energiile-yin-si-yang

Ce Semnifică sau Simbolizează Energiile Yin și Yang

Cele două concepte ale energiilor Yin şi Yang au apărut şi au fost descrise în „Cartea prefacerilor” (Yi King). În această carte se menţionează următoarele: „Orice existenţă ia naştere când cele două forţe străbune, yin-ul şi yang-ul, se contopesc printr-o transformare logică.” Yin şi Yang reflectă unitatea ce rezultă din contrariile şi opoziţiile ce există în natură sau într-un fenomen.

Raportul Yin-Yang

Despre energiile Yin şi Yang se cunosc multe informaţii care ne-au parvenit, mai ales, din medicina chineză. Conform principiilor medicinii chineze, cele două energii formează un sistem. Acest sistem are la bază unitatea dintre aceste energii şi cei doi poli opuşi. Potrivit medicinii chineze, fiecărui fenomen din univers îi sunt atribuite atât caracterul Yin cât şi caracterul Yang. Se poate exemplifica prin activ-pasiv, cald-rece, noapte-zi, lumină-întuneric.

Conform principiilor tao, nici un lucru nu poate să existe numai în sine sau pentru sine. Orice fenomen conţine posibilitatea schimbării. Se poate spune că lumea, universul, au în componenţă cele două forţe de tip Yin şi de tip Yang. Aceste două forțe sunt într-o permanentă schimbare. Sunt într-un echilibru perfect, niciuna nu poate să existe fară cealaltă. „Yin şi Yang pot fi deosebite, dar nu şi separate” (Canonul de medicină internă al împăratului Galben).

Potrivit acestui canon, orice lucru are două componente opuse. Speciile sunt formate din masculi şi femele, ziua este formată din zi-noapte. Medicina chineză utilizează 8 principii complementare, asociate două câte două, cu ajutorul cărora sunt explicate procesele de bază. Caracteristici generale pentru Yin: interior, rece, obtuz, lipsă. Caracteristici generale pentru Yang: exterior, cald, ascuţit, surplus.

energiile-yin-si-yang-echilibru

Din aceste caracteristici se deduce faptul că orice calitate din lume se constituie din două părţi complementare. Pentru Yin corespunde ceea ce este: rece, pasiv, feminin, mic, liniştit, primitor, umbră, noapte, întoarcerea în sine. Pentru Yang corespunde ceea ce este opusul: masculin, animat, înalt, agitat, ziua, mişcarea spre exterior.

Yin-Yang în relaţie cu natura şi fiinţa umană

Cele expuse depind foarte mult de schimbările din natură, care produc transformări importante în raportul Yin-Yang. În acest sens putem vorbi despre alternanţa anotimpurilor care ilustrează foarte bine cele două forţe. Începând cu luna martie până în august, aerul este mai cald ceea ce face să scadă Yin şi să crească Yang. Vara, Yang-ul atinge apogeul. Începând cu venirea toamnei, când vremea începe să se răcească, scade Yang şi începe să crească Yin. În toiul iernii, Yin atinge apogeul.

Dacă ne referim la momentele unei zile, la miezul nopţii ia naştere Yang care creşte până la prânz, atingând apogeul la ora 12.00. De la ora 12.00, începe să ia naştere Yin care creşte şi atinge apogeul la miezul nopţii. Dacă ne referim la spaţiu, cerul este Yang, iar pământul este Yin. Cerul reprezintă energia masculină, iar pământul pe cea feminină. Corpul uman se încarcă atât cu energie cosmică cât şi cu energie telurică.

Pentru a funcţiona armonios, este nevoie de un echilibru al celor două energii, respectiv feminină – masculină. De altfel, şi meridianele energetice precum şi organele corpului uman, funcţionează după principiile raportului Yin-Yang. Deficitul de energie Yang (cosmică) şi excesul de energie Yin, generează diverse disfuncţii de reacție. La fel deficitul de energie Yin (telurică) şi excesul de energie Yang generează anomalii de comportament.

Pentru a ajuta la realizarea echilibrului celor două energii, omul trebuie să se încarce atât cu energia cerului cât şi cu energia pământului. Sunt persoane care au deficit de energie telurică, lipsite de vitalitate şi fară încredere în viaţă. La aceste persoane poate fi un exces de energie cosmică, ele sunt cam aeriene. Persoanele cu deficit de energie cosmică au afectate atât organele de tip Yin cât şi cele de tip Yang. Când este exces de energie telurică, se manifestă agresivitatea şi interesul material.

energiile-yin-si-yang-lupi

Posibile cauze ale dezechilibrelor

Potrivit medicinii tradiţionale chineze, cauzele dezechilibrelor energetice (cauzele bolilor) se pot clasifica în 3 grupe importante:

• cauzele care provin dinaintea naşterii – pot fi foarte variate, ele ţin de perioada embrionară, de sănătatea mamei şi a tatălui, precum şi de stilul de viaţă al lor; aici mai pot interveni şi diferite traume care provin de pe arborele genealogic;

• cauzele bolilor care se manifestă înainte de 18 ani – pot ţine de relaţiile din familie, de modul de alimentaţie, evenimente accidentale precum şi condiţiile de viaţă în care a avut loc dezvoltarea şi creşterea copilului;

• cauzele care se manifestă după vârsta de 18 ani – pot fi de mai multe tipuri: cauze mentale, cauze fizice (suprasolicitări fizice, neglijenţa corpului, condiţii grele de viaţă), factorii stresori etc.

Cauzele interne provin din lipsa afectivităţii, din rănile sufleteşti. Supărarea excesivă generează disfiincţii la ficat. Necazurile excesive şi prelungite afectează inima. Tristeţea generată de diferite evenimente şi care dăinuie în timp, afectează plămânii. Grijile excesive afectează splina, iar fricile afectează rinichii. Cauzele externe pot fi imprevizibile sau de neevitat, care ţin de frig, de influenţele meteorologice, de manifestări nefaste ale naturii.


Aveți mai jos câteva produse cu Yin Yang:

Pandantiv Ying Yang INOX – ...

Pandantiv Yin Yang INOX – c...

Pandantiv Yin Yang, Floarea Vieț...

Pandantiv Yin Yang ARGINT –...


Corpul uman cu cele două componente complementare Yin şi Yang aflate în echilibru, formează un „tot energetic”. Meridianele energetice, chakrele şi biocâmpurile funcţionează într-o permanentă conexiune şi interdependenţă. Cei care practică diferite terapii/tehnici energetice, depistează dezechilibrele şi posibilele cauze ale lor. Aceștia pun mare accent pe echilibrarea Yin-Yang şi pe factorii care genereză această remediere.

Simptomele din perspectiva Yin-Yang

Echilibrul Yin-Yang a fost studiat şi la nivelul celulelor. S-a constatat că interiorul celulelor este electronegativ, iar exteriorul, electropozitiv. Interiorul corpului este considerat a fi de tip Yin, iar exteriorul de tip Yang. Partea inferioară a corpului este tip Yin şi este conectată mai mult la energiile telurice. Partea superioară este tip Yang şi este conectată mai mult la energia cosmică.

Dezechilibrele Yin-Yang generează diferite afecţiuni în funcţie de meridianele energetice dezechilibrate. În zona sau zonele afectate sunt dezactivate şi chakrele, iar biocâmpurile scad. Aura reflectă culori ce pun în evidenţă disfuncţiile. Iată cum toate componentele energetice formează „un tot” şi relevă starea în care se află organismul. Manifestarea simptomelor este relevantă pentru un specialist care cunoaşte energetica organismului.

Factorii de mediu

În acest sens au un mare rol şi factorii din mediul de viaţă, energiile mediului influenţează energetica umană. De exemplu „căldura” asociată elementului foc are influenţe mari asupra sistemului cardiovascular şi sistemului nervos. De aceea temperaturile foarte ridicate din timpul verii generează dezechilibre (creşte tensiunea arterială, transpiraţii abundente, dureri de cap, respiraţie greoaie).

Frigul este asociat cu energia apei şi cu iarna. Frigul poate afecta organismul generând răceli, frisoane, febră, afectează tranzitul intestinal, etc. Ceaţa, ploile abundente, umezeala pot produce dureri reumatismale, edeme, oboseală, frisoane.

yin-yang-vara-iarna

Yin-Yang şi cele 5 elemente

Când vorbim de componentele energetice Yin-Yang sunt implicate cele 5 elemente: apa, lemnul, focul, pământul şi metalul. Sunt elemente care acţionează în strânsă interdependenţă, menţinând echilibrul energetic al corpului. În organismul uman sunt reprezentate toate aceste elemente. Fiecărui element îi corespunde un anumit organ, un meridian, de tip Yin (feminin) sau de tip Yang (masculin).

• Apa – corespunde rinichilor (Yin) şi vezicii urinare (Yang);
• Lemnul – ficat (Yin) şi vezică biliară (Yang);
• Focul – inimă, cord (Yin) intestin subţire, vasul de concepţie, trei focare (Yang);
• Pământul – splină-pancreas (Yin), stomac (Yang);
• Metalul -plămâni (Yin), intestin gros (Yang);

Menținerea echilibrului prin disciplinarea activităților cotidiene

Referitor la cele cinci elemente şi corespondenţa cu organele interne este ideal să existe un echilibru. Acest echilibru trebuie să se menţină, lucru care se poate realiza prin abordarea unui stil de viaţă sănătos. Este nevoie de o alimentaţie adecvată, sport, activităţi spirituale etc. Cele 12 meridiane care străbat corpul uman, sunt de tip Yin sau Yang.

Meridianele de tip Yin (feminin) au traseul de jos în sus şi corespund organelor pline (inimă, plămâni, rinichi, splină, ficat) şi sunt importante în distribuirea energiei în întreg organismul. Meridianele de tip Yang au traseul de sus în jos şi corespund muşchilor, pielii, organelor goale (intestin subţire, intestin gros, vezică urinară, stomac, vezică biliară). Aceste meridiane hrănesc organismul şi ajută la eliminarea deşeurilor, reflectă bolile în stare acută sau incipientă.

Organele de tip Yin şi Yang

Echilibrul Yin-Yang din corpul uman este relativ, nu este uşor de întreţinut. Datorită anumitor cauze apar dezechilibrele şi implicit disfucţiile care pot fi acute sau cronice. Bolile de natură Yin sunt cele cronice, cu dureri surde, cu stări care se schimbă foarte încet.

Bolile de natură Yang sunt acute, de scurtă durată, cu dureri remarcate şi cu stări ce se pot schimba foarte repede, chiar brusc. Corpul are 5 organe de tip Yin şi 5 organe de tip Yang, fiecare având roluri importante pentru funcţionarea organismului.

energiile-yin-si-yang-organele-corpului

Organele de tip Yin:

• plămânii – susţin respiraţia, îmbolnăvirea lor duce la îmbolnăvirea întregului corp, sunt răspunzători de metabolismul materiei lichide (apa);
• splina – ajută la transformarea hranei pentru a fi ingerată, transportă hrana necesară către fiecare organ;
• inima – exprimă capacitatea de a dărui iubire, capacitatea vieţii spirituale, domină toate organele şi menţine circulaţia sanguină;
• rinichii – depozitarii energiei strămoşeşti, reglementează naşterea şi dezvoltarea, au rol în producţia de măduvă osoasă;
• ficatul – asigură fluxul energetic armonios al corpului, influenţează funcţia de digestie.

Organele de tip Yang:

• intestinul gros – elimină toxinele, ajută la resorbţia lichidelor, coordonează fluidele din corp;
• stomacul – primeşte hrana şi o transmite mai departe, împarte hrana în cea curată (transmisă splinei) şi cea cu deşeuri (transmisă intestinelor) este răspunzător de energia corpului;
• intestinul subţire – coordonează lichidele, separă substanţele nutritive de toxine, ajută la resorbţia apei;
• vezica urinară – are rol în depozitarea fluidelor, în asimilarea şi selectarea lor;
• bila – activează funcţionarea ficatului, depozitează şi transmite mai departe secreţia biliară.

Potrivit medicinii chineze, energia de bază a organismului este cea primită de la părinţi, cealaltă parte a energiei se obţine din aer şi din hrană. Prin diferite tehnci se poate dezvolta energia de bază şi menţine, astfel încât să fie un echilibru energetic generator de sănătate.


Aveți mai jos câteva produse cu Yin Yang:

Pandantiv Yin Yang, Floarea Vieț...

Pandantiv Yin Yang ARGINT –...

Pandantiv Yin Yang INOX – c...

Pandantiv Ying Yang INOX – ...


Articole recente

energia-vietilor-anterioare

Energia vieților anterioare

principiul-il-separatio

Principiul Il Separatio

lupii-din-romania-protejati-datorita-britanicilor

Lupii din Romania protejaţi datorită britanicilor

ce-simbolizeaza-crucea

Rugăciunea cu efect paranormal

bioritmul-si-energia-ciclica

Bioritmul și Energia Ciclică

misterul-piramidelor

EGIPTUL ȘI PIRAMIDELE

unele-dintre-simbolurile-masoneriei

Unele dintre Simbolurile Masoneriei

ce-reprezinta-gandurile-unui-om

Ce reprezintă gândurile unui om?

aparitii-cu-sfanta-fecioara-maria-maica-domnului

Apariţii cu Sfînta Fecioară Maria, Maica Domnului

energia-scalara-cuantica-de-reconectare

Energia Scalară Cuantică Universală de Reconectare

armele-psihotronice-care-afecteaza-mintea-umana

Armele psihotronice care afectează mintea umană?

vulturul-simbolul-libertatii-si-al-puterii

Vulturul, simbolul libertății și al puterii

polaritatea-energetica-a-universului

Polaritatea Energetică a Universului

ce-semnifica-simbolul-zoroastru-sau-zarathustra

Ce Semnifică Simbolul Zoroastru sau Zarathustra

medicina-traditionala-chineza-si-echilibrul-polaritatilor

Medicina tradițională chineză și echilibrul polarităților

puterea-gandurilor

Puterea gândurilor

circulatia-sanguina-deficitara

Circulația sanguină deficitară

sovata-locul-de-revitalizare

Sovata, locul de revitalizare

istoria-ascunsa-a-religiilor

Istoria ascunsă a religiilor

misterul-cristalului-de-cuart-fermecat

Misterul cristalului de cuarț fermecat

ritualuri-magice-pentru-bunastare-si-protectie

Ritualuri magice pentru bunăstare și protecție

ce-simbolizeaza-pentagrama-si-pentaclul

Ce simbolizeaza Pentagrama sau Pentaclul

vlad-dracul-din-ordinul-dragonilor

Vlad Dracul din Ordinul Dragonilor

energia-unei-locuinte

Energia unei locuințe

se-doreste-robotizarea-omului

Se doreşte robotizarea omului?

constiinta-individuala-si-cea-colectiva

Conștiința individuală și cea colectivă

proiectele-haarp-si-sura

Proiectele HAARP și SURA

energia-constiintei

Energia Conștiinței

energiile-pozitive-si-negative-ale-casei

Energiile Pozitive și Negative ale Casei

reiki-si-restabilirea-echilibrului

Reiki și restabilirea echilibrului

fizica-cuantica-si-spiritualitatea

Fizica cuantică şi spiritualitatea

extracorporalitatea

Extracorporalitatea

puterea-de-a-empatiza

Puterea de a empatiza

aura-umana

Aura Umană

fecioara-maria-nascatoare-de-dumnezeu

Fecioara Maria Născătoare de Dumnezeu

metode-de-protectie-impotriva-energiilor-negative

Metode de Protecție Împotriva Energiilor Negative

ozn-uri-in-romania

OZN-uri în Romania

cristalele-uriase-din-mina-naica

Cristalele Uriașe din Mina Naica

ce-simbolizeaza-copacul-vietii

Ce simbolizează Copacul Vieții

matematica-limbajul-universal

Matematica, Limbajul Universal

endgame-blueprint-for-global-enslavement-documentar-tradus

ENDGAME – Blueprint For Global Enslavement (Documentar Tradus)

97%-owned-97%-posedat-documentar-tradus

97% Owned – 97% Posedat (Documentar Tradus)

talisman-amulete-si-pandantive-mistice-sacre

Talismane, Amulete și Pandantive Mistice Sacre

cine-dicteaza-traiectoria-lumii

Cine dictează traiectoria lumii

poarta-zeilor-din-hayu-marca-peru

Poarta zeilor din Hayu Marca, Peru

legatura-dintre-orgoni-energia-orgonica-si-wilhelm-reich-documentar-tradus

Legătura dintre Orgoni, Energia Orgonică și Wilhelm Reich

feng-shui-pentru-casa

Feng Shui pentru casă

energia-punctelor-cardinale

Energia punctelor cardinale

exista-fantome

Există fantome?

proiecte-desecretizate

Proiecte Desecretizate

sfanta_treime

Sfânta Treime

vindecatorii-si-campurile-magnetice

Vindecătorii şi câmpurile magnetice

fericirea-iluzie-superficiala-si-necesitate-existentiala

Fericirea, Iluzie Subiectivă și Necesitate Existențială?

inchiderea-societatii-planet-lockdown-documentar-tradus-titrat-subtitrat-dublat-romana

Închiderea Societății – Planet Lockdown (Documentar Tradus)

protectie-impotriva-energiilor-negative

Protecție Împotriva Energiilor Negative

simbolistica-runelor-si-piatra-kesington

Simbolistica Runelor și Piatra Kensington

mandalele-si-beneficiile-lor

Mandalele și beneficiile lor

ce-simbolizeaza-crucea

Sfânta Cruce

inexplicabil-structuri-misterioase-documentar-tradus-titrat-subtitrat-dublat-romana-00

INEXPLICABIL – Structuri Misterioase (Documentar Tradus)

water-the-great-mystery-apa-marele-mister

WATER – The Great Mistery (APA – Marele Mister) Documentar Tradus

universul-holografic-si-esenta-spirituala-a-acestuia

Universul Holografic, Creație a Mentalului Conștient și Subconștient

biblioteca-de-manuscrise-din-tibet

Biblioteca de manuscrise din Tibet

misterul-piramidelor

Misterul Piramidelor

civilizatii-antice-avansate-tehnologic-disparute

Civilizaţii antice, avansate tehnologic, dispărute!

fenomenul-numit-vocea-electronica

Fenomenul numit Vocea Electronică

geometria-sacra

Geometria Sacră

ingerii-pazitori

Îngerii Păzitori

deochiul-sau-ochi-deochi

Deochiul sau Ochi Deochi

ce-semnifica-reprezinta-sau-simbolizeaza-scarabeul-carabus

Ce Semnifică Reprezintă sau Simbolizează Scarabeul Cărăbuș

triskelion-sau-triskele-origine-insemnatate-simbolistica

Triskelion sau Triskele – Origine, Însemnătate, Simbolistică

ce-simbolizeaza-o-septagrama-heptagrama-sau-septegrama

Ce simbolizează Septagrama Heptagrama sau Septegrama

ce-reprezinta-inseamna-sau-simbolizeaza-sri-yantra-shri-yantra-shree-yantra

Ce Reprezintă, Înseamnă sau Simbolizează Sri Yantra

simbolul-svastica-origine-semnificatie-insemnatate

Simbolul Svastica, Origine, Semnificație, Însemnătate

ce-efect-are-luna-asupra-vietii-pe-pamant

Ce Efect are Luna Asupra Vieții pe Pământ

soarele-purtatorul-vietii-lumilor-ce-reprezinta-simbolizeaza-semnifica-inseamna-soarele

Soarele, Purtătorul Vieții Lumilor

ce-reprezinta-semnifica-sau-simbolizeaza-pana-de-pasare

Ce Reprezintă, Semnifică sau Simbolizează Pana de Pasăre

ce-semnifica-sau-simbolizeaza-runele-celtice

Ce Semnifică sau Simbolizează Runele Celtice

ce-semnifica-reprezinta-sau-simbolizeaza-valknut

Ce Semnifică Reprezintă sau Simbolizează Valknut

ce-simbolizeaza-ochiul-providentei-in-triunghi-si-cerc

Ce simbolizează Ochiul Providenței în Triunghi și Cerc

iesirea din matrix

Ieșirea din Matrix

ce-semnifica-reprezinta-simbolizeaza-vulturul

Ce Semnifică, Reprezintă, Simbolizează Vulturul

ce-simbolizeaza-semnifica-roata-norocului-busola-magica-vegvisir

Ce Simbolizează, Semnifică Roata Norocului, Roata Dharma sau Busola Magică Vegvisir

energia-orgonica-albastra

Energia Orgonică Albastră

ce-simbolizeaza-sau-semnifica-corbul-cioara

Ce Simbolizeaza sau Semnifica Corbul Cioara

ce-simbilizeaza-sau-semnifica-triquetra

Ce Simbolizează sau Semnifică TRIQUETRA

ce-semnifica-sau-simbolizeaza-om-mani-padme-hum

Ce Semnifică sau Simbolizează Om Mani Padme Hum

ce-semnifica-sau-simbolizeaza-ursul

Ce Semnifică sau Simbolizează URSUL

fleur-de-lis-lys-floarea-de-lis-lys-origine-simbolistica-beneficii

Fleur de Lis / Lys (Floarea de Lis / Lys) Origine Simbolistică Beneficii

ce-simbolizeaza-semnifica-dragonul

Ce Simbolizează (Semnifică) Dragonul

crucea-celtica-origine-simbolistica-semnificatie-beneficii

Crucea Celtică – Origine, Simbolistică (Semnificație), Beneficii

ce-simbolizeaza-semnifica-vajra-dorje

Ce Simbolizează (Semnifică) Vajra sau Dorje

ce-simbolizeaza-semnifica-lupul

Ce Simbolizează (Semnifică) Lupul

ce-simbolizeaza-semnifica-cheia-o-cheie

Ce Simbolizează (Semnifică) Cheia sau o Cheie

ce-simbolizeaza-semnifica-cerbul

Ce simbolizează, semnifică Cerbul

taur-zimbru-bour-origine-simbolistica-semnificatie-beneficiu

Taur, Zimbru, Bour – Origine, Simbolistică (Semnificație), Beneficiu

caduceu-origine-semnificatie-beneficiu

Caduceul – Origine, Semnificație, Beneficiu

moneda-sau-banut-aducator-de-noroc-simbolistica-semnificatie

Monedă sau Bănuț aducător de noroc – Simbolistică, Semnificație

bufnita-sau-cucuveaua-simbolistica-semnificatie

Bufnița sau Cucuveaua – Simbolistică, Semnificație

limbajul-simbolurilor-mistice-sacre

Limbajul Simbolurilor Mistice Sacre

ciocanul-lui-thor-origine-semnificatie-beneficii

CIOCANUL LUI THOR – Origine, Semnificație, Beneficii

simbolul-aum-om-origine-semnificatie-beneficiu

Simbolul Aum Om – Origine, Semnificație, Beneficiu

1 Stea2 Stele3 Stele4 Stele5 Stele (3 voturi, media: 4,67 din 5)

Adaugă un comentariu

2 păreri despre “Ce Semnifică sau Simbolizează Energiile Yin și Yang

  1. Negreanu spune:

    Foarte interesant material, dacă cele doua energii yin și yang nu funcționează bine, atunci echilibrul corpului nostru este un dezastru.
    Mulțumesc mult, informații de înaltă calitate!

  2. Cristina spune:

    Foarte interesant articolul, o intrebare, daca fiica mea are 0% element apa in harta natala, adica energie yin, cum as putea sa echilibrez, avand majoritatea planetelor in foc, energie yang?
    Multumesc

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *