cum-sa-alungam-grijile

Cum să alungăm grijile

Pentru mulţi dintre noi, munca în exces şi presiunile psihice devin o povară tot mai grea. Raportul stresului comunicat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii pentru anul 2016 a arătat că 45% dintre persoa­nele chestionate se simţeau copleşite de solicitările profesionale tot mai greu de îndeplinit. De presiunile me­diului social, acuzând stări grave de oboseală. Între suferinţele incrimi­nate, la loc de frunte se află insom­nia, migrenele, problemele cardio­vasculare, durerile de spate şi mem­bre, cancerul, depresia, epuizarea nervoasă.

Vă număraţi şi dvs. printre per­soanele împovărate de responsabili­tăţile de la locul de muncă, care v-au transformat în “workaholici”? Mun­ca, dublată de obligaţiile familiale, vă seacă puterile? În cazul în care doriţi cu adevărat o schimbare, sfaturile care urmează vă pot fi de mare ajutor. Alegeţi şi încercaţi din ele ceea ce consideraţi că vi se potriveşte. Poate că veţi găsi astfel calea de a înfăptui schimbările pe care vi le doriţi.

O dimineaţă calmă

În fiecare dimineaţă, rezervaţi-vă cinci până la treizeci de minute, pen­tru un răgaz de calm şi de meditaţie. Aşezaţi-vă undeva ori staţi întinşi, folosind această durată de timp pen­tru o întâlnire intensă cu propria fiinţă. Deschideţi fereastra, ascultaţi concertul de sunete al naturii, respiraţi profund, concentrându-vă asupra intrării şi ieşirii aerului din plămâni.

Maşina-medicament

Să spunem că mergeţi la birou cu maşina. Pe drum simţiţi tensiunile din corpul dvs., de exemplu mâinile încleştate pe volan, umerii strânşi şi împinşi în sus, crisparea din sto­mac şi aşa mai departe. Îngăduiţi tuturor acestor tensiuni să se destindă. Hotărâţi-vă să nu deschideţi aparatul de radio, pentru a fi singuri cu dvs. înşivă. Experimentaţi în felul urmă­tor: circulaţi pe banda din dreap­ta şi rămâneţi la o viteză cu 5 km/h mai mică decât cea maximă admisă.

Când aveţi roşu la semafor, întrebuinţaţi timpul de aşteptare pen­tru a vă percepe respiraţia. Contemplați copacii de pe marginea drumului, cerul sau gândurile care vă trec prin minte în acel moment. Când ajungeţi la locul de muncă, zăboviţi încă un minut. Asta pentru a rea­liza pe deplin faptul că aţi ajuns acolo. Conştientizaţi unde anume vă aflaţi.

pauza-la-munca

Pauze – schimbaţi decorul

Folosiţi pauzele pentru a vă re­laxa cu adevărat. Poate că n-ar fi rău să faceţi o scurtă plimbare. În loc să beţi cafeaua obişnuită, să fumaţi ori să răsfoiţi dosarele, ieșiți în aer liber. V-ar fi de ajutor să “schimbaţi decorul” în pauza de prânz. Dacă există această posibilitate, în cazul în care dispuneţi de un bi­rou care vă aparţine în exclusivitate, în­chideţi uşa pentru câteva minute. Detensionaţi-vă în mod deliberat, obişnuiţi-vă să rămâneţi singuri cu dvs.

Trei minute pe oră

Decideţi-vă ca la intervale de o oră, să faceţi câte o “oprire” de unu până la trei minute. În această pauză, încercați să vă urmăriți respiraţia şi percepţiile corporale. Îngăduiţi minţii dvs. să se liniştească în timpul acestei auto-observări. Serviţi-vă de punctele de reper din spaţiul care vă înconjoară. De pildă, soneria telefonului, planta de pe pervazul ferestrei, lumina care se vede prin geam, încercând să vă concentraţi atenţia asupra lor: sunet, culoare, transparenţe.

Observaţi-le altfel decât “în trecere”. Cu atenţie. De parcă le-aţi privi cu o lupă. Este extrem de reconfortant. Folosiţi pauza de prânz sau alte momente, pentru a sta de vorbă cu oameni care vă sunt apropiaţi. Încer­caţi să orientaţi comunicarea cu ei către subiecte care nu au neapărat legătură cu munca. Hotărâţi ca o dată sau de două ori pe săptămână, să luaţi masa de prânz la birou în tăcere. Folosiţi acest timp pentru a mânca fără grabă şi a simţi că sunteţi prezenţi acolo, doar cu dvs.

Drumul spre casă

La sfârşitul zilei de lucru, încer­caţi să faceţi o recapitulare sumară şi felicitaţi-vă pentru munca prestată. Aţi realizat destule pentru ziua de astăzi! Părăsind locul de muncă, încer­caţi să simţiţi cu acurateţe aerul răcoros sau cald de afară. Ce se petrece în clipa când deveniţi receptivi la aceste proprietăţi ale mediului? Se transformă ele şi în percepţii cor­porale? Percepeţi şi zgomotele din jur? Puteţi merge, fără a avea sentimentul că sunteţi mânaţi din urmă de cineva sau ceva?

drumul-spre-casa

Ce se petrece atunci când încetiniţi ritmul paşi­lor

Pe drumul de în­toarcere acasă, acor­daţi-vă un moment pentru a realiza această schimbare. Faptul că aţi plecat de la muncă şi mergeţi spre locul unde se găseşte căminul dvs. Nu faceţi asta automat. Creaţi un scenariu. Fixaţi în minte ce va urma. La fel ca majoritatea oa­menilor, şi dvs. vă aflaţi pe punctul de a trece la următoarea activitate cu normă întreagă, aceasta fiind casa dvs.

Dacă parcurgeţi drumul cu maşi­na, concentraţi-vă asupra momen­tului când începeţi să conduceţi prea repede. Puteţi schimba acest lucru? Daţi-vă seama de faptul că posedaţi o capacitate mai mare de autocontrol decât aţi fi crezut. Când ajungeţi acasă, opriţi-vă o clipă, pentru a vă introduce în mod conştient în atmosfera căminului dvs. Asta fie că locuiţi acolo împreună cu familia ori singuri.

Odată ajunşi acasă, scoateţi şi pu­neţi deoparte îmbrăcămintea cu care ati fost la serviciu

Această acţiune simplă vă poate ajuta să intraţi în ro­lul de persoană particulară. Salutaţi-i pe toţi cei ai casei. Petreceţi câteva momente, îmbrăţişându-i pe rând şi privindu-i în ochi. Dacă este posibil, asiguraţi-vă un respiro de cinci până la zece minute, în care să staţi liniştiţi, fără a fi necesar să con­versaţi. În cazul în care sunteţi unicul locatar al acelui spaţiu, percepeţi li­niştea din locuinţă şi gustaţi senti­mentul că pătrundeţi în mediul dvs. familiar.

Respiraţie în trei paşi

Acesta este un exerciţiu de aten­ţie, simplu şi uşor de integrat în ru­tina cotidiană.
O concentrare, lăsaţi deoparte ceea ce faceţi (scrieţi, citiţi…), opri­ţi-vă pentru un moment. Închideţi ochii. Încercaţi să simţiţi cum staţi aici, în clipa aceasta. Fiţi prezenţi. Percepeţi cu atenţie spaţiul şi zgomotele din jur. Simţiţi atingerea hainelor pe piele, simţiţi-vă trupul, aşa cum se află el aici şi acum.

exercitiu-de-respiratie

Extindere

Concentraţi-vă pe inspiraţie. Urmăriţi cum se extinde volumul aerului care vă pătrunde în corp, iar după aceea, odată cu expi­raţia, cedează. Rămâneţi concentraţi pe durata a cinci până la zece respiraţii.

Deschidere

Încercaţi să vă percepeţi corpul. Cum stă pe scaun, cum respiră, cum e înconjurat de aerul din jur. Deschideţi ochii. Simţiţi-vă prezenţi în universul dvs. şi continuaţi-vă activitatea întreruptă anterior.

Patru paşi pentru reducerea stresului

Acest exerciţiu poate fi făcut ori­unde vă întâlniţi cu o situaţie stresantă. De fiecare dată când observaţi la dvs. semnale ce vă avertizează că a apărut stresul, încercaţi strategia următoare: Stop! Respiră! Reflectează şi de­cide! Transformă decizia în acţiune!

Stop!

Comandaţi-vă singuri “Stop!”, atunci când vă daţi seama că sunteţi stresaţi. Acest cuvânt simplu vă poate ajuta să rupeţi lanţul reacţiilor auto­mate şi să frânaţi vârtejul dăunător al stresului.

Respiră!

Când sunteţi neliniştiţi de ceea ce urmează să se întâmple, opriţi-vă şi inspiraţi profund. Apoi, cu o expi­raţie prelungă şi la fel de profundă, eliberaţi toate ten­siunile din corpul dvs. Această respiraţie conştientă vă dă posibilitatea să ieşiţi din circui­tul negativ al stresului.

De regulă, oamenii aflaţi în situaţii care îi stresează îşi reţin res­piraţia şi îşi contractă musculatura. În schimb, când vă concentraţi pe respiraţie, aten­ţia dvs. se abate pentru un moment de la stres. Aceste câteva clipe sunt deseori suficiente pentru a vă aduna în sine şi a vă regăsi liniştea, detaşându-vă.

reflectare-si-contemplare-a-naturii

Reflectează şi decide!

După ce aţi rupt cercul gândurilor stresante, veţi fi capabili să vă în­dreptaţi atenţia şi energia spre pro­blema cu care vă confruntaţi, reflec­tând la cauza stresului. Adoptaţi po­ziţia unui observator, pentru a vă da seama cum acţionează gândurile dvs. Procesul de reflecţie vă poate ajuta să dezvoltaţi o sensibilitate specială pentru identificarea factorilor declan­şatori ai stresului. După acest mic “răgaz”, veţi fi mai în măsură să de­cideţi cum doriţi să reacţionaţi, respectiv ce vreţi să faceţi .

Transformă decizia în acţiune!

Pentru a schimba o situaţie gene­ratoare de stres, este necesar să acţio­naţi altfel, respectiv să aveţi un com­portament diferit faţă de cel anterior.

Exerciţii practice care aparţin medicinii chi­neze şi sunt menite să ne rupă rapid de stres.

O Pauză pentru ochi

Ochii noştri sunt con­fruntaţi zilnic cu o mulţime de provocări: cititul ziarelor, statul îndelungat în faţa calculatorului, ci­titul sms-urilor, mersul cu maşina prin traficul infer­nal, statul în faţa televi­zorului. Stres pentru ochi. Şi în acest caz, pauzele sunt binevenite. Aşezaţi-vă pe un fotoliu (purtăto­rii de ochelari să şi-i scoată), respiraţi profund şi încercaţi să căscaţi. Fre­caţi-vă mâinile până se încălzesc, apoi aplicaţi palmele peste ochi, fără să atingă pleoapele.

Închideţi ochii şi respiraţi profund. Concentraţi-vă doar pe respiraţie şi relaxaţi-vă, pe rând, tot corpul. Alungaţi-vă gându­rile care vă trec prin cap. Concen­traţi-vă doar pe întunericul de sub pleoape. După câtva timp, luaţi mâi­nile de pe ochi, primiţi lumina prin pleoapele închise, apoi deschideţi ochii. Căscaţi din nou.

masajul-ochilor-si-urechilor

Pauze pentru urechi

Şi auzul ne e bombardat toată ziua de zgomote. Circulaţia străzii, gălăgia construcţiilor noi, avioanele, sunetul telefonului, discuţiile de la locul de muncă. Subconştientul nos­tru percepe zgomotele ca pe un pericol, provocând stres şi ameninţând sănătatea. Iată de ce este important să le acordăm şi urechilor pauze.

Frământatul urechilor

Frământaţi-vă toată urechea, între degetul mare şi arătător, până se în­călzeşte şi se înroşeşte. Exerciţiul poate fi făcut concomitent cu ambele urechi.

Frecatul feţei

Un proverb chinezesc spune des­pre acest exerciţiu: “Frecaţi-vă faţa de 50 de ori în fiecare zi, şi în scurt timp n-o să mai ai nici urmă de ri­duri şi oboseală”. Frecaţi-vă palmele una de alta, până se încălzesc. Aplicaţi-le apoi pe faţă şi frecaţi-vă pielea. Pornind în sus, de la bărbie spre obraji, spre nas şi frunte, apoi faceţi mişcări laterale.  mișcările să fie dinspre tâmple, maxilare, ajungând din nou la bărbie. Repetaţi de 50 de ori.
Pe lângă efectul estetic, stresul dispare ca şi când n-ar fi fost.


 

Articole recente

energia-vietilor-anterioare

Energia vieților anterioare

principiul-il-separatio

Principiul Il Separatio

lupii-din-romania-protejati-datorita-britanicilor

Lupii din Romania protejaţi datorită britanicilor

ce-simbolizeaza-crucea

Rugăciunea cu efect paranormal

bioritmul-si-energia-ciclica

Bioritmul și Energia Ciclică

misterul-piramidelor

EGIPTUL ȘI PIRAMIDELE

unele-dintre-simbolurile-masoneriei

Unele dintre Simbolurile Masoneriei

ce-reprezinta-gandurile-unui-om

Ce reprezintă gândurile unui om?

aparitii-cu-sfanta-fecioara-maria-maica-domnului

Apariţii cu Sfînta Fecioară Maria, Maica Domnului

energia-scalara-cuantica-de-reconectare

Energia Scalară Cuantică Universală de Reconectare

armele-psihotronice-care-afecteaza-mintea-umana

Armele psihotronice care afectează mintea umană?

vulturul-simbolul-libertatii-si-al-puterii

Vulturul, simbolul libertății și al puterii

polaritatea-energetica-a-universului

Polaritatea Energetică a Universului

ce-semnifica-simbolul-zoroastru-sau-zarathustra

Ce Semnifică Simbolul Zoroastru sau Zarathustra

medicina-traditionala-chineza-si-echilibrul-polaritatilor

Medicina tradițională chineză și echilibrul polarităților

puterea-gandurilor

Puterea gândurilor

circulatia-sanguina-deficitara

Circulația sanguină deficitară

sovata-locul-de-revitalizare

Sovata, locul de revitalizare

istoria-ascunsa-a-religiilor

Istoria ascunsă a religiilor

misterul-cristalului-de-cuart-fermecat

Misterul cristalului de cuarț fermecat

ritualuri-magice-pentru-bunastare-si-protectie

Ritualuri magice pentru bunăstare și protecție

ce-simbolizeaza-pentagrama-si-pentaclul

Ce simbolizeaza Pentagrama sau Pentaclul

vlad-dracul-din-ordinul-dragonilor

Vlad Dracul din Ordinul Dragonilor

energia-unei-locuinte

Energia unei locuințe

se-doreste-robotizarea-omului

Se doreşte robotizarea omului?

constiinta-individuala-si-cea-colectiva

Conștiința individuală și cea colectivă

proiectele-haarp-si-sura

Proiectele HAARP și SURA

energia-constiintei

Energia Conștiinței

energiile-pozitive-si-negative-ale-casei

Energiile Pozitive și Negative ale Casei

reiki-si-restabilirea-echilibrului

Reiki și restabilirea echilibrului

fizica-cuantica-si-spiritualitatea

Fizica cuantică şi spiritualitatea

extracorporalitatea

Extracorporalitatea

puterea-de-a-empatiza

Puterea de a empatiza

aura-umana

Aura Umană

fecioara-maria-nascatoare-de-dumnezeu

Fecioara Maria Născătoare de Dumnezeu

metode-de-protectie-impotriva-energiilor-negative

Metode de Protecție Împotriva Energiilor Negative

ozn-uri-in-romania

OZN-uri în Romania

cristalele-uriase-din-mina-naica

Cristalele Uriașe din Mina Naica

ce-simbolizeaza-copacul-vietii

Ce simbolizează Copacul Vieții

matematica-limbajul-universal

Matematica, Limbajul Universal

endgame-blueprint-for-global-enslavement-documentar-tradus

ENDGAME – Blueprint For Global Enslavement (Documentar Tradus)

97%-owned-97%-posedat-documentar-tradus

97% Owned – 97% Posedat (Documentar Tradus)

talisman-amulete-si-pandantive-mistice-sacre

Talismane, Amulete și Pandantive Mistice Sacre

cine-dicteaza-traiectoria-lumii

Cine dictează traiectoria lumii

poarta-zeilor-din-hayu-marca-peru

Poarta zeilor din Hayu Marca, Peru

legatura-dintre-orgoni-energia-orgonica-si-wilhelm-reich-documentar-tradus

Legătura dintre Orgoni, Energia Orgonică și Wilhelm Reich

feng-shui-pentru-casa

Feng Shui pentru casă

energia-punctelor-cardinale

Energia punctelor cardinale

exista-fantome

Există fantome?

proiecte-desecretizate

Proiecte Desecretizate

sfanta_treime

Sfânta Treime

vindecatorii-si-campurile-magnetice

Vindecătorii şi câmpurile magnetice

fericirea-iluzie-superficiala-si-necesitate-existentiala

Fericirea, Iluzie Subiectivă și Necesitate Existențială?

inchiderea-societatii-planet-lockdown-documentar-tradus-titrat-subtitrat-dublat-romana

Închiderea Societății – Planet Lockdown (Documentar Tradus)

protectie-impotriva-energiilor-negative

Protecție Împotriva Energiilor Negative

simbolistica-runelor-si-piatra-kesington

Simbolistica Runelor și Piatra Kensington

mandalele-si-beneficiile-lor

Mandalele și beneficiile lor

ce-simbolizeaza-crucea

Sfânta Cruce

inexplicabil-structuri-misterioase-documentar-tradus-titrat-subtitrat-dublat-romana-00

INEXPLICABIL – Structuri Misterioase (Documentar Tradus)

water-the-great-mystery-apa-marele-mister

WATER – The Great Mistery (APA – Marele Mister) Documentar Tradus

universul-holografic-si-esenta-spirituala-a-acestuia

Universul Holografic, Creație a Mentalului Conștient și Subconștient

biblioteca-de-manuscrise-din-tibet

Biblioteca de manuscrise din Tibet

misterul-piramidelor

Misterul Piramidelor

civilizatii-antice-avansate-tehnologic-disparute

Civilizaţii antice, avansate tehnologic, dispărute!

fenomenul-numit-vocea-electronica

Fenomenul numit Vocea Electronică

geometria-sacra

Geometria Sacră

ingerii-pazitori

Îngerii Păzitori

deochiul-sau-ochi-deochi

Deochiul sau Ochi Deochi

ce-semnifica-reprezinta-sau-simbolizeaza-scarabeul-carabus

Ce Semnifică Reprezintă sau Simbolizează Scarabeul Cărăbuș

triskelion-sau-triskele-origine-insemnatate-simbolistica

Triskelion sau Triskele – Origine, Însemnătate, Simbolistică

ce-simbolizeaza-o-septagrama-heptagrama-sau-septegrama

Ce simbolizează Septagrama Heptagrama sau Septegrama

ce-reprezinta-inseamna-sau-simbolizeaza-sri-yantra-shri-yantra-shree-yantra

Ce Reprezintă, Înseamnă sau Simbolizează Sri Yantra

simbolul-svastica-origine-semnificatie-insemnatate

Simbolul Svastica, Origine, Semnificație, Însemnătate

ce-efect-are-luna-asupra-vietii-pe-pamant

Ce Efect are Luna Asupra Vieții pe Pământ

soarele-purtatorul-vietii-lumilor-ce-reprezinta-simbolizeaza-semnifica-inseamna-soarele

Soarele, Purtătorul Vieții Lumilor

ce-reprezinta-semnifica-sau-simbolizeaza-pana-de-pasare

Ce Reprezintă, Semnifică sau Simbolizează Pana de Pasăre

ce-semnifica-sau-simbolizeaza-runele-celtice

Ce Semnifică sau Simbolizează Runele Celtice

ce-semnifica-reprezinta-sau-simbolizeaza-valknut

Ce Semnifică Reprezintă sau Simbolizează Valknut

ce-simbolizeaza-ochiul-providentei-in-triunghi-si-cerc

Ce simbolizează Ochiul Providenței în Triunghi și Cerc

iesirea din matrix

Ieșirea din Matrix

ce-semnifica-reprezinta-simbolizeaza-vulturul

Ce Semnifică, Reprezintă, Simbolizează Vulturul

ce-simbolizeaza-semnifica-roata-norocului-busola-magica-vegvisir

Ce Simbolizează, Semnifică Roata Norocului, Roata Dharma sau Busola Magică Vegvisir

energia-orgonica-albastra

Energia Orgonică Albastră

ce-simbolizeaza-sau-semnifica-corbul-cioara

Ce Simbolizeaza sau Semnifica Corbul Cioara

ce-simbilizeaza-sau-semnifica-triquetra

Ce Simbolizează sau Semnifică TRIQUETRA

ce-semnifica-sau-simbolizeaza-om-mani-padme-hum

Ce Semnifică sau Simbolizează Om Mani Padme Hum

ce-semnifica-sau-simbolizeaza-ursul

Ce Semnifică sau Simbolizează URSUL

fleur-de-lis-lys-floarea-de-lis-lys-origine-simbolistica-beneficii

Fleur de Lis / Lys (Floarea de Lis / Lys) Origine Simbolistică Beneficii

ce-simbolizeaza-semnifica-dragonul

Ce Simbolizează (Semnifică) Dragonul

crucea-celtica-origine-simbolistica-semnificatie-beneficii

Crucea Celtică – Origine, Simbolistică (Semnificație), Beneficii

ce-simbolizeaza-semnifica-vajra-dorje

Ce Simbolizează (Semnifică) Vajra sau Dorje

ce-simbolizeaza-semnifica-lupul

Ce Simbolizează (Semnifică) Lupul

ce-simbolizeaza-semnifica-cheia-o-cheie

Ce Simbolizează (Semnifică) Cheia sau o Cheie

ce-simbolizeaza-semnifica-cerbul

Ce simbolizează, semnifică Cerbul

taur-zimbru-bour-origine-simbolistica-semnificatie-beneficiu

Taur, Zimbru, Bour – Origine, Simbolistică (Semnificație), Beneficiu

caduceu-origine-semnificatie-beneficiu

Caduceul – Origine, Semnificație, Beneficiu

moneda-sau-banut-aducator-de-noroc-simbolistica-semnificatie

Monedă sau Bănuț aducător de noroc – Simbolistică, Semnificație

bufnita-sau-cucuveaua-simbolistica-semnificatie

Bufnița sau Cucuveaua – Simbolistică, Semnificație

limbajul-simbolurilor-mistice-sacre

Limbajul Simbolurilor Mistice Sacre

ciocanul-lui-thor-origine-semnificatie-beneficii

CIOCANUL LUI THOR – Origine, Semnificație, Beneficii

simbolul-aum-om-origine-semnificatie-beneficiu

Simbolul Aum Om – Origine, Semnificație, Beneficiu

1 Stea2 Stele3 Stele4 Stele5 Stele (2 voturi, media: 5,00 din 5)

Adaugă un comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *