cum-sa-alungam-grijile

Cum să alungăm grijile

Pentru mulţi dintre noi, munca în exces şi presiunile psihice devin o povară tot mai grea. Raportul stresului comunicat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii pentru anul 2016 a arătat că 45% dintre persoa­nele chestionate se simţeau copleşite de solicitările profesionale tot mai greu de îndeplinit. De presiunile me­diului social, acuzând stări grave de oboseală. Între suferinţele incrimi­nate, la loc de frunte se află insom­nia, migrenele, problemele cardio­vasculare, durerile de spate şi mem­bre, cancerul, depresia, epuizarea nervoasă.

Vă număraţi şi dvs. printre per­soanele împovărate de responsabili­tăţile de la locul de muncă, care v-au transformat în “workaholici”? Mun­ca, dublată de obligaţiile familiale, vă seacă puterile? În cazul în care doriţi cu adevărat o schimbare, sfaturile care urmează vă pot fi de mare ajutor. Alegeţi şi încercaţi din ele ceea ce consideraţi că vi se potriveşte. Poate că veţi găsi astfel calea de a înfăptui schimbările pe care vi le doriţi.

O dimineaţă calmă

În fiecare dimineaţă, rezervaţi-vă cinci până la treizeci de minute, pen­tru un răgaz de calm şi de meditaţie. Aşezaţi-vă undeva ori staţi întinşi, folosind această durată de timp pen­tru o întâlnire intensă cu propria fiinţă. Deschideţi fereastra, ascultaţi concertul de sunete al naturii, respiraţi profund, concentrându-vă asupra intrării şi ieşirii aerului din plămâni.

Maşina-medicament

Să spunem că mergeţi la birou cu maşina. Pe drum simţiţi tensiunile din corpul dvs., de exemplu mâinile încleştate pe volan, umerii strânşi şi împinşi în sus, crisparea din sto­mac şi aşa mai departe. Îngăduiţi tuturor acestor tensiuni să se destindă. Hotărâţi-vă să nu deschideţi aparatul de radio, pentru a fi singuri cu dvs. înşivă. Experimentaţi în felul urmă­tor: circulaţi pe banda din dreap­ta şi rămâneţi la o viteză cu 5 km/h mai mică decât cea maximă admisă.

Când aveţi roşu la semafor, întrebuinţaţi timpul de aşteptare pen­tru a vă percepe respiraţia. Contemplați copacii de pe marginea drumului, cerul sau gândurile care vă trec prin minte în acel moment. Când ajungeţi la locul de muncă, zăboviţi încă un minut. Asta pentru a rea­liza pe deplin faptul că aţi ajuns acolo. Conştientizaţi unde anume vă aflaţi.

pauza-la-munca

Pauze – schimbaţi decorul

Folosiţi pauzele pentru a vă re­laxa cu adevărat. Poate că n-ar fi rău să faceţi o scurtă plimbare. În loc să beţi cafeaua obişnuită, să fumaţi ori să răsfoiţi dosarele, ieșiți în aer liber. V-ar fi de ajutor să “schimbaţi decorul” în pauza de prânz. Dacă există această posibilitate, în cazul în care dispuneţi de un bi­rou care vă aparţine în exclusivitate, în­chideţi uşa pentru câteva minute. Detensionaţi-vă în mod deliberat, obişnuiţi-vă să rămâneţi singuri cu dvs.

Trei minute pe oră

Decideţi-vă ca la intervale de o oră, să faceţi câte o “oprire” de unu până la trei minute. În această pauză, încercați să vă urmăriți respiraţia şi percepţiile corporale. Îngăduiţi minţii dvs. să se liniştească în timpul acestei auto-observări. Serviţi-vă de punctele de reper din spaţiul care vă înconjoară. De pildă, soneria telefonului, planta de pe pervazul ferestrei, lumina care se vede prin geam, încercând să vă concentraţi atenţia asupra lor: sunet, culoare, transparenţe.

Observaţi-le altfel decât “în trecere”. Cu atenţie. De parcă le-aţi privi cu o lupă. Este extrem de reconfortant. Folosiţi pauza de prânz sau alte momente, pentru a sta de vorbă cu oameni care vă sunt apropiaţi. Încer­caţi să orientaţi comunicarea cu ei către subiecte care nu au neapărat legătură cu munca. Hotărâţi ca o dată sau de două ori pe săptămână, să luaţi masa de prânz la birou în tăcere. Folosiţi acest timp pentru a mânca fără grabă şi a simţi că sunteţi prezenţi acolo, doar cu dvs.

Drumul spre casă

La sfârşitul zilei de lucru, încer­caţi să faceţi o recapitulare sumară şi felicitaţi-vă pentru munca prestată. Aţi realizat destule pentru ziua de astăzi! Părăsind locul de muncă, încer­caţi să simţiţi cu acurateţe aerul răcoros sau cald de afară. Ce se petrece în clipa când deveniţi receptivi la aceste proprietăţi ale mediului? Se transformă ele şi în percepţii cor­porale? Percepeţi şi zgomotele din jur? Puteţi merge, fără a avea sentimentul că sunteţi mânaţi din urmă de cineva sau ceva?

drumul-spre-casa

Ce se petrece atunci când încetiniţi ritmul paşi­lor

Pe drumul de în­toarcere acasă, acor­daţi-vă un moment pentru a realiza această schimbare. Faptul că aţi plecat de la muncă şi mergeţi spre locul unde se găseşte căminul dvs. Nu faceţi asta automat. Creaţi un scenariu. Fixaţi în minte ce va urma. La fel ca majoritatea oa­menilor, şi dvs. vă aflaţi pe punctul de a trece la următoarea activitate cu normă întreagă, aceasta fiind casa dvs.

Dacă parcurgeţi drumul cu maşi­na, concentraţi-vă asupra momen­tului când începeţi să conduceţi prea repede. Puteţi schimba acest lucru? Daţi-vă seama de faptul că posedaţi o capacitate mai mare de autocontrol decât aţi fi crezut. Când ajungeţi acasă, opriţi-vă o clipă, pentru a vă introduce în mod conştient în atmosfera căminului dvs. Asta fie că locuiţi acolo împreună cu familia ori singuri.

Odată ajunşi acasă, scoateţi şi pu­neţi deoparte îmbrăcămintea cu care ati fost la serviciu

Această acţiune simplă vă poate ajuta să intraţi în ro­lul de persoană particulară. Salutaţi-i pe toţi cei ai casei. Petreceţi câteva momente, îmbrăţişându-i pe rând şi privindu-i în ochi. Dacă este posibil, asiguraţi-vă un respiro de cinci până la zece minute, în care să staţi liniştiţi, fără a fi necesar să con­versaţi. În cazul în care sunteţi unicul locatar al acelui spaţiu, percepeţi li­niştea din locuinţă şi gustaţi senti­mentul că pătrundeţi în mediul dvs. familiar.

Respiraţie în trei paşi

Acesta este un exerciţiu de aten­ţie, simplu şi uşor de integrat în ru­tina cotidiană.
O concentrare, lăsaţi deoparte ceea ce faceţi (scrieţi, citiţi…), opri­ţi-vă pentru un moment. Închideţi ochii. Încercaţi să simţiţi cum staţi aici, în clipa aceasta. Fiţi prezenţi. Percepeţi cu atenţie spaţiul şi zgomotele din jur. Simţiţi atingerea hainelor pe piele, simţiţi-vă trupul, aşa cum se află el aici şi acum.

exercitiu-de-respiratie

Extindere

Concentraţi-vă pe inspiraţie. Urmăriţi cum se extinde volumul aerului care vă pătrunde în corp, iar după aceea, odată cu expi­raţia, cedează. Rămâneţi concentraţi pe durata a cinci până la zece respiraţii.

Deschidere

Încercaţi să vă percepeţi corpul. Cum stă pe scaun, cum respiră, cum e înconjurat de aerul din jur. Deschideţi ochii. Simţiţi-vă prezenţi în universul dvs. şi continuaţi-vă activitatea întreruptă anterior.

Patru paşi pentru reducerea stresului

Acest exerciţiu poate fi făcut ori­unde vă întâlniţi cu o situaţie stresantă. De fiecare dată când observaţi la dvs. semnale ce vă avertizează că a apărut stresul, încercaţi strategia următoare: Stop! Respiră! Reflectează şi de­cide! Transformă decizia în acţiune!

Stop!

Comandaţi-vă singuri “Stop!”, atunci când vă daţi seama că sunteţi stresaţi. Acest cuvânt simplu vă poate ajuta să rupeţi lanţul reacţiilor auto­mate şi să frânaţi vârtejul dăunător al stresului.

Respiră!

Când sunteţi neliniştiţi de ceea ce urmează să se întâmple, opriţi-vă şi inspiraţi profund. Apoi, cu o expi­raţie prelungă şi la fel de profundă, eliberaţi toate ten­siunile din corpul dvs. Această respiraţie conştientă vă dă posibilitatea să ieşiţi din circui­tul negativ al stresului.

De regulă, oamenii aflaţi în situaţii care îi stresează îşi reţin res­piraţia şi îşi contractă musculatura. În schimb, când vă concentraţi pe respiraţie, aten­ţia dvs. se abate pentru un moment de la stres. Aceste câteva clipe sunt deseori suficiente pentru a vă aduna în sine şi a vă regăsi liniştea, detaşându-vă.

reflectare-si-contemplare-a-naturii

Reflectează şi decide!

După ce aţi rupt cercul gândurilor stresante, veţi fi capabili să vă în­dreptaţi atenţia şi energia spre pro­blema cu care vă confruntaţi, reflec­tând la cauza stresului. Adoptaţi po­ziţia unui observator, pentru a vă da seama cum acţionează gândurile dvs. Procesul de reflecţie vă poate ajuta să dezvoltaţi o sensibilitate specială pentru identificarea factorilor declan­şatori ai stresului. După acest mic “răgaz”, veţi fi mai în măsură să de­cideţi cum doriţi să reacţionaţi, respectiv ce vreţi să faceţi .

Transformă decizia în acţiune!

Pentru a schimba o situaţie gene­ratoare de stres, este necesar să acţio­naţi altfel, respectiv să aveţi un com­portament diferit faţă de cel anterior.

Exerciţii practice care aparţin medicinii chi­neze şi sunt menite să ne rupă rapid de stres.

O Pauză pentru ochi

Ochii noştri sunt con­fruntaţi zilnic cu o mulţime de provocări: cititul ziarelor, statul îndelungat în faţa calculatorului, ci­titul sms-urilor, mersul cu maşina prin traficul infer­nal, statul în faţa televi­zorului. Stres pentru ochi. Şi în acest caz, pauzele sunt binevenite. Aşezaţi-vă pe un fotoliu (purtăto­rii de ochelari să şi-i scoată), respiraţi profund şi încercaţi să căscaţi. Fre­caţi-vă mâinile până se încălzesc, apoi aplicaţi palmele peste ochi, fără să atingă pleoapele.

Închideţi ochii şi respiraţi profund. Concentraţi-vă doar pe respiraţie şi relaxaţi-vă, pe rând, tot corpul. Alungaţi-vă gându­rile care vă trec prin cap. Concen­traţi-vă doar pe întunericul de sub pleoape. După câtva timp, luaţi mâi­nile de pe ochi, primiţi lumina prin pleoapele închise, apoi deschideţi ochii. Căscaţi din nou.

masajul-ochilor-si-urechilor

Pauze pentru urechi

Şi auzul ne e bombardat toată ziua de zgomote. Circulaţia străzii, gălăgia construcţiilor noi, avioanele, sunetul telefonului, discuţiile de la locul de muncă. Subconştientul nos­tru percepe zgomotele ca pe un pericol, provocând stres şi ameninţând sănătatea. Iată de ce este important să le acordăm şi urechilor pauze.

Frământatul urechilor

Frământaţi-vă toată urechea, între degetul mare şi arătător, până se în­călzeşte şi se înroşeşte. Exerciţiul poate fi făcut concomitent cu ambele urechi.

Frecatul feţei

Un proverb chinezesc spune des­pre acest exerciţiu: “Frecaţi-vă faţa de 50 de ori în fiecare zi, şi în scurt timp n-o să mai ai nici urmă de ri­duri şi oboseală”. Frecaţi-vă palmele una de alta, până se încălzesc. Aplicaţi-le apoi pe faţă şi frecaţi-vă pielea. Pornind în sus, de la bărbie spre obraji, spre nas şi frunte, apoi faceţi mişcări laterale.  mișcările să fie dinspre tâmple, maxilare, ajungând din nou la bărbie. Repetaţi de 50 de ori.
Pe lângă efectul estetic, stresul dispare ca şi când n-ar fi fost.


 

Articole recente

moneda-sau-banut-aducator-de-noroc-simbolistica-semnificatie

Monedă sau Bănuț aducător de noroc – Simbolistică, Semnificație

bufnita-sau-cucuveaua-simbolistica-semnificatie

Bufnița sau Cucuveaua – Simbolistică, Semnificație

limbajul-simbolurilor-mistice-sacre

Limbajul Simbolurilor Mistice Sacre

ciocanul-lui-thor-origine-semnificatie-beneficii

CIOCANUL LUI THOR – Origine, Semnificație, Beneficii

simbolul-aum-om-origine-semnificatie-beneficiu

Simbolul Aum Om – Origine, Semnificație, Beneficiu

crucea-templierilor-crucea-malteza-sau-crucea-de-fier

Crucea Templierilor, Crucea Malteză sau Crucea de Fier

origine-semnificatie-beneficiu-ankh-sau-crux-ansata

Origine, semnificație, beneficiu – Ankh sau Crux Ansata

c-de-la-cancer-the-c-word-documentar-tradus-titrat-subtitrat-dublat-romana

C de la Cancer – The C Word (Documentar Tradus)

secretul-legea-atractiei-the-secret-law-of-attraction-documentar-tradus-titrat-subtitrat-dublat-romana

SECRETUL – Legea Atracției (Documentar Tradus)

speranta-pentru-sanatate-documentar-tradus-hope-for-health-documentary_documentar-tradus-titrat-subtitrat-dublat-romana

Speranță pentru sănătate (Documentar Tradus)

ram-dass-intoarcerea-acasa-going-home_documentar-tradus-titrat-subtitrat-dublat-romana

Ram Dass, Întoarcerea Acasă (Documentar Tradus)

conspiratia-ozn-in-cautarea-adevarului-documentar-tradus-titrat-subtitrat-dublat-romana

CONSPIRAȚIA OZN – În Căutarea Adevărului (Documentar Tradus)

originea-proprietatile-si-beneficiile-argintului

Originea, Proprietățile și Beneficiile Argintului

bob-lazar-zona-51-si-ozn-urile-area-51-and-flying-saucers-documentar-tradus-titrat-subtitrat-dublat-romana

Bob Lazar, Zona 51 și OZN-urile (Documentar Tradus)

cristalul-de-cuart-ametist-origine-proprietati-beneficii

Cristal de Cuarț Ametist, Origine, Proprietăți, Beneficii

teoria-conspiratiei-a-ajuns-omul-pe-luna-documentar-tradus-titrat-subtitrat-dublat-romana

Teoria Conspirației – A AJUNS OMUL PE LUNĂ (Documentar Tradus)

rezonanta-fiinte-de-frecventa-resonance-beings-of-frecuency-documentar-tradus-titrat-subtitrat-dublat-romana

REZONANȚA – Ființe de frecvență (Documentar Tradus)

secretul-marelui-cristal-din-atlantida

Beneficiile aduse de Cristalul de Cuarț de Stâncă

fara-raspuns-unaknowledged-documentar-tradus-titrat-subtitrat-dublat-romana

Fără Răspuns – Unaknowledged (Documentar Tradus)

povestea-lui-dumnezeu-the-story-of-god-morgan-freeman-sezonul2-documentar-tradus-titrat-subtitrat-dublat-romana

Povestea lui Dumnezeu, The Story Of God – Sezonul 2 (Documentar Tradus)

turmalina-cristalul-purificator-si-protector

Turmalina, Cristalul Purificator și Protector

secretele-piramidelor-documentar-tradus

Secretele Piramidelor, Lost Secrets Of The Pyramid (Documentar Tradus)

otel-inoxidabil-sau-inox

Oțel Inoxidabil sau INOX

sfantul-mihail-arhanghelul

Sfântul Mihail Arhanghelul

campurile-scalare-de-torsiune

Câmpurile scalare de torsiune

operatiunea-paperclip-nazisti-la-nasa

Operaţiunea Paperclip, naziști la NASA

inteligenta-inimii

Inteligența inimii

supravietuitori-ai-inghetului

Supraviețuitori ai înghețului

mistere-arheologice

Mistere arheologice

sfinti-intru-eternitate

Sfinți întru eternitate

profetia-si-incapacitatea-interventiei-umane

Profeția și incapacitatea intervenției umane

jadul-piatra-echilibrului-interior

Jadul, piatra echilibrului interior

locasul-nemuritorilor-din-himalaya

Locașul nemuritorilor din Himalaya

energia-subtila

Energia subtilă

vrajitoarea-anna-bathory

Vrăjitoarea Anna Bathory

misterul-care-invaluie-cartea-lui-soyga

Misterul care învăluie Cartea lui Soyga

enigma-cartii-inventio-fortunata

Enigma cărţii „Inventio fortunata”

simbolul-infinitului

Simbolul infinitului

ce-simbolizeaza-crucea

Ce simbolizează Crucea

puterile-pietrelor-pretioase

Puterile Pietrelor Prețioase

steaua-lui-david-sau-hexagrama

Steaua lui David sau Hexagrama

arhanghelul-rafael-dumnezeu-vindeca

Arhanghelul Rafael, Dumnezeu vindecă

techirghiol-fantana-tineretii

Techirghiol, „fântâna tinereţii”

zirconul-piatra-intelepciunii

Zirconul, piatra înţelepciunii

declaratia-socanta-a-expertului-onu-omenirea-este-condusa-de-corporatii

Declarația șocantă a expertului ONU – Omenirea este condusă de CORPORAȚII

echilibrarea-energiilor

Echilibrarea energiilor

amprenta-energetica

Amprenta energetică

oameni-care-se-hranesc-doar-cu-energie

Oameni care se hrănesc doar cu energie

majestic-12-și-arhitecții-controlului

Majestic 12 și arhitecții controlului

cum-circula-energiile

Cum circulă energiile

ingerii-si-religia

Îngerii și religia

magia-la-caldeeni

Magia la caldeeni

reflexoterapia-si-rezultatele-miraculoase

Reflexoterapia și rezultatele miraculoase

monitorizarea-totală-a-individului

Monitorizarea totală a individului

corpul-mental-sufletul-și-monada

Corpul mental, sufletul și monada

omul-fiinta-spirituala

Omul, ființă spirituală

geometria-sacra-cubul-lui-metatron

Geometria Sacră – Cubul lui Metatron

ozn-urile-si-laurence-rockefeller

OZN-urile și Laurance Rockefeller

energia-vietilor-anterioare

Energia vieților anterioare

leul-simbol-al-demnitatii

Leul, simbol al demnității

sarpele-simbol-mistic-sacru

Șarpele, Simbol Mistic Sacru

oglinda-magica-fermecata

Oglinda Magică Fermecată

chinezul-care-vede-in-intuneric

Chinezul care vede în întuneric

al-treilea-ochi-portalul-divinitatii

Al treilea ochi, portalul divinității

regatul-necunoscut-al-faraonilor-negrii

Regatul necunoscut al faraonilor negri

radacinile-budismului-tibetan

Rădăcinile budismului tibetan

numerele-si-felul-in-care-ne-guverneaza-viata

Numerele și felul în care ne guvernează viața

machu-picchu-un-observator-astronomic

Machu Picchu, un observator astronomic

ritual-de-sacrificiu-la-cern

Ritual de sacrificiu la CERN

lacul-misterios-din-muntii-bucegi

Lacul misterios din munții Bucegi

puterile-magice-ale-cristalelor

Puterile magice ale Cristalelor

rezonanta-schumann

Rezonanța Schumann

sfantul-andrei-ocrotitorul-romaniei

Sfântul Andrei, ocrotitorul României

intamplari-secrete-cu-ozn-uri

Întâmplări Secrete cu OZN-uri

bombardamente-atomice-in-antichitate

Bombardamente atomice în antichitate

trenul-fantoma

Trenul Fantomă

simboluri-sacre-hinduse

Simboluri Sacre Hinduse

profetul-edgar-cayce

Profetul Edgar Cayce

energiile-yin-si-yang

Energiile Yin și Yang

hephaistos-zeul-focului

Hefaistos, zeul focului

druizii-oamenii-stejarului

Druizii, Oamenii Stejarului

helena-blavatsky-spiritist-sau-sarlatan

Helena Blavatsky, Spiritist sau Șarlatan

ordinul-dragonului-credincios-si-drept

Ordinul Dragonului Credincios și Drept

disparitii-misterioase

Dispariții Misterioase

ouroboros-uroborus-sa-ciclul-vietii-in-natura

Ouroboros, Uroborus sau Ciclul Vieții în Natură

aurul-ca-simbol

Aurul ca simbol

copacul-vietii-sau-arborele-vietii-in-diferite-mitologii

Copacul Vieții sau Arborele Vieții în diferite mitologii

unele-din-misterele-lumii-greu-de-elucidat

Unele din Misterele Lumii, greu de elucidat

misterul-megalitului-din-yonaguni

Misterul Megalitului din Yonaguni

misterul-statuetelor-dogu

Misterul Statuetelor Dogu

cum-se-impaca-moartea-cu-infinitul

Cum se împacă Moartea cu Infinitul

oamenii-din-cultul-digambara

Oamenii din cultul Digambara

beneficiile-cimbrisorului

Beneficiile Cimbrișorului

beneficiile-urzicilor

Beneficiile Urzicilor

Pietrele Rotunde care ies din Munți

armonie-prin-acceptare

Armonie prin Acceptare

maat-zeita-echilibrului

Maât, Zeița Echilibrului

ceaiul-terapie-si-arta

Ceaiul, terapie și artă

dezvaluiri-despre-proiectele-montauk-philadelphia-si-energia-orgonica-documentar-tradus

Dezvăluiri despre Proiectele Montauk, Philadelphia și Energia Orgonică – Documentar Tradus

intelepciunea-pierduta

Înțelepciunea pierdută

1 Stea2 Stele3 Stele4 Stele5 Stele (2 voturi, media: 5,00 din 5)

Adaugă un comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *