energiile-yin-si-yang

Ce Semnifică sau Simbolizează Energiile Yin și Yang

Cele două concepte ale energiilor Yin şi Yang au apărut şi au fost descrise în „Cartea prefacerilor” (Yi King). În această carte se menţionează următoarele: „Orice existenţă ia naştere când cele două forţe străbune, yin-ul şi yang-ul, se contopesc printr-o transformare logică.” Yin şi Yang reflectă unitatea ce rezultă din contrariile şi opoziţiile ce există în natură sau într-un fenomen.

Raportul Yin-Yang

Despre energiile Yin şi Yang se cunosc multe informaţii care ne-au parvenit, mai ales, din medicina chineză. Conform principiilor medicinii chineze, cele două energii formează un sistem. Acest sistem are la bază unitatea dintre aceste energii şi cei doi poli opuşi. Potrivit medicinii chineze, fiecărui fenomen din univers îi sunt atribuite atât caracterul Yin cât şi caracterul Yang. Se poate exemplifica prin activ-pasiv, cald-rece, noapte-zi, lumină-întuneric.

Conform principiilor tao, nici un lucru nu poate să existe numai în sine sau pentru sine. Orice fenomen conţine posibilitatea schimbării. Se poate spune că lumea, universul, au în componenţă cele două forţe de tip Yin şi de tip Yang. Aceste două forțe sunt într-o permanentă schimbare. Sunt într-un echilibru perfect, niciuna nu poate să existe fară cealaltă. „Yin şi Yang pot fi deosebite, dar nu şi separate” (Canonul de medicină internă al împăratului Galben).

Potrivit acestui canon, orice lucru are două componente opuse. Speciile sunt formate din masculi şi femele, ziua este formată din zi-noapte. Medicina chineză utilizează 8 principii complementare, asociate două câte două, cu ajutorul cărora sunt explicate procesele de bază. Caracteristici generale pentru Yin: interior, rece, obtuz, lipsă. Caracteristici generale pentru Yang: exterior, cald, ascuţit, surplus.

energiile-yin-si-yang-echilibru

Din aceste caracteristici se deduce faptul că orice calitate din lume se constituie din două părţi complementare. Pentru Yin corespunde ceea ce este: rece, pasiv, feminin, mic, liniştit, primitor, umbră, noapte, întoarcerea în sine. Pentru Yang corespunde ceea ce este opusul: masculin, animat, înalt, agitat, ziua, mişcarea spre exterior.

Yin-Yang în relaţie cu natura şi fiinţa umană

Cele expuse depind foarte mult de schimbările din natură, care produc transformări importante în raportul Yin-Yang. În acest sens putem vorbi despre alternanţa anotimpurilor care ilustrează foarte bine cele două forţe. Începând cu luna martie până în august, aerul este mai cald ceea ce face să scadă Yin şi să crească Yang. Vara, Yang-ul atinge apogeul. Începând cu venirea toamnei, când vremea începe să se răcească, scade Yang şi începe să crească Yin. În toiul iernii, Yin atinge apogeul.

Dacă ne referim la momentele unei zile, la miezul nopţii ia naştere Yang care creşte până la prânz, atingând apogeul la ora 12.00. De la ora 12.00, începe să ia naştere Yin care creşte şi atinge apogeul la miezul nopţii. Dacă ne referim la spaţiu, cerul este Yang, iar pământul este Yin. Cerul reprezintă energia masculină, iar pământul pe cea feminină. Corpul uman se încarcă atât cu energie cosmică cât şi cu energie telurică.

Pentru a funcţiona armonios, este nevoie de un echilibru al celor două energii, respectiv feminină – masculină. De altfel, şi meridianele energetice precum şi organele corpului uman, funcţionează după principiile raportului Yin-Yang. Deficitul de energie Yang (cosmică) şi excesul de energie Yin, generează diverse disfuncţii de reacție. La fel deficitul de energie Yin (telurică) şi excesul de energie Yang generează anomalii de comportament.

Pentru a ajuta la realizarea echilibrului celor două energii, omul trebuie să se încarce atât cu energia cerului cât şi cu energia pământului. Sunt persoane care au deficit de energie telurică, lipsite de vitalitate şi fară încredere în viaţă. La aceste persoane poate fi un exces de energie cosmică, ele sunt cam aeriene. Persoanele cu deficit de energie cosmică au afectate atât organele de tip Yin cât şi cele de tip Yang. Când este exces de energie telurică, se manifestă agresivitatea şi interesul material.

energiile-yin-si-yang-lupi

Posibile cauze ale dezechilibrelor

Potrivit medicinii tradiţionale chineze, cauzele dezechilibrelor energetice (cauzele bolilor) se pot clasifica în 3 grupe importante:

• cauzele care provin dinaintea naşterii – pot fi foarte variate, ele ţin de perioada embrionară, de sănătatea mamei şi a tatălui, precum şi de stilul de viaţă al lor; aici mai pot interveni şi diferite traume care provin de pe arborele genealogic;

• cauzele bolilor care se manifestă înainte de 18 ani – pot ţine de relaţiile din familie, de modul de alimentaţie, evenimente accidentale precum şi condiţiile de viaţă în care a avut loc dezvoltarea şi creşterea copilului;

• cauzele care se manifestă după vârsta de 18 ani – pot fi de mai multe tipuri: cauze mentale, cauze fizice (suprasolicitări fizice, neglijenţa corpului, condiţii grele de viaţă), factorii stresori etc.

Cauzele interne provin din lipsa afectivităţii, din rănile sufleteşti. Supărarea excesivă generează disfiincţii la ficat. Necazurile excesive şi prelungite afectează inima. Tristeţea generată de diferite evenimente şi care dăinuie în timp, afectează plămânii. Grijile excesive afectează splina, iar fricile afectează rinichii. Cauzele externe pot fi imprevizibile sau de neevitat, care ţin de frig, de influenţele meteorologice, de manifestări nefaste ale naturii.


Aveți mai jos câteva produse cu Yin Yang:

Pandantiv Yin Yang, Floarea Vieț...

Pandantiv Yin Yang ARGINT –...

Pandantiv Yin Yang INOX – c...

Pandantiv Ying Yang INOX – ...


Corpul uman cu cele două componente complementare Yin şi Yang aflate în echilibru, formează un „tot energetic”. Meridianele energetice, chakrele şi biocâmpurile funcţionează într-o permanentă conexiune şi interdependenţă. Cei care practică diferite terapii/tehnici energetice, depistează dezechilibrele şi posibilele cauze ale lor. Aceștia pun mare accent pe echilibrarea Yin-Yang şi pe factorii care genereză această remediere.

Simptomele din perspectiva Yin-Yang

Echilibrul Yin-Yang a fost studiat şi la nivelul celulelor. S-a constatat că interiorul celulelor este electronegativ, iar exteriorul, electropozitiv. Interiorul corpului este considerat a fi de tip Yin, iar exteriorul de tip Yang. Partea inferioară a corpului este tip Yin şi este conectată mai mult la energiile telurice. Partea superioară este tip Yang şi este conectată mai mult la energia cosmică.

Dezechilibrele Yin-Yang generează diferite afecţiuni în funcţie de meridianele energetice dezechilibrate. În zona sau zonele afectate sunt dezactivate şi chakrele, iar biocâmpurile scad. Aura reflectă culori ce pun în evidenţă disfuncţiile. Iată cum toate componentele energetice formează „un tot” şi relevă starea în care se află organismul. Manifestarea simptomelor este relevantă pentru un specialist care cunoaşte energetica organismului.

Factorii de mediu

În acest sens au un mare rol şi factorii din mediul de viaţă, energiile mediului influenţează energetica umană. De exemplu „căldura” asociată elementului foc are influenţe mari asupra sistemului cardiovascular şi sistemului nervos. De aceea temperaturile foarte ridicate din timpul verii generează dezechilibre (creşte tensiunea arterială, transpiraţii abundente, dureri de cap, respiraţie greoaie).

Frigul este asociat cu energia apei şi cu iarna. Frigul poate afecta organismul generând răceli, frisoane, febră, afectează tranzitul intestinal, etc. Ceaţa, ploile abundente, umezeala pot produce dureri reumatismale, edeme, oboseală, frisoane.

yin-yang-vara-iarna

Yin-Yang şi cele 5 elemente

Când vorbim de componentele energetice Yin-Yang sunt implicate cele 5 elemente: apa, lemnul, focul, pământul şi metalul. Sunt elemente care acţionează în strânsă interdependenţă, menţinând echilibrul energetic al corpului. În organismul uman sunt reprezentate toate aceste elemente. Fiecărui element îi corespunde un anumit organ, un meridian, de tip Yin (feminin) sau de tip Yang (masculin).

• Apa – corespunde rinichilor (Yin) şi vezicii urinare (Yang);
• Lemnul – ficat (Yin) şi vezică biliară (Yang);
• Focul – inimă, cord (Yin) intestin subţire, vasul de concepţie, trei focare (Yang);
• Pământul – splină-pancreas (Yin), stomac (Yang);
• Metalul -plămâni (Yin), intestin gros (Yang);

Menținerea echilibrului prin disciplinarea activităților cotidiene

Referitor la cele cinci elemente şi corespondenţa cu organele interne este ideal să existe un echilibru. Acest echilibru trebuie să se menţină, lucru care se poate realiza prin abordarea unui stil de viaţă sănătos. Este nevoie de o alimentaţie adecvată, sport, activităţi spirituale etc. Cele 12 meridiane care străbat corpul uman, sunt de tip Yin sau Yang.

Meridianele de tip Yin (feminin) au traseul de jos în sus şi corespund organelor pline (inimă, plămâni, rinichi, splină, ficat) şi sunt importante în distribuirea energiei în întreg organismul. Meridianele de tip Yang au traseul de sus în jos şi corespund muşchilor, pielii, organelor goale (intestin subţire, intestin gros, vezică urinară, stomac, vezică biliară). Aceste meridiane hrănesc organismul şi ajută la eliminarea deşeurilor, reflectă bolile în stare acută sau incipientă.

Organele de tip Yin şi Yang

Echilibrul Yin-Yang din corpul uman este relativ, nu este uşor de întreţinut. Datorită anumitor cauze apar dezechilibrele şi implicit disfucţiile care pot fi acute sau cronice. Bolile de natură Yin sunt cele cronice, cu dureri surde, cu stări care se schimbă foarte încet.

Bolile de natură Yang sunt acute, de scurtă durată, cu dureri remarcate şi cu stări ce se pot schimba foarte repede, chiar brusc. Corpul are 5 organe de tip Yin şi 5 organe de tip Yang, fiecare având roluri importante pentru funcţionarea organismului.

energiile-yin-si-yang-organele-corpului

Organele de tip Yin:

• plămânii – susţin respiraţia, îmbolnăvirea lor duce la îmbolnăvirea întregului corp, sunt răspunzători de metabolismul materiei lichide (apa);
• splina – ajută la transformarea hranei pentru a fi ingerată, transportă hrana necesară către fiecare organ;
• inima – exprimă capacitatea de a dărui iubire, capacitatea vieţii spirituale, domină toate organele şi menţine circulaţia sanguină;
• rinichii – depozitarii energiei strămoşeşti, reglementează naşterea şi dezvoltarea, au rol în producţia de măduvă osoasă;
• ficatul – asigură fluxul energetic armonios al corpului, influenţează funcţia de digestie.

Organele de tip Yang:

• intestinul gros – elimină toxinele, ajută la resorbţia lichidelor, coordonează fluidele din corp;
• stomacul – primeşte hrana şi o transmite mai departe, împarte hrana în cea curată (transmisă splinei) şi cea cu deşeuri (transmisă intestinelor) este răspunzător de energia corpului;
• intestinul subţire – coordonează lichidele, separă substanţele nutritive de toxine, ajută la resorbţia apei;
• vezica urinară – are rol în depozitarea fluidelor, în asimilarea şi selectarea lor;
• bila – activează funcţionarea ficatului, depozitează şi transmite mai departe secreţia biliară.

Potrivit medicinii chineze, energia de bază a organismului este cea primită de la părinţi, cealaltă parte a energiei se obţine din aer şi din hrană. Prin diferite tehnci se poate dezvolta energia de bază şi menţine, astfel încât să fie un echilibru energetic generator de sănătate.


Aveți mai jos câteva produse cu Yin Yang:

Pandantiv Ying Yang INOX – ...

Pandantiv Yin Yang INOX – c...

Pandantiv Yin Yang, Floarea Vieț...

Pandantiv Yin Yang ARGINT –...


Articole recente

simbolistica-runelor-si-piatra-kesington

Simbolistica Runelor și Piatra Kensington

mandalele-si-beneficiile-lor

Mandalele și beneficiile lor

ce-simbolizeaza-crucea

Sfânta Cruce

inexplicabil-structuri-misterioase-documentar-tradus-titrat-subtitrat-dublat-romana-00

INEXPLICABIL – Structuri Misterioase (Documentar Tradus)

water-the-great-mystery-apa-marele-mister

WATER – The Great Mistery (APA – Marele Mister) Documentar Tradus

universul-holografic-si-esenta-spirituala-a-acestuia

Universul Holografic, Creație a Mentalului Conștient și Subconștient

biblioteca-de-manuscrise-din-tibet

Biblioteca de manuscrise din Tibet

misterul-piramidelor

Misterul Piramidelor

civilizatii-antice-avansate-tehnologic-disparute

Civilizaţii antice, avansate tehnologic, dispărute!

fenomenul-numit-vocea-electronica

Fenomenul numit Vocea Electronică

geometria-sacra

Geometria Sacră

ingerii-pazitori

Îngerii Păzitori

deochiul-sau-ochi-deochi

Deochiul sau Ochi Deochi

ce-semnifica-reprezinta-sau-simbolizeaza-scarabeul-carabus

Ce Semnifică Reprezintă sau Simbolizează Scarabeul Cărăbuș

triskelion-sau-triskele-origine-insemnatate-simbolistica

Triskelion sau Triskele – Origine, Însemnătate, Simbolistică

ce-simbolizeaza-o-septagrama-heptagrama-sau-septegrama

Ce simbolizează Septagrama Heptagrama sau Septegrama

ce-reprezinta-inseamna-sau-simbolizeaza-sri-yantra-shri-yantra-shree-yantra

Ce Reprezintă, Înseamnă sau Simbolizează Sri Yantra

simbolul-svastica-origine-semnificatie-insemnatate

Simbolul Svastica, Origine, Semnificație, Însemnătate

ce-efect-are-luna-asupra-vietii-pe-pamant

Ce Efect are Luna Asupra Vieții pe Pământ

soarele-purtatorul-vietii-lumilor-ce-reprezinta-simbolizeaza-semnifica-inseamna-soarele

Soarele, Purtătorul Vieții Lumilor

ce-reprezinta-semnifica-sau-simbolizeaza-pana-de-pasare

Ce Reprezintă, Semnifică sau Simbolizează Pana de Pasăre

ce-semnifica-sau-simbolizeaza-runele-celtice

Ce Semnifică sau Simbolizează Runele Celtice

ce-semnifica-reprezinta-sau-simbolizeaza-valknut

Ce Semnifică Reprezintă sau Simbolizează Valknut

ce-simbolizeaza-ochiul-providentei-in-triunghi-si-cerc

Ce simbolizează Ochiul Providenței în Triunghi și Cerc

iesirea din matrix

Ieșirea din Matrix

ce-semnifica-reprezinta-simbolizeaza-vulturul

Ce Semnifică, Reprezintă, Simbolizează Vulturul

ce-simbolizeaza-semnifica-roata-norocului-busola-magica-vegvisir

Ce Simbolizează, Semnifică Roata Norocului, Roata Dharma sau Busola Magică Vegvisir

energia-orgonica-albastra

Energia Orgonică Albastră

ce-simbolizeaza-sau-semnifica-corbul-cioara

Ce Simbolizeaza sau Semnifica Corbul Cioara

ce-simbilizeaza-sau-semnifica-triquetra

Ce Simbolizează sau Semnifică TRIQUETRA

ce-semnifica-sau-simbolizeaza-om-mani-padme-hum

Ce Semnifică sau Simbolizează Om Mani Padme Hum

ce-semnifica-sau-simbolizeaza-ursul

Ce Semnifică sau Simbolizează URSUL

fleur-de-lis-lys-floarea-de-lis-lys-origine-simbolistica-beneficii

Fleur de Lis / Lys (Floarea de Lis / Lys) Origine Simbolistică Beneficii

ce-simbolizeaza-semnifica-dragonul

Ce Simbolizează (Semnifică) Dragonul

crucea-celtica-origine-simbolistica-semnificatie-beneficii

Crucea Celtică – Origine, Simbolistică (Semnificație), Beneficii

ce-simbolizeaza-semnifica-vajra-dorje

Ce Simbolizează (Semnifică) Vajra sau Dorje

ce-simbolizeaza-semnifica-lupul

Ce Simbolizează (Semnifică) Lupul

ce-simbolizeaza-semnifica-cheia-o-cheie

Ce Simbolizează (Semnifică) Cheia sau o Cheie

ce-simbolizeaza-semnifica-cerbul

Ce simbolizează, semnifică Cerbul

taur-zimbru-bour-origine-simbolistica-semnificatie-beneficiu

Taur, Zimbru, Bour – Origine, Simbolistică (Semnificație), Beneficiu

caduceu-origine-semnificatie-beneficiu

Caduceul – Origine, Semnificație, Beneficiu

moneda-sau-banut-aducator-de-noroc-simbolistica-semnificatie

Monedă sau Bănuț aducător de noroc – Simbolistică, Semnificație

bufnita-sau-cucuveaua-simbolistica-semnificatie

Bufnița sau Cucuveaua – Simbolistică, Semnificație

limbajul-simbolurilor-mistice-sacre

Limbajul Simbolurilor Mistice Sacre

ciocanul-lui-thor-origine-semnificatie-beneficii

CIOCANUL LUI THOR – Origine, Semnificație, Beneficii

simbolul-aum-om-origine-semnificatie-beneficiu

Simbolul Aum Om – Origine, Semnificație, Beneficiu

crucea-templierilor-crucea-malteza-sau-crucea-de-fier

Crucea Templierilor, Crucea Malteză sau Crucea de Fier

origine-semnificatie-beneficiu-ankh-sau-crux-ansata

Origine, semnificație, beneficiu – Ankh sau Crux Ansata

c-de-la-cancer-the-c-word-documentar-tradus-titrat-subtitrat-dublat-romana

C de la Cancer – The C Word (Documentar Tradus)

secretul-legea-atractiei-the-secret-law-of-attraction-documentar-tradus-titrat-subtitrat-dublat-romana

SECRETUL – Legea Atracției (Documentar Tradus)

speranta-pentru-sanatate-documentar-tradus-hope-for-health-documentary_documentar-tradus-titrat-subtitrat-dublat-romana

Speranță pentru sănătate (Documentar Tradus)

ram-das-intoarcerea-acasa-going-home_documentar-tradus-titrat-subtitrat-dublat-romana

Ram Dass, Întoarcerea Acasă (Documentar Tradus)

conspiratia-ozn-in-cautarea-adevarului-documentar-tradus-titrat-subtitrat-dublat-romana

CONSPIRAȚIA OZN – În Căutarea Adevărului (Documentar Tradus)

originea-proprietatile-si-beneficiile-argintului

Originea, Proprietățile și Beneficiile Argintului

bob-lazar-zona-51-si-ozn-urile-area-51-and-flying-saucers-documentar-tradus-titrat-subtitrat-dublat-romana

Bob Lazar, Zona 51 și OZN-urile (Documentar Tradus)

cristalul-de-cuart-ametist-origine-proprietati-beneficii

Cristal de Cuarț Ametist, Origine, Proprietăți, Beneficii

teoria-conspiratiei-a-ajuns-omul-pe-luna-documentar-tradus-titrat-subtitrat-dublat-romana

Teoria Conspirației – A AJUNS OMUL PE LUNĂ (Documentar Tradus)

rezonanta-fiinte-de-frecventa-resonance-beings-of-frecuency-documentar-tradus-titrat-subtitrat-dublat-romana

REZONANȚA – Ființe de frecvență (Documentar Tradus)

secretul-marelui-cristal-din-atlantida

Beneficiile aduse de Cristalul de Cuarț de Stâncă

fara-raspuns-unaknowledged-documentar-tradus-titrat-subtitrat-dublat-romana

Fără Răspuns – Unaknowledged (Documentar Tradus)

povestea-lui-dumnezeu-the-story-of-god-morgan-freeman-sezonul2-documentar-tradus-titrat-subtitrat-dublat-romana

Povestea lui Dumnezeu, The Story Of God – Sezonul 2 (Documentar Tradus)

turmalina-cristalul-purificator-si-protector

Turmalina, Cristalul Purificator și Protector

secretele-piramidelor-documentar-tradus

Secretele Piramidelor, Lost Secrets Of The Pyramid (Documentar Tradus)

otel-inoxidabil-sau-inox

Oțel Inoxidabil sau INOX

sfantul-mihail-arhanghelul

Sfântul Mihail Arhanghelul

campurile-scalare-de-torsiune

Câmpurile scalare de torsiune

operatiunea-paperclip-nazisti-la-nasa

Operaţiunea Paperclip, naziști la NASA

inteligenta-inimii

Inteligența inimii

supravietuitori-ai-inghetului

Supraviețuitori ai înghețului

mistere-arheologice

Mistere arheologice

sfinti-intru-eternitate

Sfinți întru eternitate

profetia-si-incapacitatea-interventiei-umane

Profeția și incapacitatea intervenției umane

jadul-piatra-echilibrului-interior

Jadul, piatra echilibrului interior

locasul-nemuritorilor-din-himalaya

Locașul nemuritorilor din Himalaya

energia-subtila

Energia subtilă

vrajitoarea-anna-bathory

Vrăjitoarea Anna Bathory

misterul-care-invaluie-cartea-lui-soyga

Misterul care învăluie Cartea lui Soyga

enigma-cartii-inventio-fortunata

Enigma cărţii „Inventio fortunata”

simbolul-infinitului

Simbolul infinitului

ce-simbolizeaza-crucea

Ce simbolizează Crucea

puterile-pietrelor-pretioase

Puterile Pietrelor Prețioase

steaua-lui-david-sau-hexagrama

Steaua lui David sau Hexagrama

arhanghelul-rafael-dumnezeu-vindeca

Arhanghelul Rafael, Dumnezeu vindecă

techirghiol-fantana-tineretii

Techirghiol, „fântâna tinereţii”

zirconul-piatra-intelepciunii

Zirconul, piatra înţelepciunii

declaratia-socanta-a-expertului-onu-omenirea-este-condusa-de-corporatii

Declarația șocantă a expertului ONU – Omenirea este condusă de CORPORAȚII

echilibrarea-energiilor

Echilibrarea energiilor

amprenta-energetica

Amprenta energetică

oameni-care-se-hranesc-doar-cu-energie

Oameni care se hrănesc doar cu energie

majestic-12-și-arhitecții-controlului

Majestic 12 și arhitecții controlului

cum-circula-energiile

Cum circulă energiile

ingerii-si-religia

Îngerii și religia

magia-la-caldeeni

Magia la caldeeni

reflexoterapia-si-rezultatele-miraculoase

Reflexoterapia și rezultatele miraculoase

monitorizarea-totală-a-individului

Monitorizarea totală a individului

corpul-mental-sufletul-și-monada

Corpul mental, sufletul și monada

omul-fiinta-spirituala

Omul, ființă spirituală

geometria-sacra-cubul-lui-metatron

Geometria Sacră – Cubul lui Metatron

ozn-urile-si-laurence-rockefeller

OZN-urile și Laurance Rockefeller

energia-vietilor-anterioare

Energia vieților anterioare

1 Stea2 Stele3 Stele4 Stele5 Stele (3 voturi, media: 4,67 din 5)

Adaugă un comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *