele din corp;
• stomacul – primeşte hrana şi o transmite mai departe, împarte hrana în cea curată (transmisă splinei) şi cea cu deşeuri (transmisă intestinelor) este răspunzător de energia corpului;
• intestinul subţire – coordonează lichidele, separă substanţele nutritive de toxine, ajută la resorbţia apei;
• vezica urinară – are rol în depozitarea fluidelor, în asimilarea şi selectarea lor;
• bila – activează funcţionarea ficatului, depozitează şi transmite mai departe secreţia biliară.

Potrivit medicinii chineze, energia de bază a organismului este cea primită de la părinţi, cealaltă parte a energiei se obţine din aer şi din hrană. Prin diferite tehnci se poate dezvolta energia de bază şi menţine, astfel încât să fie un echilibru energetic generator de sănătate.


Aveți mai jos câteva produse cu Yin Yang:

Pandantiv Yin Yang, Floarea Vieț...

Pandantiv Yin Yang INOX – c...

Pandantiv Yin Yang Argint –...

Pandantiv Ying Yang INOX – ...


Articole recente

supravietuitori-ai-inghetului

Supraviețuitori ai înghețului

mistere-arheologice

Mistere arheologice

sfinti-intru-eternitate

Sfinți întru eternitate

profetia-si-incapacitatea-interventiei-umane

Profeția și incapacitatea intervenției umane

jadul-piatra-echilibrului-interior

Jadul, piatra echilibrului interior

locasul-nemuritorilor-din-himalaya

Locașul nemuritorilor din Himalaya

energia-subtila

Energia subtilă

vrajitoarea-anna-bathory

Vrăjitoarea Anna Bathory

misterul-care-invaluie-cartea-lui-soyga

Misterul care învăluie Cartea lui Soyga

enigma-cartii-inventio-fortunata

Enigma cărţii „Inventio fortunata”

simbolul-infinitului

Simbolul infinitului

ce-simbolizeaza-crucea

Ce simbolizează crucea

puterile-pietrelor-pretioase

Puterile Pietrelor Prețioase

steaua-lui-david-sau-hexagrama

Steaua lui David sau Hexagrama

arhanghelul-rafael-dumnezeu-vindeca

Arhanghelul Rafael, Dumnezeu vindecă

techirghiol-fantana-tineretii

Techirghiol, „fântâna tinereţii”

zirconul-piatra-intelepciunii

Zirconul, piatra înţelepciunii

declaratia-socanta-a-expertului-onu-omenirea-este-condusa-de-corporatii

Declarația șocantă a expertului ONU – Omenirea este condusă de CORPORAȚII

echilibrarea-energiilor

Echilibrarea energiilor

amprenta-energetica

Amprenta energetică

oameni-care-se-hranesc-doar-cu-energie

Oameni care se hrănesc doar cu energie

majestic-12-și-arhitecții-controlului

Majestic 12 și arhitecții controlului

cum-circula-energiile

Cum circulă energiile

ingerii-si-religia

Îngerii și religia

magia-la-caldeeni

Magia la caldeeni

reflexoterapia-si-rezultatele-miraculoase

Reflexoterapia și rezultatele miraculoase

monitorizarea-totală-a-individului

Monitorizarea totală a individului

corpul-mental-sufletul-și-monada

Corpul mental, sufletul și monada

omul-fiinta-spirituala

Omul, ființă spirituală

geometria-sacra-cubul-lui-metatron

Geometria Sacră – Cubul lui Metatron

ozn-urile-si-laurence-rockefeller

OZN-urile și Laurance Rockefeller

energia-vietilor-anterioare

Energia vieților anterioare

leul-simbol-al-demnitatii

Leul, simbol al demnității

sarpele-simbol-mistic-sacru

Șarpele, Simbol Mistic Sacru

oglinda-magica-fermecata

Oglinda Magică Fermecată

chinezul-care-vede-in-intuneric

Chinezul care vede în întuneric

al-treilea-ochi-portalul-divinitatii

Al treilea ochi, portalul divinității

regatul-necunoscut-al-faraonilor-negrii

Regatul necunoscut al faraonilor negri

radacinile-budismului-tibetan

Rădăcinile budismului tibetan

numerele-si-felul-in-care-ne-guverneaza-viata

Numerele și felul în care ne guvernează viața

machu-picchu-un-observator-astronomic

Machu Picchu, un observator astronomic

ritual-de-sacrificiu-la-cern

Ritual de sacrificiu la CERN

lacul-misterios-din-muntii-bucegi

Lacul misterios din munții Bucegi

puterile-magice-ale-cristalelor

Puterile magice ale Cristalelor

rezonanta-schumann

Rezonanța Schumann

sfantul-andrei-ocrotitorul-romaniei

Sfântul Andrei, ocrotitorul României

intamplari-secrete-cu-ozn-uri

Întâmplări Secrete cu OZN-uri

bombardamente-atomice-in-antichitate

Bombardamente atomice în antichitate

trenul-fantoma

Trenul Fantomă

simboluri-sacre-hinduse

Simboluri Sacre Hinduse

profetul-edgar-cayce

Profetul Edgar Cayce

energiile-yin-si-yang

Energiile Yin și Yang

hephaistos-zeul-focului

Hefaistos, zeul focului

druizii-oamenii-stejarului

Druizii, Oamenii Stejarului

helena-blavatsky-spiritist-sau-sarlatan

Helena Blavatsky, Spiritist sau Șarlatan

ordinul-dragonului-credincios-si-drept

Ordinul Dragonului Credincios și Drept

disparitii-misterioase

Dispariții Misterioase

ouroboros-uroborus-sa-ciclul-vietii-in-natura

Ouroboros, Uroborus sau Ciclul Vieții în Natură

aurul-ca-simbol

Aurul ca simbol

copacul-vietii-sau-arborele-vietii-in-diferite-mitologii

Copacul Vieții sau Arborele Vieții în diferite mitologii

unele-din-misterele-lumii-greu-de-elucidat

Unele din Misterele Lumii, greu de elucidat

misterul-megalitului-din-yonaguni

Misterul Megalitului din Yonaguni

misterul-statuetelor-dogu

Misterul Statuetelor Dogu

cum-se-impaca-moartea-cu-infinitul

Cum se împacă Moartea cu Infinitul

oamenii-din-cultul-digambara

Oamenii din cultul Digambara

beneficiile-cimbrisorului

Beneficiile Cimbrișorului

beneficiile-urzicilor

Beneficiile Urzicilor

Pietrele Rotunde care ies din Munți

armonie-prin-acceptare

Armonie prin Acceptare

maat-zeita-echilibrului

Maât, Zeița Echilibrului

ceaiul-terapie-si-arta

Ceaiul, terapie și artă

dezvaluiri-despre-proiectele-montauk-philadelphia-si-energia-orgonica-documentar-tradus

Dezvăluiri despre Proiectele Montauk, Philadelphia și Energia Orgonică – Documentar Tradus

intelepciunea-pierduta

Înțelepciunea pierdută

Creierul uman, un calculator cuantic?!

copacul-sangele-dragonului

Copacul Sângele Dragonului

ozn-sau-farfurie-zburatoare

OZN sau Farfurie Zburătoare?!

trezirea-constiintei-the-awakening-documentar_tradus

Trezirea Conștiintei, The Awakening – Documentar Tradus

descoperiri-misterioase-pe-pamant

Descoperiri misterioase pe pământ

codul-lui-hammurabi_primul-cod-de-legi-al-lumii

Codul lui Hammurabi, primul cod de legi al lumii

Începuturile Omenirii

goujian-sabia-care-nu-rugineste

Goujian, sabia care nu ruginește

terapie-energetica-impotriva-oboselii-si-migrenelor-top

Terapie Energetică Împotriva Oboselii și Migrenelor

puterea-unui-trasnet

Puterea unui trăsnet

egiptul-si-faraonii-negri

Egiptul și faraonii negri

911-in-plane-site-documentar_tradus

911 in Plane Site – Documentar Tradus

secretul-energiei-vindecatoare-reiki

Secretul Energiei Vindecătoare Reiki

descoperiri-misterioase-pe-pamant

Descoperiri misterioase pe Pământ

cartea-lui-enoch-profetul-nemuritor

Cartea lui Enoh, Profetul Nemuritor

metode-de-indoctrinare-culturala

Metode de îndoctrinare culturală și socială

efectul-negativ-al-radiatiilor-electromagnetice-documentar_tradus

Efectul Negativ al Radiațiilor Electromagnetice – Documentar Tradus

e-motion-emotia-documentar-tradus

E-Motion, Emoția – Documentar Tradus

horus-ra-simbol-al-domniei-si-dreptatii

Horus, RA, Simbol al Domniei și Dreptății

tunelurile-misterioase-de-sub-piramide

Tunelurile misterioase de sub piramide

secretul-marelui-cristal-din-atlantida

Secretul Marelui Cristal din Atlantida

cancerul-tratamentele-interzise-documentar-tradus

Cancerul, tratamentele interzise – Documentar Tradus

misterul-din-orasul-zeilor-documentar_tradus

Misterul din Orașul Zeilor – Documentar Tradus

calatori-si-calatoria-in-timp

Călători și călătoria în timp

oameni-cu-abilitati-paranormale

Oameni cu abilități paranormale 2

cele-sapte-oglinzi-eseniene-ale-sufletului

Cele Șapte Oglinzi Eseniene ale Sufletului

schizofrenia-tine-de-paranormal

Schizofrenia ține de Paranormal

1 Stea2 Stele3 Stele4 Stele5 Stele (2 voturi, media: 4,50 din 5)

Adaugă un comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *